Työyhteisösovittelijakoulutus työnohjaajille, 20 op

Ajankohta
01.11.2023 - 31.12.2024
Paikka
Joustava
Hinta
2.434,00
Ilmoittaudu viimeistään
18.10.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se toteutetaan joustavan opiskelumallin mukaisesti sekä lähi- että etäopetuksena. Lähiopetuspaikka on Kuopio. Maksimiosallistujamäärä 16 opiskelijaa.
Työyhteisösovittelijakoulutus tarjotaan jo valmiille työnohjaajille (60 op) Koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia myös työparityöskentelyä työyhteisösovittelijana.

Kun työyhteisön tunneilmapiiri on konfliktiherkkää, työnohjauksen keinot eivät aina riitä. Ammatillisen osaamisen vahvistuminen sekä työnohjaajana että työyhteisösovittelijana täydentävät keinokkuuttasi toimia monimuotoisessa ihmissuhdetyössä.

Työyhteisösovittelijan työrooli laajentaa sinun omaa palvelutarjontaasi sekä lisää entisestään mielenkiintoa tärkeään työhösi. Työyhteisösovittelijan työ avaa uusia ikkunoita yksilön, ryhmän ja organisaation dynamiikkoihin. Työyhteisösovittelijan työ luo erilaista kaikupohjaa systeemiseen näkökulmaan ja tarjoaa uudenlaista ymmärrystä meistä ihmisinä ja toimijoina ryhmässä eri rooleissa.

Työyhteisösovitteluprosessi on erinomainen mahdollisuus lisätä sovitteluun osallistuvien kanssa yhteistä ymmärrystä tilanteeseen ja turvata hyvinvointia työssä. Konfliktin voi nähdä jopa lahjana – se kertoo, mistä kaikesta tässä työyhteisössä juuri nyt on tärkeää yhdessä puhua ja sopia. Polku yhteiselle, uudelle työn tekemisen kartalle löytyy avoimen, kunnioittavan dialogin kautta. Yhdessä etsien luodaan sellaista muutoskyvykkyyttä, johon kukaan ei yksin olisi yltänyt. Työyhteisösovitteluprosessi on kokemuksellisen oppimisen paikka ammatillisesti ja inhimillisesti yksilölle sekä yhteisölle, niin sovun tekijöille kuin myös sovittelijoille.

Tervetuloa syventämään ammatillista osaamistasi asiantuntijaryhmään!

Sisältö

Koulutussisältö

 • konfliktien ja ryhmädynamiikan teoriataustaa
 • konfliktien syntymisen periaatteet ja niiden merkitys
 • restoratiivinen työyhteisösovittelu, mitä se on ja mitä sillä voidaan saavuttaa
 • työyhteisösovittelun eettiset ja juridiset perusteet
 • restoratiivisen sovitteluprosessin vaiheet ja siinä käytettävät menetelmät
 • toimivan työyhteisön ominaisuudet
 • johtajuus työyhteisösovittelutilanteissa
 • työyhteisösovittelijana toiminen ja oman osaamisen vahvistaminen
 • työyhteisösovittelijan oma jaksaminen ja oma työnohjaus

koulutuksen toteutusideamme

 • toimimme kouluttajatyöparina
 • ryhmän koko max. 16 opiskelijaa, min 10 opiskelijaa
 • toteutuksena läsnäolopäivät 6 x, alussa 2 päivää peräkkäin ja lisäksi 4 yksittäistä päivää
 • etäpienryhmätapaamisia, joissa kouluttajat mukana 3 eri ryhmää 4 x tapaamiset/ ryhmä a. 2 h (2 x 60 min)
 • itsenäisenä opiskeluna etätapaamiset vertaispienryhmänä vähintään 1 -2 x kk:ssa lähipäivien välillä teoriaa ja harjoituksia
 • opiskelijoiden oma sovittelu- case mahdollisesti parityönä, jossa toimimme prosessin ajan työnohjaajina
 • sovittelu-caset opiskelijat hankkivat itse
 • kirjallisuuteen perehtyminen ja kirjareferaatit

LÄHIOPETUSPÄIVÄT 6 päivää

 

Syksy 2023

2 pv lähiopetus orientoituminen ja ryhmäytyminen, toivotaan kaikkien läsnäoloa, tapaamista ei tallenneta

• keskiviikko 1.11.2023 klo 9.00 – 16.00

• torstai 2.11.2023 klo 9.00 – 16.00

 

Kevät 2024

1 pv lähiopetus tai hybridi-malli

• torstaina 18.1.2024 klo 9.00 – 16.00

 

1 pv lähiopetus tai hybridi-malli

• torstai 18.4.2024 klo 9.00 – 16.00

 

Kevään aikana 2024 webinaari työyhteisösovittelun juridiikasta dosentti Seppo Koskisen toimesta. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Syksy 2024

1 lähiopetuspäivä tai hybridi-malli

• torstai 12.9.2024 klo 9.00 – 16.00

 

1 lähiopetuspäivä = viimeinen = koulutus päättyy, toivotaan kaikkien läsnäoloa, tapaamista ei tallenneta

 

• torstai 12.12.2024 klo 9.00 – 16.00

 

ETÄVERTAISRYHMÄTAPAAMISET, JOISSA KOULUTTAJAT MUKANA

 

• 3 pienryhmää, jokaiselle 2 h / kerta, koulutuksen aikana yhteensä 4 x tapaamiset/ ryhmä

 

Syksy 2023

Ajat vahvistetaan opiskelijoiden kanssa erikseen, myös ilta-ajat mahdollisia

• torstai 30.11.2023 klo 10.00 – 12.00 ja klo 14.00 – 16.00

• perjanatai 1.12.2023 klo 14.00 – 16.00

 

Kevät 2024

Ajat vahvistetaan opiskelijoiden kanssa erikseen, myös ilta-ajat mahdollisia

• keskiviikko 14.2.2024 klo 10.00 – 12.00 ja klo 14.00 – 16.00

• torstaina 15.2.2024 klo 14.00 – 16.00

 

Ajat vahvistetaan opiskelijoiden kanssa erikseen, myös ilta-ajat mahdollisia

• torstai 16.5.2024 klo 10.00 – 12.00 ja klo 14.00 – 16.00

• perjantai 17.5.2024 klo 14.00 – 16.00

 

Pienryhmissä ”suulliset tentit ” Ajat vahvistetaan opiskelijoiden kanssa erikseen, myös ilta-ajat mahdollisia

 

• torstai 21.11.2024 klo 10.00 – 12.00 ja klo 14.00 – 16.00

• perjantai 22.11.2024 klo 14.00 – 16.00

 

ETÄVERTAISRYHMÄTAPAAMISET, JOISSA KOULUTTAJAT EIVÄT OLE MUKANA

Ryhmäläisillä vertaistapaamisia keskenään ilman kouluttajia

• opiskelijoiden omatoimisia vertaisryhmätapaamisia etänä 2 x kk:ssa a. 2 h

Aika ja paikka

1.11.2023-31.12.2024 Kuopiossa ja joustavasti

Kohderyhmä

Koulutus on täydennyskoulutusta valmiille työnohjaajille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen:

 • tunnistat työyhteisösovittelun tarpeen
 • ymmärrät konfliktien ja ryhmädynamiikan teoriataustaa
 • tunnistat konfliktien syntymisen periaatteet ja niiden merkityksen
 • vahvistut ammatillisessa osaamisessasi ja keinokkuudessasi konfliktien tunnistamiseksi sekä ratkaisemiseksi työyhteisöissä.
 • tiedät, mitä restoratiivinen työyhteisösovittelu on ja mitä sillä voidaan saavuttaa
 • tiedät työyhteisösovittelun eettiset ja juridiset perusteet
 • tiedät työyhteisösovitteluprosessin vaiheet ja siinä käytettävät menetelmät
 • osaat toimia työyhteisösovittelijana joko yksin tai työparityöskentelynä
 • osaat johtamaa sovitteluprosessin käytännössä restoratiivisen lähestymistavan ja arvojen mukaisesti
 • tunnistat toimivan työyhteisön ominaisuudet
 • ymmärrät johtajuuden merkityksen työyhteisösovitteluprosessissa
 • opit arvostamaan oman työhyvinvoinnin merkitystä työyhteisösovittelutyössä
 • opit käyttämään reflektiomahdollisuutta toisten sovittelijoiden ja työnohjaajan kanssa laadun varmistamiseksi

Kouluttajat

instructor_img

Liisa Kilvensalmi
Olen työskennellyt viimeiset 15 vuotta Dialogius Oy- yrityksessäni. Tärkeimmät tuotteeni ovat olleet työnohjaus ja työyhteisösovittelu. Työnohjaajana olen toiminut jo 31 vuotta.

Ihmisen mieli ja moninaiset dynaamiset elämän ilmiöt ovat olleet aina mielenkiinnon kohteenani. Ryhmädynaamisen johtajuuden koulutus, työnohjaajien jatkokoulutus sekä työyhteisösovittelijan erityisosaajakoulutus ovat syventäneet teoreettista osaamistani noiden teemojen äärellä. Työyhteisösovittelijana olen toiminut yhdessä työparini Pia Leppäkummun kanssa viisi vuotta yli kymmenessä prosessissa vuosina 2018-2023, säännöllisessä parityönohjauksessa olemme käyneet jo yli kymmenen vuoden ajan työnohjauksen ja sovittelutyön tiimoilta.

Ammatillinen intohimoni on olla yhdessä muiden kanssa luomassa työelämää, jossa ihmiset, niin asiakas kuin koko työyhteisö tulevat nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi. Työnilon hetkiäni ovat, kun asiakkaideni kanssa keskitymme tutkimaan heidän työtään, istahdamme perustehtävän äärelle, havannoimme kulttuurista dynamiikkaa ja heidän tapaansa olla yhteisellä työn tekemisen kartalla. Yhteisen dialogin kautta löytyy sellaista ymmärrystä ja uusia oivalluksia, joita kukaan ei yksin olisi löytänyt.

Pia Leppäkumpu
Vahvuuksiksiani ovat terveydenhuollon ja koulutuksen substanssituntemus toimittuani terveydenhuollon opettajana yli 30 vuoden ajan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa ja sitä edeltäneissä oppilaitoksissa sekä opetusylihoitajana Essotessa 5 vuotta. Lisäksi minulla on laaja yhteensä yli 16v. työnohjaajakokemus mm. terveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, opetustoimesta, sairaalakoulusta sekä hätäkeskuksesta. Olen toiminut yksilötyönohjaajana, ryhmätyönohjaajana sekä työyhteisötyönohjaajana erilaisissa työyhteisöissä. 5.9.2022 alkaen olen toiminut työnohjaajana ja työyhteisösovittelijana päätoimisena yrittäjänä.

Olen hankkinut Ryhmäanalyysiyhdistyksen ryhmänohjaajakoulutuksen 20 op 2013 vuonna ja vuonna 2018 työyhteisösovittelun erityisosaajakoulutuksen 30 op. Se on antanut minulle lisää valmiuksia olla ratkaisemassa myös työyhteisöissä syntyneitä erilaisia konfliktitilanteita sekä vuorovaikutuspulmia. Työyhteisösovittelijana olen toiminut yhdessä työparini Liisa Kilvensalmen kanssa viisi vuotta yli kymmenessä prosessissa vuosina 2018-2023, säännöllisessä parityönohjauksessa olemme käyneet jo yli kymmenen vuoden ajan työnohjauksen ja sovittelutyön tiimoilta.

En pelkää vaikeidenkaan asioiden äärelle asettumista ja olen saanut palautetta siitä, että asioissa ja syntyneissä tilanteissa voidaan viipyä ja sitä kautta saada erilaisia näkökulmia esiin ja hakea ratkaisuja asioihin. Rohkaisen osallistujia myös kohtaamaan ja käsittelemään työssä syntyneitä tilanteita ja tunteita niin suhteessa asiakastyöhön, työyhteisömn dynamiikkaan kuin organisaation muutoksiinkin. Minulle työnohjaajana ja sovittelijana tärkeitä asioita ovat: luottamus, ihmisen kunnioittaminen, asiakaslähtöisyys, inhimillisyys ja tietosuoja.
Kykenen luomaan luottamukselliselle keskustelulle puitteet, joissa jokainen osallistuja tulee kuulluksi näkemyksineen. Tavoitteena on kuulla ja ymmärtää enemmän sekä itseä että muita osallistujia ja syntyneitä tilanteita.

Kirjallisuus

Koulutuskirjallisuutta mm:
Aalto-Setälä, Pauli (2022) Kuinka ratkoa riitoja (työ)elämässä Helsinki: Tammi
Pehrman, Timo (2011) Paremmin puhumalla restoratiivinen sovittelu työyhteisössä: Lapin yliopisto
Martikainen, Juha (2022) Vahvan johtajan tauti Helsinki: Valuebooks
Mattila-Aalto, Minna (2020) Työelämän uudsitumisen esteet. Työyhteisön sivistys ja vastuu. Helsinki: Basambooks
Timo & Poikela Esa (2015) Työyhetisösovittelu – keino rtakoa konflikteja työpaikoilla
Laukkarinen, Jaana (2015) Johtajan valta ja pelko Helinginseudunkauppakamari
Mattila, Antti S. (2011) Näkökulman vaihtamisen taito WSOY Helsinki
Rantanen, Jarkko ( 2013) Tunteella! Voimaa tekemiseen Talentum Helsinki
Rantanen, Jarkko (2015) Vaikuta tunteisiin! Lisää voimaa tekemiseen BaltoPrint, Liettua
Gellin, Maija (2019) Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa: kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria Lapin yliopisto
Kaitsaari, Tuula (2022) Restoratiivisen restoratiivisen työyhetisösovitteluprosessin arviointi, työhyvinvointi- ja muutoskokemukset yliopistoikontekstissa sovitteluun osallistuneiden ja sovittelijoioden kokemana
Kaivola, Taru (2003) Työpaikan ihmissuhteet

Tämä luettelo täydentyy vielä.

 • Toteutus: 

  Arviointi

  Koulutuksen arviointi tapahtuu reflektoivan dialogin kautta koko koulutuksen ajan ja suullisin tentein yhdessä kouluttajien ja opiskelijapienryhmien tuottaman tiedon keinoin – restoratiivisen työtavan ja arvojen mukaisesti. Koulutus ei sisällä kirjallisia tenttejä.

  Opiskelijan tulee toteuttaa yksi työyhteisösovitteluprosessi joko yksin tai parityönä koulutuksen aikana. Työyhteisösovittelu-caset opiskelijat hankkivat itse.

 • Hinta: 

  2434 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset