YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT 60 op (UEF)

Ajankohta
01.08.2024 - 31.07.2026
Paikka
Etäopetus
Hinta
1.250,00
Ilmoittaudu viimeistään
16.09.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Yleiset oikeusjärjestysopinnot antavat hyvän yleisjuridisen pohjan myöhemmille oikeustieteiden opinnoille. Opintojen kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Kokonaisuus on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

Pääsääntöisesti opintojaksojen suoritustapana on kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen; tukea itseopiskeluun tuovat esimerkiksi luentorungot, opettajien laatima muu mahdollinen oppimateriaali, iltatentit, harjoitustehtävät/oppimistehtävät, kysymyspatteristot, mallivastaukset jne. Joissakin opintojaksoista voi olla iltaluentoja tai luennot voivat olla tiivistettynä kuunneltavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Huomioithan, että opintojaksot suoritetaan tiettynä aikana ja suorittamisen aikataulut rytmittävät myös opetuksen ja tenttien/tehtävänpalautuksen ilmoittautumiskäytänteitä Peppi-järjestelmässä. Opinnot voit aloittaa milloin vain ja suorittaa omaan tahtiin.

Oikeustieteen opinnoista järjestetään opiskeluinfo 10.9. klo 17.00 alkaen. Asiantuntijana oikeustieteen opintojen suunnittelija Seija Tuominen Itä-Suomen yliopistosta. Tiedotamme tästä tarkemmin elokuun alussa.

Järjestämme tukiperehdytyksiä osaan opintojaksoista ja tutorointia tarpeen mukaan. Sisältöperehdytykset ja tentinkertausillat järjestetään yhteistyössä Etelä-Karjalan, Mikkelin ja SnellmanEDU kesäyliopistojen kanssa, jos opiskelijoita on riittävästi.

Oikeustieteen perusteet 1 op ja Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op ovat pakollisia opintojaksoja ennen muita kokonaisuuteen kuuluvia opintojaksoja (et voi osallistua tenttiin, jos suoritus puuttuu näiltä jaksoilta opintorekisteristä). Yksityisoikeuden perusteet kannattaa suorittaa ennen sopimusoikeutta ja perhe- ja jäämistöoikeutta.
 
Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op muodostuvat seuraavista opintojaksoista:

5311026 Oikeustieteen perusteet 1 op 
5311027 Juridinen kirjoittaminen ja tiedonhankinta 2 op
5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 
5311304 Yleishallinto-oikeus 5 op
5311204 Vero-oikeuden perusteet 5 op 
5311028 Johdatus oikeusteoriaan 4 op
5311526 Rikosoikeuden perusteet 5 op 
5311104 Eurooppaoikeuden perusteet 5 op  
5311636 Yksityisoikeuden perusteet 5 op
5311605 Sopimusoikeus 5 op
5311610 Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op 
5311704 Ympäristöoikeuden perusteet 5 op
5311418 Lainsäädäntötutkimuksen perusteet 4 op
5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op

Opiskelija voi ilmoittautua joko opintokokonaisuuteen tai yksittäisille opintojaksoile. Ilmoittautuminen yksittäisille opintojaksoille kannattaa tehdä porrastetusti huomioiden opintojaksokohtaiset suorittamisen aikataulut sekä omat suunnitelmasi opintojen suorittamiseen esim. useamman vuoden aikana. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoitamme opintojen aloittamisesta kutsukirjeellä, jossa on tarkemmat ohjeet.

HUOM! Muutokset ovat mahdollisia. Opiskelijoiden kannattaa tarkistaa suoritustavat ja aikataulut opintojaksokohtaisesti.

Sisältö

Uuden lukuvuoden alkaessa opiskelija tarkistaa opintojaksojen tutkintovaatimukset, sillä yliopisto vahvistaa ne aina vain lukuvuodeksi kerrallaan. Opinnot voit suorittaa työn ohessa n. kahdessa vuodessa ja ne soveltuvat mainiosti myös työelämän tarpeisiin. Yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op suorittamalla voit hakeutua yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta ON/OTM-tutkintoon. HTK/HTM-tutkinnon väyläopintoihin vaaditaan jonkun pääaineen perusopinnot 25 op + yleisistä oikeusjärjestysopinnoista oman valinnan mukaan opintojaksoja 35 op = yht. 60 op.

Yksittäisissä opintojaksoissa opinto-oikeusaika on 2 lukukautta, ellei ole rajoitettu opetusaika

Aika ja paikka

1.8.2024 – 31.7.2026

Kohderyhmä

Opinnot ovat tarkoitettu kaikille oikeustieteiden opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat kehittää oikeudellista osaamista juridista asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Moni avoimen yliopiston oikeustieteiden opiskelijoista opiskelee tutkintotavoitteisesti, mutta myös ammatillisena täydennyskoulutuksena yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Opinnot soveltuvat erityisesti sellaisille henkilöille, jotka aikovat suuntautua henkilöstöhallinnon tehtäviin yrityksessä tai julkishallinnossa. Opintokokonaisuus soveltuu hyvin myös lisäopinnoiksi esimies-, henkilöstöhallinto- tai luottamustehtävissä toimiville.

Osaamistavoitteet

Yleiset oikeusjärjestysopinnot antavat hyvän yleisjuridisen pohjan myöhemmille oikeustieteiden opinnoille. Opintojen kuluessa opiskelijalle muodostuu yleiskuva eri oikeudenaloista myös oppiaineina, mikä osaltaan edesauttaa HTK-tutkinnon pääaineen ja mahdollisen oikeustieteiden sivuaineen valintaa. Kokonaisuus on pakollinen HTK- ja ON-tutkintoa suorittaville.

 • Toteutus: 

  Opinnot järjestetään yhteistoteutuksena Etelä-Karjalan, Mikkelin, Savonlinnan ja SnellmanEDU kesäyliopistojen kanssa.

 • Lisätietoja: 

  Päivi Pentikäinen-Kaikkonen, rehtori
  paivi.kaikkonen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2841

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  1250 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 5 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset