Työyhteisön oppimisvalmentaja -koulutus (5 op) – ennakkotieto

Tilaa lisätietoja!

Kuvaus

Global Human Capital Trends -tutkimus kertoi toukokuussa 2020, että yli puolet suomalaisista työnantajista ei tiedä, miten henkilöstön osaamista tulisi kehittää. Enää ei riitä pelkästään se, että järjestetään koulutuksia ja lähetetään niihin henkilökuntaa tai että yksittäiset työntekijät ratkaisevat työhön liittyviä kehittymishaasteita yksinään. Ihmisillä ei ole enää aina aikaa kouluttautua työpaikan ulkopuolella, vaan osaamista on kehitettävä myös osana työtä ja silloin työpaikan on oltava myös oppimispaikka.

Työpaikkoja tulee systemaattisesti muuttaa sellaisiksi, että ne tukevat työssä oppimista. Oppiminen tulee tällöin osaksii työtä ja integroituu syvällisesti osaksi työpaikan rakenteita ja prosesseja – työpaikoille syntyy uusi oppimiskulttuuri. Silloin oppiminen, sen prosessointi soveltaen ja opitun jakaminen muulle työyhteisölle ovat osa päivittäisiä työrutiineja. Huomio kiinnitetään työpaikan oppimista tukeviin rakenteisiin, prosesseihin ja toimintamalleihin. Myös osaamisten hallinta, oppimisen taidot, opitun näkyväksi tekeminen sekä opitun jakamisen kanavat ja menetelmät korostuvat.

Sisältö

Alustava sisältösuunnitelma:

Koulutus toteutuu puolen vuoden aikana ja sisältää 5 lähiopetuspäivää Kuopiossa. Lähiopetuspäivien välillä osallistujat työstävät tehtävien avulla oman työyhteisön kehityssuunnitelmaa ja lisäävät omaa osaamistaan. Työskentelyä tuetaan verkkotapaamisilla.

 1. Muutoskyvykäs työntekijä on kaiken perusta

Mitä edellytetään oppivan työpaikan työntekijöiltä? Miten näitä ominaisuuksia voi kehittää? Kasvun asenne.

 • uteliaisuus ja kognitiivinen ergonomia
 • vireystaso huomioiminen
 • ajankäyttö, itsensäjohtaminen ja palautuminen
 • tiedonhankinta- ja käsittelytaidot
 • ajattelun ja ongelmanratkaisun taidot
 • vuorovaikutustaidot
 • motivoituminen
 • erilaiset oppijat työssä
 • milleniaalit työssä
 • yhteys työntekijäkokemuksen parantamiseen

Osallistujat saavat käyttöönsä Ketterän oppijan testin. Työvälineinä myös Yksilön arvio työminän nykytilasta (metataitoprofiili, motivaatioprofiili) ja osaamisprofiili.

 1. Oppiminen toteutuu osana työtä
 • jatkuva parantaminen
 • retrot, kokeilut, hypoteesit
 • yhteinen ajattelu, ideointi, ongelmanratkaisu
 • opintopiirit, learning cafe
 • työnkulunmukainen oppiminen
 • vertaisoppiminen, mentorointi
 • micro-oppiminen
 • digitaaliset sovellukset oppimisen tukena
 1. Opitun jakaminen ja oppimisen ohjaaminen työyhteisön sisällä
 • osaamisen hankkimisen tavat
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • oppimismuotoilu
 • oppimispyrähdysten mahdollistaminen
 • erilaisten oppijoiden tukeminen
 • fasilitointitaidot
 • työyhteisöoppimisen lean
 1. Oppiva organisaatio ja oppimispalvelujen järjestäminen
 • oppimispolkujen luominen
 • yhteisön oppiminen
 • oppimissisältöjen joustava kokoaminen, järjestäminen ja jakaminen
 • psykologinen turvallisuus
 • kannustaminen, innostaminen
 • oppimismatkan korostaminen
 • vaikutus työnantajamielikuvaan

Osallistujat arvioivat työpaikkansa nykytilan käyttämällä Oppivan organisaation testiä.

 1. Oman työyhteisön kehityssuunnitelma

Suunnitelman avulla osallistuvat työyhteisöt voivat jatkaa matkaansa kohti Oppivaa työyhteisöä.

 

Kirjallisuus:

 • Leenamaija Otala: Ketterä oppiminen, 2018
 • Leenamaija Otala ja Soili Meklin: Ketterä oppiminen 2 – strategiasta käytäntöön, 2021
 • Tarja Kallonen ja Annemari Kuhmonen: Jatkuva oppiminen – työelämän tärkein taito, 2021
 • Minna Miao: Kasvun asenne oppimisessa, 2021

Kohderyhmä

HR-työtä tekevät, esihenkilöt ja työyhteisössä tapahtuvasta oppimisesta kiinnostuneet työntekijät.

Koulutuksessa vahvistetaan osallistujien asiantuntijuutta työssä oppimisen ja oppivan työyhteisön konteksteissa. Lisäksi koulutukseen osallistuvat muodostavat verkoston, joka voi koulutuksen jälkeenkin tukea ja kehittää verkoston jäsenten ja heidän edustamiensa työyhteisöjen oppimiskulttuuria. Enintään 15 osallistujaa.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutukseen otetaan enintään 15 osallistujaa.

 • Lisätietoja: 

  Soili Meklin, rehtori
  soili.meklin(a)snellmanedu.fi
  044 746 2841

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840


Tilaa lisätietoja!