Työyhteisön monimuotoisuuden johtaminen

Ajankohta
02.09.2022 - 09.09.2022
Paikka
Etäopetus
Hinta
239,00
Ilmoittaudu viimeistään
29.08.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Työskenteletkö esihenkilönä, johtajana tai HR-asiantuntijana? Oletko pohtinut, kuinka monimuotoisuus näyttäytyy työpaikallasi ja työssäsi tällä hetkellä tai tulevaisuudessa? Kuinka voit tukea ja kehittää monimuotoisen työyhteisön toimivuutta ja sujuvaa vuorovaikutusta?

Työyhteisön monimuotoisuuden johtaminen -koulutuksessa keskitytään työyhteisöjen monimuotoisuuteen, sekä inhimillisenä pääomana että yhteistoiminnan haasteena. Diversiteetin johtamista tarkastellaan rekrytoinnista ikäjohtamiseen tuoreen tutkimustiedon pohjalta. Akateemiset kehikot sisältävät mm. persoonallisuus-, tiimirooli-, tunneäly- ja vuorovaikutusteoriaa.

Koulutuksessa harjoitellaan autenttisia päätöksenteko- ja kohtaamistilanteita simulaatioiden avulla. Tavoitteena on tunnistaa työelämän arjen keinoja ja harjaantua menetelmissä, jotka sujuvoittavat työyhteisöjen arkea, vähentävät psykososiaalista kuormitusta ja lisäävät henkilöstötuottavuutta.

Sisältö

Osallistavassa koulutuksessa vuorottelevat niin teoriaosiot, yhteiset pohdinnat, itsearviointitestit kuin tapaussimulaatiot. Koulutus tarjoaa sekä tietoa että käytännön osaamista, jota osallistujat pääsevät soveltamaan omassa työssään. Itsearviot tehdään koulutussessioiden aikana ja koulutukseen osallistuvat saavat toimivat työkalut käyttöönsä omiin organisaatioihin.

pe 2.9.2022 – 1 osio
Ensimmäinen koulutuspäivä taustoittaa moninaisuuden johtamisen tematiikkaa yleisellä työelämätiedolla. Työelämän trendien tarkastelu johdattaa tämän päivän tyypillisiin johtamishaasteisiin, joiden ymmärtämiseksi ja ratkomiseksi harjoittelemme käytännössä tilanteita, joissa erilaisuus haastaa suorituksen johtamisen, tiimin dynamiikan ja työyhteisön harmonian.

 • työelämän trendit
 • inhimillinen pääoma
 • monimuotoisuuden lähteet
 • inhimilliset kohtaamiset voimavarana
 • kohtaamisten dynamiikka: motiivit, tarpeet, keinot
 • itsearviointityökalut: systeemiälytesti, työelämätaitotesti

pe 9.9.2022 – 2 osio
Toisessa koulutuspäivässä keskitymme työyhteisön vuorovaikutukseen ja siihen, miten erilaiset kohtaamistyylit ja dialogiset valinnat johtavat joko luottamuksen romuttumiseen tai psykologisen turvallisuuden spiraalimaiseen rakentumiseen. Harjoittelemme dialogisten työkalujen hyödyntämistä käytännössä ja tunnistamme omia vuorovaikutuksellisia vahvuuksiamme itsearviointitestin avulla.

 • psykologisen turvallisuuden kulmakivet
 • luottamuksen rakentaminen työyhteisössä
 • dialogisuus inkluusion tukena
 • inhimilliset tarpeet ja tunteet dialogissa
 • dialogiset työkalut vuorovaikutuksessa
 • itsearviointityökalu: konfliktityylitesti

Aika ja paikka

perjantait 2.9. ja 9.9.2022, klo 9–12, etäopetus

Kohderyhmä

Tämän koulutuksen kohderyhmää ovat johtoryhmien jäsenet, esihenkilöt, tiiminvetäjät, rekrytoijat, HR, työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet.

Osaamistavoitteet

Tämän koulutuksen suoritettuaan opiskelija
– tunnistaa työyhteisön moninaisuuden aiheuttamat haasteet
– tiedostaa moninaisuuden haasteiden juurisyyt
– tunnistaa työyhteisön moninaisuuden tuoman lisäarvon yhteistoiminnalle
– harjaantuu dialogisissa työkaluissa keinona ratkoa haastavia johtamis- ja vuorovaikutustilanteita
– lisää itsetuntemustaan kyvyistään ja kehittämiskohteistaan liittyen erilaisten yhteistyökumppaneiden kohtaamiseen

Kouluttajat

Pia Lappalainen, tekniikan tohtori, FM

Pia Lappalainen on tekniikan tohtori ja englannin opettaja, joka toimii suorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosenttina Maanpuolustuskorkeakoulussa ja suorituskyvyn johtamisen ja esimiesviestinnän dosenttina LUT-yliopistossa. Hän on Aalto-yliopiston lehtori ja Aalto University Executive Educationin senior advisor.

Pia on julkaissut tutkimuksia tunneälystä, työn imusta ja henkilöstötuottavuudesta ja hänen johtamisen väitöskirjansa vuodelta 2012 voitti kansainvälisen SEFI Best PhD -palkinnon. Hän on myös työyhteisösovittelija ja kouluttaa uusia sovittelijoita kolmessa suomalaisessa yliopistossa sekä tekee tutkimusta työyhteisöjen konflikteista. Perimmäisenä tavoitteena kaikilla näillä kentillään Pialla on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Maksimiosallistujamäärä 20.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  239 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista.


Ryhmäilmoittautumiset