Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (60 op) 2021-2023

6.900,00

Paikkoja jäljellä: 17

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Kuopiossa
 • Opintopisteet: 60 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 04.05.2021
 • Alkaa - Loppuu: 26.08.2021 - 31.12.2023

Kuvaus

Snellman-kesäyliopiston kouluts

Jo viides Dialogic Oy:n ja SnellmanEDU:n järjestämä Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus Kuopiossa

Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ja auttaa työelämään liittyvien kysymysten kohtaamista. Tavoitteena on tukea tavoitteellista työntekoa ja vahvistaa organisaation, työyhteisön sekä yksittäisen työntekijän toimijuutta ja kyvykkyyttä.

Työnohjauksessa kehittämisen kohde voi olla esimerkiksi työyhteisön ja tiimin toimivuus, ihmisten ja itsen johtaminen, toimintatavat ja rakenteet sekä työntekijöiden ja asiakkaiden suhde. Monesti työnohjausta käytetään myös erilaisten muutosprosessien tukena.

Työnohjausta on erityisesti hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla, mutta yhä useammin myös liike-elämässä esimerkiksi esimiestyön tukena. Työnohjaus toteutetaan käytännössä siten, että organisaatio palkkaa ulkopuolisen, koulutetun työnohjaajan, jonka kanssa yhdessä määritellään työnohjauksen tavoitteet ja käytännöt.

Suomessa valtaosa työnohjaajista tekee työnohjausta oman työnsä ohessa – sivutoimisesti. Tosin viime vuosina yhä useampi koulutuksen käynyt työnohjaaja perustaa oman yrityksen tai aloittaa itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen. Suomen työnohjaajat ry on määritellyt minimikriteerit työnohjaajakoulutuksille. Kuopiossa vuonna 2021 alkava Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit ja koulutuksen käynyt voi hakea Suomen työnohjaajien jäsenyyttä sekä käyttää nimikettä työnohjaaja.

Sisältö

Keskeiset sisältöalueet

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Aika ja paikka

Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se järjestetään Kuopiossa.
Vuoden 2021 lähiopetuspäivät:

to-pe 26.-27.8.2021
ti-ke 14.-15.9.2021
ti-ke 26.-27.10.2021
to-pe 2.-3.12.2021
jakson 1. päivä klo 9.30-16.45 ja 2. päivä klo 9-16.15

Kohderyhmä

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta  tai sitä lähellä olevasta prosessista. Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina ja prosessikonsulttina.

Kouluttajat

 • koulutuksen johtaja: Eija-Lii­sa Rau­ti­ai­nen psykologian tohtori, VET-per­he­te­ra­peut­ti, perheterapiakouluttaja ja -työnohjaaja
 • Päi­vi Jor­dan-Kilk­ki MuM mu­siik­ki­te­ra­peut­ti, pari- ja perheterapiakouluttaja ja työnohjaaja
 • Tiina Ahonen sosionomi, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja
 • Aapo Pääkkö sosionomi AMK, VET-perheterapeutti, työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja

Muu informaatio

Koulutukseen hakeutuminen on kaksivaiheinen.
Jotta saamme yhteystietosi, täytä ensin ilmoittautumislomake. Valitse maksutavaksi laskutus. Lähetä sitten vapaamuotoinen hakemuskirje, jossa on hakijan: 

 • koulutus
 • ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
 • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
 • kokemukset työnohjauksesta
 • mahdollinen oma terapia
 • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
 • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta
 • yhteystiedot

 

Lähetä hakemuksesi 4.5.2021 mennessä osoitteeseen: SnellmanEDU, Haapaniemenkatu 40 C 1, 70110 Kuopio
tai sähköpostitse: asiakaspalvelu@snellmanedu.fi Sähköpostiviestin otsiikko tai kirjeen viitte: työnohjaajakoulutushakemus.

 

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään Kuopiossa la 22.5.2021.

 

 • Toteutus: 

  Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot Voimavarakeskeinen työohjaajakoulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä ja ohjattua etäopiskelua. Koulutusohjelman kokonaisuus vastaa 60 opintopistettä. Koulutus kestää viisi lukukautta eli 2,5 vuotta.

  Lähiopiskelu muodostuu 18 kahden päivän jaksosta sisältäen:

  • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
  • työnohjausharjoittelun työnohjausta
  • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

  Vertaisryhmätyöskentelyä on lukukausittain 16 oppituntia sisältäen

  • luetun teorian reflektointia
  • vertaisryhmäohjausta

  Ohjattu etäopiskelu sisältää

  • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
  • kirjallisuuteen perehtymistä
  • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
  • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia
 • Lisätietoja: 

  Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Eija-Liisa Rautiainen, eija-liisa.rautiainen@dialogic.fi  puh. 050 3568 777

  Muihin kysymyksiin vastaa suunnittelija Anita Kaihoranta-Venäläinen, anita.kaihoranta@snellmanedu.fi puh. 044 746 2844

 • Hinta: 

  6.900 e.  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

  Hintaan sisältyy lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

  Ilmoittautuessasi valitse maksutavaksi laskutus. Koulutus laskutetaan viidessä erässä lukukausien alussa (tai tarvittaessa useammassa erässä).