Uusi kunta – työpajaprosessi kuntien toiminnan kehittämisen pohjaksi

Kuvaus

Hyvinvointialueiden kehitys, koronapandemian jälkivaikutukset ja tietoyhteiskunnan kehittyminen vaikuttavat merkittävästi kuntien toimintaympäristöön, resursseihin ja tehtäviin. Edessä on muutoksia, jotka on helpompi kohdata systemaattiseen, tutkittuun tietoon ja ennakointiin perustuvan lähestymistavan kautta. Myös jo kokeillut, eri kuntien hyvät käytännöt, on järkevää hyödyntää laajasti. ​

Uusi kunta – työpajaprosessi luo edellytyksiä kunnan toiminnan kehittämiselle muutosvaiheessa. Se auttaa osallistujia kohtaamaan muutokset proaktiivisesti ja yhteistoimintaa hyödyntäen.​ Työpajoissa kunkin sisältöaiheen asiantuntija tuottaa sisältörungon alustuksilla, jotka sisältävät ajankohtaisinta tietoa ja käytännön esimerkkejä. Osallistujat keskustelevat aiheesta tehtäväksiantojen pohjalta. Keskusteluista tehdään muistiinpanot, jotka jaetaan kaikille. Päivien muusta fasilitoinnista sovitaan tarkemmin tilaajan kanssa.

Prosessin aikana osallistujien kokemuksia ja havaintoja tuodaan yhteen, mikä mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen ja soveltamisen kunkin kunnan kehittämiseen.​ Työote on vahvasti tulevaisuusorientoitunut ja prosessissa hyödynnetään mm. Sitran kehittämiä tulevaisuustyökaluja.

Ensimmäinen Uusi kunta -työpajaprosessi toteutettiin talven ja kevään 2022 aikana Ylä-Savossa.

Sisältö

Tilaaja voi valita työpajaprosessiin 4-10 sisältöä seuraavista:

 • Tulevaisuuden kunta – kuntakentän muutosajurit: EU – Suomi – hyvinvointialue – kunta
 • Oppiva kunta – osaamisen ja oppimisen strateginen kehittäminen
 • Palveleva kunta – organisaation rakenne, kulttuuri ja johtaminen
 • Taloudellisesti kestävä kunta – taloushallinnon näkökulma
 • Hyvinvoiva kunta – kunta hyvinvointialueiden muodostumisen jälkeen
 • Elinvoimainen kunta – työllisyys ja yrittäjyys
 • Uudistuva kunta – sukupolvi Z ja kunnan sivistystoimi
 • Osallistava kunta – kuntalainen oman ympäristönsä kehittäjänä
 • Toimivan asumisympäristön tarjoava kunta – asumisen ja elämisen fyysiset puitteet
 • Viestivä kunta – kuntamarkkinointi
 • Vapaavalintainen sisältö

Kohderyhmä

Uusi kunta -työpajaprosessi on suunnattu kuntien johtotehtävissä toimiville virkamiehille ja luottamushenkilöille.

Kouluttajat

Työpajoissa asiantuntijoina toimivat kunkin sisältöalueen tutkijat, kehittäjät ja kokeneet tekijät.

 • Lisätietoja: 

  Soili Meklin, rehtori
  soili.meklin(a)snellmanedu.fi
  044 746 2841

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840