YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN PERUSOPINNOT 25 OP, JY

Ajankohta
01.09.2024 - 31.07.2025
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
25 op
Hinta
420,00
Ilmoittaudu viimeistään
01.09.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian opinnoissa opit ymmärtämään sosiaalista todellisuutta, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja globaalia maailmaa sekä niiden muutoksia, kriisejä ja konflikteja. Tutustut suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja poliittiseen järjestelmään sekä perehdyt filosofisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekemiseen.
Filosofisen ajattelun kautta opit ymmärtä¬mään erilaisia tapoja käsitellä filosofisia kysymyksiä ja kuinka asiat yleisemmällä tasolla liittyvät toisiinsa.

 • Yhteiskuntateoria 
 • Argumentaatio 
 • Kriittinen ajattelu 
 • Suomalainen yhteiskunta 
 • Ajankohtaiset yhteiskunnalliset sisällöt 

Opintojen infotilaisuus järjestetään 14.8.2024 klo 18-19. Tervetuloa kuulolle!

Infoon osallistuminen ei sido opintojen aloittamiseen.

Sisältö

YFIP1001 MAAILMAN TILA. JOHDATUSTA YHTEISKUNNALLISTEN ILMIÖIDEN TARKASTELUUN 10 OP
Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen ajankohtaisten esimerkkien, sekä klassisten ja nykyisten teorioiden avulla.
Aika 1.9. – 30.11.2024
Tuutorointia 6 kertaa á 2 tuntia. Ajankohdat tarkentuvat elokuussa.

Tavoite    
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva YFI:n eri oppiaineiden näkökulmista yhteiskunnallisten ja ajankohtaisten ilmiöiden sekä filosofisten kysymysten tarkasteluun. Hän hallitsee yhteiskuntatieteellisen teoreettisen ajattelun peruskäsitteistön.

Sisältö    
Opintojakso koostuu YFI:n eri oppiaineiden edustajien yhteiskuntatieteellisiin ja filosofisiin peruskäsitteisiin, teoriaan ja ongelma-alueisiin kohdistuvista luennoista, sekä niihin liittyvistä tieteellisistä teksteistä.

Kirjallisuus    
Kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojakson aikana.

YFIP1002 VALTIO JA YHTEISKUNTA 5 OP
Opintojakson aikana perehdytään:

 • monitasoisten poliittisten instituutioiden toimintaan ja niiden muutoksiin
 • kansalaisten poliittisen toiminnan mahdollisuuksiin ja vaikuttavuuteen näissä instituutioissa
 • aiheen kannalta relevanttiin yhteiskuntafilosofiseen keskusteluun

Aika 1.11. – 31.12.2024
Tuutorointia 2 kertaa á 2 tuntia. Ajankohdat tarkentuvat elokuussa.

Tavoite    
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kuvata suomalaisen yhteiskunnan historiallisen kehityksen pääpiirteet sekä eritellä sen nykypiirteitä
  tunnistaa globalisaation ja Euroopan integraation mukanaan tuomat haasteet kansallisvaltioille ja kansallisvaltiolähtöiselle yhteiskunta-ajattelulle
 • hallitsee Suomen ja Euroopan unionin poliittisten järjestelmien keskeiset piirteet ja kansalaisten mahdollisuudet toimia järjestelmissä
 • arvioida kriittisesti poliittisia instituutioita ja poliittista toimintaa historiallisnormatiivisesta näkökulmasta

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

YFIP1003 YHTEISKUNTATEORIAT 5 OP
Opintojakson aikana käydään läpi yhteiskuntateorian keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä.
Aika  1.1. – 28.2.2025
Tuutorointia 2 kertaa á 2 tuntia. Ajankohdat tarkentuvat elokuussa.

Tavoite    
Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan sosiaalitieteiden keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia lähestymistapoja sekä tunnistaa näiden merkityksen sosiaalitieteissä.

Kirjallisuus    
Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.
Aro, Jari & Jokivuori, Pertti: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2015; ISBN: 9789522911971
Aro, Jari & Jokivuori, Pertti Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2014. (e-kirja); ISBN: 978-952-291-098-1

YFIP250 KRIITTINEN AJATTELU JA TIETEELLINEN KOMMUNIKAATIO 5 OP

 • Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
 • Ajattelun vinoumat ja virheet
 • Kriittinen ajattelu
 • Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Aika 1.2. – 30.4.2025
Tuutorointia 3 kertaa á 2 tuntia. Ajankohdat tarkentuvat elokuussa.

Tavoite    
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kriittisen ajattelun luonteen, kohteet ja muodot. Hän kykenee tasapainoisesti osallistumaan tieteelliseen keskusteluun, osaa muodostaa ja punnita argumentteja. Opiskelija tunnistaa tavanomaiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot, ja hahmottaa kielen merkityksen kommunikaatiossa. Opiskelija myös tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet ja vinoumat. Opiskelijalla on asianmukainen käsitys tieteellisestä ajattelusta tutkimusprosessin eri vaiheista. Opiskelijalla osaa analysoida ja arvioida tavanomaisia argumenttityyppejä. Opiskelija hahmottaa argumentaatiotaitojen, kriittisten analyysi- ja arviointitaitojen merkityksen asiantuntijan perustaitoina, ja ymmärtää kuinka asiantuntija kommunikoi rationaalisesti.

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Aika ja paikka

01.09.2024 – 31.07.2025

Tuutorointiaikataulu valmistuu elokuussa. Tuutoroinnit järjestetään reaaliaikaisesti etäyhteydellä arki-iltaisin klo 17-19.
Etätapaamiset järjestetään reaaliaikaisesti verkon välityksellä Zoomissa.

Etätapaamisiin osallistumiseen edellyttää toimivan nettiyhteyden,
tietokoneen, mikrofonin, kameran sekä rauhallisen opiskeluympäristön oman laitteen äärellä. Luentoja/ryhmänohjauksia ei tallenneta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kriittisen ajattelun luonteen, kohteet ja muodot. Hän kykenee tasapainoisesti osallistumaan tieteelliseen keskusteluun, osaa muodostaa ja punnita argumentteja. Opiskelija tunnistaa tavanomaiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot, ja hahmottaa kielen merkityksen kommunikaatiossa. Opiskelija myös tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet ja vinoumat. Opiskelijalla on asianmukainen käsitys tieteellisestä ajattelusta tutkimusprosessin eri vaiheista. Opiskelijalla osaa analysoida ja arvioida tavanomaisia argumenttityyppejä. Opiskelija hahmottaa argumentaatiotaitojen, kriittisten analyysi- ja arviointitaitojen merkityksen asiantuntijan perustaitoina, ja ymmärtää kuinka asiantuntija kommunikoi rationaalisesti.

Kirjallisuus

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

 • Toteutus: 

  Opinnot järjestetään yhteistoteutuksena Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Tampereen ja Snellman kesäyliopistojen kanssa.

 • Lisätietoja: 

  Päivi Pentikäinen-Kaikkonen, rehtori
  paivi.kaikkonen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2841

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  420 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset