Venäjä: Matkalla maailmassa. (VEB302, LOPS2016 ohjattu verkko-opintojakso)

Ajankohta
24.08.2022 - 01.06.2023
Hinta
186,00
Ilmoittaudu viimeistään
01.06.2023

Kuvaus

Kurs­sil­la har­joi­tel­laan sel­viy­ty­mis­tä eri­lai­sis­sa mat­kus­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä so­si­aa­li­sen koh­taa­mi­sen ti­lan­teis­sa ja ta­van­o­mai­sis­sa asi­oin­ti­ti­lan­teis­sa. Ope­tel­laan li­sää kom­pen­saa­ti­o­kei­no­jen ja mui­den vies­tin­tä­stra­te­gi­oi­den käyt­töä.

Ponjatno! 1 -oppikirjan kappaleet 5, 6, 7 ja 8

Ilmoittautumisohjeet lukiossa tai muussa oppilaitoksessa opiskeleville

Ilmoittautuminen ei vaadi tunnuksia tai rekisteröitymistä. Jokainen opintojaksolle osallistuja tulisi ilmoittaa erikseen. Jos olet ilmoittamassa samalle opintojaksolle useampia opiskelijoita, otathan yhteyttä suunnittelija Riikka Asikaiseen.

Kohtaan osallistuja/ ostaja täytetään ilmoittautuvan opiskelijan tiedot. Valitaan Muu maksaja ja täytetään maksajan tiedot sekä koulun yhteyshenkilön tiedot.

Opintopisteet

2 op

Opettaja

Suvi Salmenkivi, venäjän kielen opettaja

Oppilaitos

Savonlinnan aikuislukio

Oppimateriaali

Oppikirja: Allén et. al. Ponjatno! 1. Lukion B3-venäjä. Otava 

Opiskelijan äänite.

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2022-2023 aikana.

EduGo (Moodle) -oppimisympäristö

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Ohjatusti suoritettava verkko-opintojakso.

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, suunnittelija isoverstas

  riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2845

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana.

 • Hinta: 

  150 € + alv 24%

  Isoverstaan jäsenoppilaitokset saavat 10% alennuksen erillisellä alennuskoodilla.