Viesti vaikuttavasti – rakennetaan viestijän käsikirja

Ajankohta
04.10.2022 - 08.11.2022
Paikka
Etäopetus
Hinta
256,00
Ilmoittaudu viimeistään
22.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Sisältyykö työhösi markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa? Oletko ajautunut työsi ohessa kirjoittamaan erilaisia sisältöjä ilman syvempää tietämystä aiheesta tai kohderyhmästä? Tuntuuko sinusta, että olisi aika päivittää markkinointiviestintään liittyvät tietosi? Viesti vaikuttavasti – rakennetaan viestijän käsikirja -koulutus on sinua varten.

Viestiminen on osa lähes jokaisen työntekijän työtehtäviä hänen ammatistaan tai työroolistaan riippumatta. Viestiminen tapahtuu tänään valtaosin verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä muita digitaalisia kanavia käyttäen. Viesti vaikuttavasti – rakennetaan viestijän käsikirja -koulutus tarjoaa perustiedot siitä, mitä jokaisen tulee tietää sisällöillä tapahtuvasta viestimisestä ja markkinoinnista. Koulutuksen pääpaino on kirjallisessa viestinnässä.

Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella ja toteuttaa omaa markkinointia ja viestintääsi sekä löydät ratkaisuja usein aika kaoottisenkin työarjen palauttamiseen takaisin omille urilleen. Koulutuksen aika laaditaan myös sinulle oma viestijän käsikirja, joka jää pysyvästi käyttöösi työsi tueksesi. Bonuksena opit, miten voit hyödyntää koulutuksessa saamiasi tietoja ja taitoja myös oman osaamisesi ja ammattitaidon markkinoinnissa.

Sisältö

Koulutuksen aikana käydään läpi muun muassa digitalisaation aikaan saamia muutoksia toimintaympäristössämme ja se, miksi meidän kaikkien tulee osata viestiä. Koulutuksessa tutustutaan myös erilaisiin sisältömuotoihin ja kanaviin, viestinnän suunnittelun perusteisiin ja mitä viestijän työ käytännössä. Pohdimme myös oman työnsä ohessa viestivän viestintätyöhön liittyviä haasteita ja kompastuskiviä sekä sitä, miten ne selätetään. 

Lisäksi jokainen osallistuja valmistaa koulutuksen aikana itselleen viestijän käsikirjan, joka kokoaa yksien kansien väliin kaiken koulutuksessa opitun. Viestijän käsikirja on hyödyksi paitsi koulutukseen osallistuvalle itselleen, mutta käsikirjan tietoja voivat hyödyntää myös muut organisaatiossa viestintätyötä tekevät. Viestijän käsikirja valmistetaan itsenäisesti annettujen ohjeiden mukaan koulutuspäivien välissä. Jokainen opiskelija saa halutessaan käsikirjaan liittyvän henkilökohtaisen kirjallisen sparrauksen.

4.10.2022 klo 13-16
Alustuspäivässä perehdytään digitalisaation aikaan saamiin muutoksiin toimintaympäristössämme sekä siihen, miksi me kaikki olemme oma mediamme ja joudumme viestimään osana omaa työtämme. Lisäksi käynnistetään oman viestijän käsikirjan suunnittelu alustamalla aihetta.

– digitalisaation aikaan saamat muutokset ja seuraukset omassa työssä – sisältöjen merkitys organisaatioiden ja yritysten viestinnässä ja markkinoinnissa

– erilaiset viestimisen keinot ja kanavat 2020-luvulla – erilaiset sisältömuodot

– onnistuneen sisällön elementit – pohjustus oman viestintätyön suunnitteluun sekä viestijän käsikirjan työstämiseen

11.10.2022 klo 14-16

Polkaistaan käyntiin oman viestintätyön suunnittelu ja viestijän käsikirjan valmistaminen käytännössä.

– oman viestintätyön suunnitteluun liittyvät asiat kuten tavoitteiden laatiminen, kohderyhmän ja asiakkaiden tunnistaminen, resurssien määrittäminen sekä viestintäkanavavalikoiman tunnistaminen ja määritteleminen

– viestinnän vuosikellon merkitys ja vinkit vuosikellon laatimisen
1.11.2022 klo 14-16
Tutustutaan viestijän käytännön työhön.

– sisältöjen tuottamiseen liittyvät työvaiheet

– sisällöntuotantotyö käytännössä

– aiheiden ideoiminen

– sisältöjen äänensävy eli tone of voice ja sen merkitys sisältöjä laadittaessa

– mitä sisällöissä tarkoittaa punainen lanka ja miksi sitä kannattaa vaalia – vinkit kirjallisten sisältöjen tuottamiseen (muun muassa otsikointi, tekstisisältöjen rakenne, kuvien ja kuvituksen merkitys)

– sisältösuunnitelman merkitys ja vinkit sen laatimiseen

8.11.2022 klo 13-16
Kerrataan koko koulutuksen oppeja, pohditaan palautteen antamisen ja saamisen merkitystä, perehdytään oman työnsä ohessa viestivän tyypillisimpiin kompastuskiviin sekä siihen, miten ne kierretään.

– palautteen antamisen ja saamisen merkitys

– rohkeus ja uskallus

– miten selättää julkaisemisen rimakauhu

– viestijän käsikirjan läpikäyminen

– oman työnsä ohessa viestivän muistilista

Aika ja paikka

Tiistai
4.10.2022 klo 13-16
11.10.2022 klo 14-16
1.11.2022 klo 14-16
8.11.2022 klo 13-16
Etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka osallistuvat oman työnsä ohessa organisaationsa tai yrityksensä viestintään ja toteuttavat markkinointiviestintää esimerkiksi verkossa ja sosiaalisen median kanavissa, blogikirjoituksissa, uutiskirjeissä ja erilaisissa markkinointiviesteissä. Koulutus sopii jokaiselle, joka haluaa syventää omaa viestintäosaamistaan.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija
– ymmärtää, miksi viestintä- ja markkinointityö on tärkeä osa hänen arkista toimenkuvaansa
– tuntee yleisimmät ja tärkeimmät viestintä- ja markkinointikeinot ja -kanavat
– osaa suunnitella ja toteuttaa omaa viestintä- ja markkinointityötään
– tunnistaa viestintätyön mahdolliset haasteet ja ongelmat sekä tietää ratkaisut niiden selättämiseen
– voi käyttää hyväkseen laatimaansa viestijän käsikirjaa omassa työssään
– osaa hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin keinoja myös oman osaamisen ja ammattitaidon markkinoinnissa.

Kouluttajat

instructor_img

Minna Luoma sisällöntuottaja, toimittaja, sisällöntuottamisen ja kirjoittamisen kouluttaja, aikuisten sanataideohjaaja

Minna on kirjallisilla sisällöillä tapahtuvan markkinoinnin ja viestinnän ammattilainen, jolla on reilun 25 vuoden ammattikokemus sisältöjen tuottamisesta eri alustoille ja eri tarkoituksiin. Hän on tullut tunnetuksi vuorovaikutteisista ja keskustelevista koulutuksistaan, joissa ei turhia jäykistellä. Hän puhuu koulutuksissaan omasta kokemuksestaan ja jakaa käytännön vinkkejä ja oppeja pitkän työuransa varrelta. Minna on tehnyt työuran toimittajana, toimitussihteerinä ja toimituspäällikkönä useissa eri julkaisuissa iltapäivälehdistä ja aikakauslehdistä kaupunkilehtiin ja, kirjoittanut kaksi tavoitteellisen bloggaamisen ja verkkokirjoittamisen tietokirjaa asiantuntijoille ja yrittäjille: Minustako bloggaaja? – Bloggaajan käsikirjan (2019) ja Minustako bloggaaja? – Bloggaajan työkirjan (2021).

Tutustu kouluttajaan lisää: www.rouvasana.fi

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Maksimiosallistujamäärä on 20.

 • Lisätietoja: 

  Miia Impiö, suunnittelija
  miia.impio(a)snellmanedu.fi
  040 713 8664
  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  256 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset