Varmista hyvä henkilöstökokemus lähi- ja etätyössä

Ajankohta
15.03.2022 - 22.03.2022
Paikka
Etäopetus
Hinta
135,00
Ilmoittaudu viimeistään
08.03.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Mistä hyvä henkilöstökokemus muodostuu? Miten HDF:ää eli hyvää duunifiilistä voi edistää? Maailma on muuttunut entistä monimuotoisemmaksi ja työn konteksti, tekemisen tavat ja toiminnat ovat muuntuneet nopeammin kuin koskaan. Kuinka vastata hybridityön haasteisiin? Miten varmistaa ihmisten jaksaminen myös uudessa normaalissa? Kun kaikki ymmärtävät työpaikalla 100% vastuun merkityksen, miten se muuttaakaan toimintaamme?

Myönteisen palautteen merkitys, aktiivinen kuuntele ja läsnäolo. Itsestään selviä asioita, mutta silti hyvin haastavaksi osoittautuneet hektisessä arjessa. Varmista hyvä henkilöstökokemus lähi- ja etätyössä -valmennuksessa paneudutaan mm. näihin teemoihin ja haetaan konkreettisten harjoitusten, yhteisten keskustelujen ja herättelevien näkökulmien kautta uusia oivalluksia ja oppeja arkeen vietäväksi. Jos mikään ei muutu, mikään ei muutu.

Lähde mukaan haastamaan itseäsi, ajatteluasi ja ota parhaimmat vinkit talteen!

Sisältö

Osa 1: ti 15.3.2022
Ensimmäisessä osassa perehdytään mitä henkilöstökokemuksella tarkoitetaan ja mistä tekijöistä hyvä henkilöstökokemus muodostuu. Mitä tarkoitetaan HDF:llä eli hyvällä duunifiiliksellä – miten sitä voi jokainen osaltaan edistää? Kuinka hyvä henkilöstökokemus varmistetaan myös hybridi- ja etätyössä? Ja kuinka sopeuttaa johtamista muuttuneeseen tilanteeseen ja uusiin käytäntöihin? Miten huomioida hektisessä arjessa ihmisten erilaisuus, eri motivaatiotekijät eli miten johtaa erilaisuutta onnistuneemmin. Mm. näihin teemoihin ja kysymyksiin paneudutaan aktiivisten keskustelujen ja käytännön harjoitusten kautta valmennuksen aluksi.

 • Mitä tarkoitetaan henkilöstökokemuksella?
 • HDF (=hyvä duunifiilis) ja miten sitä voidaan kehittää?
 • Erilaisuuden riemu & riesa – miten erilaisuutta johdetaan?
 • Millä eväin varmistamme henkilöstön sitoutuneisuuden ja jaksamisen lähi- ja etätyön hybridimallissa ja ”uudessa arjessa”?

Osa 2: ti 22.3.2022
Toisessa osiossa käydään aihetta 100% vastuu ja miten se ilmenee työyhteisössä, sen hyödyt ja haitat. Miten pieni vastuuttomuus voi aikaansaada suuret tuhot ja toisaalta mitä hyötyjä organisaatio ja koko henkilöstö saa siitä, kun jokainen oivaltaa olevansa 100% vastuussa. Entä millainen merkitys on kuuntelu- ja palautetaidoilla henkilöstökokemuksen kannalta? Mitä taitoja voin itse esihenkilönä kehittää – mihin voin työntekijänä vaikuttaa? Mistä elementeistä luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri syntyy. Valmennuskokonaisuuden tarkoitus on antaa jokaisella osallistujalle käytännön oivalluksia ja helppoja työkaluja omaan arkeensa vietäväksi, jotta omaa toimintaa voi kehittää jatkossakin.

 • 100% vastuu
 • Palautetaidot
 • Aktiivinen kuuntelu
 • Esimiehen rooli
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Vinkkejä ja käytännön harjoitteita

Aika ja paikka

ti 15.3.2022 klo 13-16, etäopetus
ti 22.3.2022 klo 13-16, etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu hr-henkilöstölle sekä esihenkilöinä tai päälliköinä työskenteleville sekä kaikille henkilöstön ja työntekijäkokemuksen parantamiseen ja kehittämiseen osallistuville. Osallistuja voi olla esim. hr-koordinaattori, hr-asiantuntija, hr-päällikkö, koulutuspäällikkö tai esihenkilö.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää henkilöstökokemuksen merkityksen ja oman roolinsa sen kehittämisessä. Osallistuja saa vinkkejä ja uusia näkökulmia, joita hyödyntää hybridi-arjen keskellä niin lähi- kuin etätyössä ja auttaa ja tukea henkilöstöä jaksamaan ”uudessa normaalissa” paremmin. Osallistuja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita sekä saa myös yksinkertaisia työkaluja, joilla näitä oppeja viedään osaksi käytännön arkea koko henkilöstön voimin.

Kouluttajat

instructor_img

Piia Pärssinen, Asiakas- ja henkilöstökokemuksen kehittäjä ja kouluttaja, Eezy Flow

Piia on intohimoinen asiakaskokemuksen kehittämisen puolestapuhuja, Lean filosofiaa ja palvelumuotoilun keinoja asiakasvalmennuksissaan ja -projekteissaan yhdistelevä asiakaskeskeisyyteen ja jatkuvaan kehittämiseen uskova muutoksen mahdollistaja. Piialla on yli 25 vuoden kokemus palveluliiketoiminnan kehittämisen ja kouluttamisen saralta niin hotelli-, ravintola-, matkailu- kuin rahoitus-, auto- ja IT-alaltakin. Piia on toiminut yrittäjänä kolmisen vuotta ja sinä aikana ollut mukana moninaisissa kehitysprojekteissa ja valmennuksissa eri toimialoilla niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Mm. Toyotan valtakunnallinen jälleenmyyjäliikkeiden asiakaskokemuksen kehittämishanke, joka on alkanut jo vuonna 2019, hän on ollut mukana sekä suunnittelussa, käytännön toimeenpanoissa jälleenmyyjien kanssa, että kouluttajana. Piia kuuluu myös Eezy Flown heimoon ja hyödyntää siten heidän vankkumatonta asiantuntijuuttaan konseptoinnin, strategiatyön, valmennusten ja muutoksen johtamisen saralta.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  135 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset