Virtuaaliset tutkijavierailut

Tutustu lisää!

Kuvaus

Tutkija tavattavissa -virtuaalivierailupalvelu tuo tiedettä ja tutkimusta kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Maksuttomassa palvelussa opettaja voi hakea tunnilleen tutkijaa opetuksen tueksi ja käsiteltäviä teemoja syventämään. Tutkijavierailut toteutetaan videopuhelupalvelujen välityksellä. Palvelu on hyödynnettävissä eri puolella Suomea ympäri lukuvuoden.

Palvelu on Nuorten Tiedeakatemian koordinoima ja se on kehitetty yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Suomen Akatemian kanssa. Palvelu saa taloudellista tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Palvelun esikuvana on maailmanlaajuisesti toimiva Skype a Scientist -palvelu.

Nuorten Tiedeakatemia on tärkeä SnellmanEDUn Lasten yliopiston yhteistyökumppani. Yhteistyö alkoi vuonna 2020 osana Euroopan lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) Phereclos-hanketta, jossa kehitettiin hyviä käytänteitä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen. Lue lisää yhteistyöstä osoitteessa: https://snellmanedu.fi/phereclos-hankkeen-satoa-vuodelta-2020/

Sisältö

Tutkijavierailut toteutetaan etäyhteyksin (esim. Skype, Microsoft Teams, Google Meet). Vierailu kestää yleensä 45 minuuttia. Ennen vierailua opettaja valmistelee ja kokoaa oppilaiden/opiskelijoiden kanssa etukäteiskysymyksiä tutkijalle. Tämä helpottaa tutkijan valmistautumista. Näin tutkija voi kytkeä vierailut paremmin opetuksen sisältöihin ja varmistaa, että siinä lähdetään liikkeelle oppilaita/opiskelijoita askarruttavista kysymyksistä.

Opettaja täyttää ilmoittautumislomake hyvissä ajoin ennen vierailua, mielellään vähintään 3 viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Sopivan asiantuntijan löytyminen, aikataulujen yhteensovittaminen ja vierailuun valmistautuminen voi ottaa aikansa. Lomakkeella opettaja kertoo mille oppitunnille tai kurssille vierailua suunnitellaan, milloin ja minkä ikäisistä oppilaista on kyse. Lisäksi opettaja täsmentää, mikä virtuaalipalvelu on oppilasryhmän käytössä. Ilmoittautumisen jälkeen palvelun koordinaattori Nuorten Tiedeakatemia etsii tutkijapoolista sopivan tutkijan ja esittelee tutkijan ja opettajan toisilleen. Yhteen saattamisen jälkeen tutkija ja opettaja sopivat suoraan virtuaalivierailun tarkan aikataulun ja muut yksityiskohdat. Lopuksi sekä opettaja että tutkija antavat vierailun sujumisesta palautetta.

Tutkijoille helpon väylän yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Erityisesti uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat saavat arvokasta kokemusta sillanrakentajina tutkimus- ja koulumaailman välillä. Samalla tutkijat myös saavat mahdollisuuden kehittää tiedeviestintätaitojaan.

Aika ja paikka

Palvelu on hyödynnettävissä eri puolella Suomea ympäri lukuvuoden.

Kohderyhmä

Peruskoulut ja toisen asteen oppilaitokset (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset)

Kouluttajat

Palvelun tutkijapoolissa on tällä hetkellä noin 350 tutkijaa kattavasti eri tieteenaloilta.

 • Toteutus: 

  Opettaja/tutkija pääsee mukaan täyttämällä yksinkertaisen verkkolomakkeen “Tutustu lisää” painikkeesta. Avautuvalta sivuston välilehdiltä löydät opettajalle/koululle ja tutkijoille suunnatut erilliset lomakkeet.

 • Lisätietoja: 

  hankekoordinaattori Kim Krappala
  kim.krappala@yaf.fi / 050-5436237

  tiedesihteeri Riikka Hiltunen
  riikka.hiltunen@yaf.fi

 • Hinta: 

  0 €


Tutustu lisää!