Vahvuusperustaista opetusta ja myönteistä toimintakulttuuria rakentamassa

Ajankohta
24.01.2024 - 01.02.2024
Paikka
Etäopetus
Hinta
145,00
Ilmoittaudu viimeistään
15.01.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Tämän päivän koulussa ohjaamme lapsia ja nuoria tulevaisuuteen ja työelämään, jonka osaamistarpeet ovat muuttuvia ja hankalasti ennustettavia. Samalla erilaiset hyvinvoinnin haasteet kohtaavat yhä useampia. Koulu-uupumuksen, syrjäytymisen ja opintojen keskeyttämisen ehkäiseminen ovat kysymyksiä, joihin joudumme sekä kouluissa että yhteiskunnassa laajemmin etsimään vastauksia. Koska muutos haastaa lasten ja nuorten hyvinvointia, vaaditaan myös heiltä uudenlaisia taitoja. Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan perusopetuksen tehtävänä on opettaa paitsi oppiaineiden sisältöjä myös ihmisenä kasvamisen ja yhteiskunnassa pärjäämisen geneerisiä taitoja.

Tässä koulutuksessa perehdytään siihen, miten
– auttamalla oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan
– vahvistamalla oppilaiden psykologista pääomaa sekä kasvun asennetta
– rakentamalla myönteistä toimintakulttuuria koko kouluyhteisöön voimme parantaa oppilaiden hyvinvointia, motivaatiota ja kouluun kiinnittymistä sekä auttaa nuoria selviämään tulevaisuuden haasteista.

Sisältö

-vahvuusperustainen opetus ja laaja vahvuusnäkemys
-psykologinen pääoma ja kasvun asenne
-myönteiset tunteet ja oppilaiden aito kohtaaminen

Aika ja paikka

ke 24.1.2024 klo 13–16 ja to 1.2.2024 klo 13–16, etäopetus

Kohderyhmä

Peruskoulun ja toisen asteen opettajat ja ohjaajat sekä kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja

– tuntee psykologisen pääoman neljä eri osa-aluetta ja niiden vahvistamisen hyödyt oppilaan hyvinvoinnille ja oppimiselle
– tuntee vahvuusperustaisen opetuksen/ohjauksen sekä laajan vahvuusnäkemyksen lähtökohdat sekä tunnistaa niiden soveltamismahdollisuudet omassa opetustyössä
– ymmärtää myönteisten tunteiden ja positiivisen toimintakulttuurin hyödyt muun muassa oppilaan kouluun kiinnittymiselle ja oppimismotivaatioon

Kouluttajat

instructor_img

Marjo Katajisto

Marjo Katajisto (KM, Positive Psychology Practitioner, VOIMAKEHÄ ® -mentori) on oppilaiden hyvinvoinnin edistämisestä innostunut yhtenäiskoulun rehtori ja kouluttaja. Hänellä on vahva, 30 vuoden käytännön työelämänkokemus koulumaailmasta paitsi esimiehenä myös luokan- että erityisopettajana. Katajisto tekee väitöskirjatutkimusta, jossa hän tutkii, miten vahvuusperustainen ohjaus tukee yhdeksäsluokkalaisten vahvuuksien tunnistamista sekä psykologisen pääoman karttumista.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Maksimiosallistujamäärä 35.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  145 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset