Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2023–2025 (60 op)

Ajankohta
22.08.2023 - 31.12.2025
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
60 op
Hinta
6.900,00
Ilmoittaudu viimeistään
30.04.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Työnohjaus on menetelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa ja auttaa työelämään liittyvien kysymysten kohtaamista. Voimavarakeskeisessä työnohjaajakoulutuksessa opiskellaan asiakkaita arvostavia dialogisia lähestymistapoja, joiden tavoitteena on vahvistaa työyhteisön, organisaation ja yksittäisen työntekijän toimijuutta ja kyvykkyyttä sekä tukea tavoitteellista työntekoa.

Työnohjausta käytetään niin yksittäisiin asiakassuhteisiin liittyvien toimintatapojen, työyhteisön ja tiimin toimivuuden, ihmisten ja itsen johtamisen kuin organisaatioiden rakenteiden tutkimiseen ja kehittämiseen. Työnohjausta on erityisesti hyödynnetty sosiaali- ja terveysalalla, mutta yhä useammin myös liike-elämässä esimerkiksi esimiestyön tukena.

Suomessa valtaosa työnohjaajista tekee työnohjausta oman työnsä ohessa – sivutoimisesti. Tosin viime vuosina yhä useampi koulutuksen käynyt työnohjaaja perustaa oman yrityksen tai aloittaa itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisen. Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus antaa välineitä myös asiakastyöhön sekä ihmisten ja oman itsensä johtamiseen.

Suomen työnohjaajat ry on määritellyt minimikriteerit työnohjaajakoulutuksille. Kuopiossa vuonna 2023 alkava Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus täyttää Suomen työnohjaajat ry:n kriteerit ja koulutuksen käynyt voi hakea Suomen työnohjaajien jäsenyyttä sekä käyttää nimikettä työnohjaaja.

Koulutus on jo kuudes Dialogic Oy:n ja SnellmanEDU:n järjestämä Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus Kuopiossa. Alla palautteita aiemmista koulutuksista.

Tule kuulemaan lisää koulutuksesta maksuttomaan Sinustako työnohjaaja -infoon, joka järjestetään Kuopiossa ti 21.3.2023, klo 17.30-18.30. Voit osallistua infoon myös etänä.

“Kouluttajat olivat aivan huippuja! Koulutus oli vuorovaikutteista – tulin kuulluksi.”

“Työnantaja olisi maksanut minulle työyhteisössämme toteutetun työnohjaajakoulutuksen mutta luojan lykky, valitsin tämän koska osallistujat olivat eri toimialoilta. Maksoin koulutuksen itse ja sain rahoille vastinetta.”

“Ar­ve­len, että il­man tätä sat­saus­ta työn­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­seen en oli­si ky­en­nyt vaih­ta­maan työ­paik­kaa saa­ti pe­rus­ta­maan yri­tys­tä.”

”Kou­lu­tuk­sen si­säl­tö oli moni­puo­li­nen. Mi­nua pu­hut­te­li eri­tyi­ses­ti di­a­lo­gi­suus ja so­si­aa­li­nen konst­ruk­ti­o­nis­mi yh­tei­sen to­del­li­suu­den luo­mi­ses­sa.”

Sisältö

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

 • Sosiaalinen konstruktionismi työnohjauksen taustateoriana
 • Dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys työnohjauksessa
 • Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisöjen työnohjaus
 • Työnohjaajan identiteetti ja etiikka

Koulutuksen rakenne ja työskentelymuodot

Koulutus sisältää 36 lähiopetuspäivää, vertaisryhmätyöskentelyä sekä ohjattua etäopiskelua.

Lähiopetus sisältää:

 • workshop-tyyppistä teorian opiskelua
 • työnohjausharjoittelun työnohjausta
 • oman työnohjaajaidentiteetin tutkimusta

Vertaisryhmätyöskentely:

 • 16 oppituntia/lukukausi (koulutuksessa viisi lukukautta)
 • luetun teorian reflektointia
 • vertaisryhmäohjausta

Ohjattu etäopiskelu sisältää:

 • oman työnohjaustyöskentelyn kehittävän tutkimuksen ja siihen liittyvän lopputyön
 • kirjallisuuteen perehtymistä
 • ohjatusti suoritetun yksilötyönohjauksen, vähintään 24 oppituntia
 • ohjatusti suoritetun ryhmäohjauksen, vähintään 48 oppituntia

Aika ja paikka

Koulutus kestää 2,5 vuotta ja se järjestetään Kuopiossa.

Vuoden 2023 lähiopetuspäivät:

 • Avausseminaari 22.-23.8.2023
 • ti-ke 19-20.9.2023
 • ti-ke 31.10-1.11.2023 ja
 • to-pe 7-8.12.2023

Lähiopetuspäivissä jakson 1. päivä klo 9.30–16.45 ja 2. päivä klo 9–16.15

Kohderyhmä

Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä työyhteisön kehittämistehtävissä toimiville, joilla on vähintään opistotasoinen peruskoulutus ja omakohtaista kokemusta työnohjauksesta tai sitä lähellä olevasta prosessista.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen työskentelyn filosofiaan, teoriaan ja käytäntöön työnohjauksessa. Koulutus antaa osallistujille valmiudet toimia itsenäisinä työnohjaajina ja prosessikonsulttina.

Kouluttajat

instructor_img
 • koulutuksen johtaja: Tiina Ahonen sosionomi, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaaja
 • Lassi Pruuki, TT, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaaja 
 • Päivi Jordan-Kilkki, MuM musiikkiterapeutti, pari- ja perheterapeuttikouluttaja, työnohjaaja
 • Katri-Ina Euramaa, Kk, vaativan erityistason perheterapeutti, työnohjaaja

Lue lisää kouluttajista: www.dialogic.fi/dialogic/

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Koulutuksen sisällön osalta kysymyksiin vastaa koulutuksen johtaja Tiina Ahonen, tiina.ahonen(a(dialogic.fi
  045 137 3765

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Ilmoittaudu verkkokaupan kautta (valitse SnellmanEDUn laskutus) jolla varaat paikan ja toimita lisäksi vapaamuotoinen hakemus. Kerro hakemuksessa seuraavat tiedot:

  • koulutus
  • ammatti ja työpaikka (mahd. aikaisemmatkin)
  • muu koulutus, jolla on hakijan mielestä merkitystä
  • kokemukset työnohjauksesta
  • miten työnohjaus ja koulutukseen haku liittyvät hakijan tulevaisuuteen
  • lyhyt tarina hakijan nykyisestä elämäntilanteesta
  • yhteystiedot

  Lähetä hakemus viikon sisällä ilmoittautumisestasi: asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi tai kirjeitse osoitteeseen SnellmanEDU, Viestikatu 3, PL 2000, 70601 Kuopio. Viestiin otsikoksi tai kirjeen viitteeksi: koulutuksen nimi ”Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 2023–2025”. Vahvistamme soveltuvuutesi hakemuksesi perusteella 10 työpäivän kuluessa.

  Haku päättyy 30.4.2023. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuushaastatteluun, joka järjestetään etäyhteyksin.

 • Hinta: 

  6900 €. Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa.

  Hintaan sisältyy lähiopetuspäivien teoriaopetus, työnohjausharjoittelun työnohjaus ja opetuksen yhteydessä jaettava materiaali.

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 5 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset