Valmentava esihenkilö -valmennus (7 op)

1.050,00

Paikkoja jäljellä: 16

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 7 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 09.09.2021
 • Alkaa - Loppuu: 21.09.2021 - 22.02.2022

Kuvaus

Valmentava johtaminen kehittää itsenäistä ajattelua, ratkaisukeskeisyyttä sekä proaktiivista kehittymisen kulttuuria.

Valmentava esihenkilö -valmennuksessa  esihenkilön roolia lähestytään valmentajaroolin näkökulmasta. 

Sisältö

Tämä valmennus paneutuu esihenkilön valmennukselliseen rooliin. Valmennus perustuu ihmistä arvostavaan asenteeseen. Keskeisinä ajureina ovat yksilön sisäiset motivaatiotekijät ja onnistumisen kokemukset. Valmennuksessa yksilöä lähestytään hänen potentiaalinsa kautta ja tuetaan kohti itseohjautuvuutta. Valmennus aloittaa matkan kohti kunkin omaa kokemuksellista ja vaikuttavaa henkilökohtaista kasvun matkaa.

Valmennuksen teemoja:

Työelämän muutos, tasapainotekijät työssä, stressin hallinta

– Opitaan tunnistamaan ja vahvistamaan valmennustyössä energiatasapainoa, energiaa tuovia ja vieviä asioita ja tukemaan stressin hallintaa työssä

 Ajattelutavat ja uskomukset

– Tutustutaan ajatuksen voimaan ja niiden merkitykseen valmennustyössä

Arvot ja merkityksellisyys työssä

– Tutustutaan arvoihin ja arvojen merkitykseen työssä ja valmentamisessa

Tunteet ja tunnetaidot

– Opitaan tunnetaitoja ja opitaan tunteiden merkitys valmennustyössä

Rikastava vuorovaikutus

– Opitaan erilaisia rikastavan vuorovaikutuksen elementtejä, mm. luottamuksellisen yhteyden luominen valmennustyössä

Vahvuudet

– Opitaan löytämään vahvuuksia ja voimavaroja itsessä ja muissa

Valmentamisen työkaluja harjoitellaan ja vahvistetaan em. teemojen yhteydessä. Valmennuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii kognitiivinen psykologia, positiivinen psykologia, neurotiede, aikuiskasvatustiede ja organisaatiotiede. Valmennukseen sisältyy välitehtäviä, jotka ovat osallistujan omaan kehittymiseen liittyvää reflektointia, läsnäoloharjoituksia ja käytännön valmennusharjoituksia

Koulutuksessa on käytössä SnellmanEDUn Moodle-pohjainen EduGo-oppimisympäristö.

 

Aika ja paikka

ti 21.9.2021
ti 26.10.2021
ti 16.11.2021
ti 18.1.2022
ti 22.2.2022
päivittäin klo 9-16, verkko

Kohderyhmä

esihenkilöt, esimiehet, johtajat, päälliköt ja tiiminvetäjät

Osaamistavoitteet

Valmennus tukee yksilöiden muutoskykyä, jatkuvaa uudistumista ja hyvinvointia sekä organisaation kehittymistä ja uusiutumista. Tekemiseen ja osaamiseen avautuu laajempi tarkastelukulma itseohjautuvuuden, tasavertaisuuden, toiminnan vapauden ja avoimuuden kautta. Valmennus tukee myös esihenkilön omaa kokonaisvaltaista kehittymistä, itsetuntemusta, tunneälyä sekä uudenlaisen ajattelu- ja havainnointitavan löytämistä. Välitehtävät tukevat tätä muutosta – katsotaan itseä, omaa johtamistehtävää, henkilöstöä sekä koko organisaatiota uudesta näkökulmasta sekä harjoitellaan valmentamista työtehtävissä oman henkilöstön kanssa sekä tehdään läsnäoloharjoituksia. Tämä valmennus avaa polun kohti itseohjautuvaa organisaatiota. 

Koulutuksen myötä:

 • Opit mitä valmentava esihenkilötyö on käytännössä ja mihin tilanteisiin se sopii. 
 • Kehität valmentavan asenteen oman esihenkilötyön kulmakiveksi. 
 • Sisäistät ja opit käyttämään valmennuksellisia työkaluja erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa.
 • Kehität ajattelu- ja reflektiotaitoja sekä vahvistat valmentavaa vuorovaikutusta esimiestyössäsi.

Kouluttajat

Ritva Liisanantti GLP-Coach, Master Coach
Valmentajana Ritva haluaa viedä sinut ja organisaatiosi kohti itseohjautuvuutta, parempaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Kysymysten äärelle pysähtyminen ja tilan antaminen uusille näkökulmille synnyttää oivalluksia. Ritva haluaa tuoda myös läsnäolotaidot ja tunneälyn arjen työkaluiksi luomaan tulevaisuuden menestystä.

 

Stina Akola KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen valmentaja Valmentajana Stina uskoo siihen, että itsetuntemus ja oma kasvu mahdollistavat jokaiselle omannäköisen muutoksen kohti tavoitteita. Omia ajattelu- ja toimintamalleja tutkimalla voi löytää itselleen parhaan tavan toimia. Valmennuksen kautta Stina haluaa auttaa ihmisiä oivaltamaan heille tärkeitä asioita ja löytämään oman rohkeuden muutokseen.

Muu informaatio

Lue palautetta aiemmista Valmentava esihenkilö -valmennuksista tästä

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

 • Lisätietoja: 

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  1050 € Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma: kaksi erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista.