Voicefulness®-jatkovalmennus

Ajankohta
18.02.2023 - 19.02.2023
Paikka
Kuopiossa
Hinta
209,00
Ilmoittaudu viimeistään
06.02.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Voicefulness-peruskurssilla saimme tuntumaa siihen, miten oman äänen avulla voi harjoittaa hyväksyvää läsnäoloa, kehotietoisuutta ja vireystason säätelyä. Nyt viemme harjoittelua pidemmälle ja tutkimme äänen ja liikkeen avulla kokemuksellisesti kehollisesta maailmassa olemistamme.

Koulutus toteutetaan pienryhmävalmennuksena, jonka teemoina ovat oma tila ja rajat, liike ja elävyyden kokemus, aika ja rytmi, turva ja toimijuus, yhteys ja erillisyys sekä muutos ja tulevaisuus. Lähestymme näitä teemoja monipuolisesti erilaisten ääni- ja liikeharjoitusten keinoin sekä keskustellen. Valmennuksen teemojen sisällöt muotoutuvat tarkemmin osallistujien tarpeista käsin, kun jokainen lähestyy aiheita ratkaisukeskeisesti omista näkökulmistaan.

Lue lisää menetelmästä täältä: voicefulness.fi

 

Sisältö

Kokonaisuus toteutetaan pienryhmävalmennuksena. Monipuolisten uusien Voicefulness-harjoitusten avulla tutkimme valmennuksen teemoja oman kehon, äänen ja liikkeen avulla. Harjoitukset perustuvat kehityspsykologian, musiikkiterapian, laulun- ja tanssintutkimuksen, ja kehollisten filosofioiden tarjoamaan tietoon ihmisestä aistivana, liikkuvana ja äänellisenä olentona. Lisäksi hyödynnämme ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja ja keskustelemme valmennuksen teemoista ja pohtien niiden merkitystä omassa elämässämme ja kokemuksessamme.

Aika ja paikka

Lauantai ja sunnuntai 18.–19.2.2023, klo 10–16, Kuopiossa

Kohderyhmä

Valmennus on suunniteltu Voicefulness-kurssin käyneille, jotka haluavat syventää kehollis-äänellistä kokemustaan, aktivoida luovuuttaan sekä vahvistaa sisältä käsin kumpuavaa toimijuuttaan ja elävyyden kokemustaan.

 

Valmennus sopii erityisesti heille, jotka haluavat työstää elämäänsä liittyviä kysymyksiä ja haasteita turvallisesti pienessä ryhmässä ja löytää uudenlaista ymmärrystä omaan keholliseen ja äänelliseen maailmassa olemiseensa. Valmennus tarjoaa luovia menetelmiä, joita osallistujat voivat hyödyntää myös omassa työssään erilaisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa. Lähestymistavat soveltuvat esimerkiksi opettajille, luovien ryhmien vetäjille, terapeuteille, valmentajille, kehollisten menetelmien ohjaajille, laulajille, laulunopettajille, näyttelijöille jne.

Osaamistavoitteet

Valmennuksen jälkeen opiskelija:

– On oppinut vahvistamaan omaa tilaa ja turvan tunnetta kehossaan äänen ja liikkeen avulla.
– Pystyy aktivoimaan elävyyden kokemustaan ja toimijuuttaan monipuolisin ääni- ja liikeharjoittein.
– On laajentanut omaa ilmaisuaan sekä löytänyt virtaavuutta, vaivattomuutta, herkkyyttä ja luovuutta omaan äänessä olemiseensa ja liikkumiseensa.
– On oppinut tunnistamaan erilaisia liikelaatuja omassa liikkumisessaan ja äänenkäytössään ja ymmärtää niiden merkityksen omaan hyvinvointiinsa.
– On lisännyt ymmärrystään siitä, miten ympäristön ja muiden ihmisten äänet, liikkeet ja rytmit vaikuttavat häneen ja millä tavoin hän reagoi niihin esimerkiksi mukautuen, suojautuen, vastustaen tai vaikuttaen.
– On löytänyt uusia keinoja lisätä yhteyden kokemustaan muihin ihmisiin ja maailmaan.

Kouluttajat

instructor_img

FT Anne Tarvainen on lauluntutkija, laulaja, kouluttaja, psyykkinen valmentaja ja Voicefulnessin® kehittäjä. Hän on aiemmin opettanut mm. äänenhuoltoa, rentouttavaa ääntä ja ääni-improvisaatiota. Annen erityisosaamisalueita ovat kehotietoisuuden harjoittaminen, ääneen liittyvä tunnetyöskentely, äänentuoton fysiologia, läsnäolon ja herkkyyden merkitys äänenkäytössä sekä ihmisäänen rentouttavat ja eheyttävät vaikutukset. Tutkijana Anne on keskittynyt tarkastelemaan laulajan ilmaisua ja kehotietoisuutta. Hän on tutkinut muun muassa kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten laulajien kehollisia kokemuksia. Tällä hetkellä hän kirjoittaa tietokirjaa ihmisäänen ja laulamisen hyvinvointivaikutuksista. Voicefulness®-menetelmän Anne on kehittänyt etsiessään ratkaisuja sekä omiin että oppilaittensa haasteisiin äänen, kehon, stressin ja keskittymiskyvyn kanssa. Lue lisää kouluttajasta täältä: www.voicefulness.fi/kouluttaja

 • Toteutus: 

  Lähiopetus Kuopiossa

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi  044 746 2840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Valmennus koostuu monipuolisista äänen ja liikkeen avulla tehtävistä harjoituksista sekä valmennuksen teemoihin liittyvistä keskusteluista ja ratkaisukeskeisistä tehtävistä.

  Harjoitukset tehdään ryhmässä, rauhallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Kukin saa tehdä harjoitteet omista lähtökohdistaan käsin. Opetukseen ei kuulu minkäänlainen äänen kriittinen kuuntelu tai arviointi, vaan huomio on sen sijaan oman kehollisen kokemuksen kehittymisessä ja turvallisen yhteyden luomisessa niin itseen kuin muihin.

 • Hinta: 

  209 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset