Työyhteisön digitutor -koulutus 5 op (iltapäivä)

Ajankohta
16.02.2022 - 31.08.2022
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
5 op
Hinta
150,00
Ilmoittaudu viimeistään
02.02.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Työyhteisön digitutor kehittää omalla esimerkillä ja neuvoilla muiden työntekijöiden ja työyhteisön digiosaamista. Lähes jokaisessa työyhteisössä toimiikin jo tällaisia ihmisiä, mutta usein digitutorin tehtävää ei ole virallisesti huomioitu työnkuvissa. Työyhteisön digitutor -koulutuksessa tämä kompetenssi tehdään näkyväksi ja tunnustetuksi osaksi työyhteisön arkea ja yksilön toimenkuvaa.

Työyhteisön digitutor tarvitsee sekä digitaitoja että pedagogisia taitoja. Työyhteisön digitutor -koulutuksessa osallistujat pääsevät kouluttajan opastuksella testaamaan omia digitaitojaan ja kehittämään niitä eteenpäin. Koulutuksen verkkotapaamisissa aikana osallistujille tarjotaan tietoa ja käytännön työkaluja muun muassa seuraavista asioista:
– miten ihmiset oppivat osana työtä?
– miten motivoida ihmisiä digitaitojen oppimiseen?
– miten ohjata ihmisiä kouluttamaan ja opastamaan myös muita digitaitojen oppimiseen

Koulutuksen aikana osallistujat pääsevät luomaan kontakteja myös muiden organisaatioiden digitutoreihin ja verkostoitumaan heidän kanssa.

Sisältö

Koulutus koostuu viidesta verkkotapaamisesta asiantuntijatutorin kanssa (3 tuntia/kerta), omien digitaitojen kehittämisestä Digitaitotestin ja digitaitokurssien avulla sekä omatoimisesta digitutorharjoittelusta omassa työyhteisössä.

RAKENNE:

1.Ennakkotehtävänänä Digitaitotesti

2.Ensimmäinen koulutustapaaminen
• Kokemukset digitutortyön taustalla eri organisaatiossa
• Miten ja miksi verkostoitua? Esimerkkinä LinkedIn-kontaktit ja muut some-yhteisöt.
• Oman digiosaamisen arviointi Digitaitotestillä. Tulosten perusteella laaditaan henkilökohtaiset suunnitelmat omien digitaitojen vahvistamiseksi.

3. Itsenäistä digitutorointia omalla työpaikalla. Omien digitaitojen vahvistaminen SnellmanEDUn digitaitokursseilla.

4. Toinen koulutustapaaminen
• Kokemusten jakaminen
• Pedagogiset perusteet
o Miten ihminen oppii?
o Motivaatio oppimisessa
o Oppiminen osana työtä

5. Itsenäistä digitutorointia omalla työpaikalla. Omien digitaitojen vahvistaminen SnellmanEDUn digitaitokursseilla.

6. Kolmas koulutustapaaminen
• Kokemuksia työpaikoilla toimimisesta
• Erilaisten oppijoiden huomioiminen
• Työpaikan sisäisten koulutusten toteuttaminen

7. Itsenäistä digitutorointia työpaikalla

8. Neljäs koulutustapaaminen
• Etäopetus ja -ohjaus digitutorin työssä
• Oman digitutorin työnkuvan luominen alkaa
o Esihenkilön rooli
o Toimintatapojen määrittely
o Sisältöjen rajaaminen

9. Itsenäistä digitutorointia työpaikalla, digitutorin työnkuva meidän työpaikallamme

10. Viides koulutustapaaminen
• Kokemusten jakaminen digitutorina toimimisesta omalla työpaikalla
• Oman digitutorin työnkuvan esittely ja palaute

11. Todistukset suoritetusta koulutuksesta

Aika ja paikka

Keskiviikkoisin 16.2., 30.3., 11.5., 15.6. ja 31.8.2022 klo 13-16, etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille digitaitoja omaaville työyhteisössä toisia auttaville henkilöille, jotka
haluavat lisätä osaamistaan ja kehittää pedagogisia taitoja toimiessaan auttajina, neuvojina ja ohjaajina.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa digitaitojensa vahvuudet ja kehittämiskohteet
• kuvata digitutorointiin liittyviä pedagogisia perusteita
• erotella työyhteisön erilaiset oppimistarpeet
• rakentaa digitutorin rooliaan työyhteisössä
• soveltaa ohjaustaitojaan myös etäopetukseen

Kouluttajat

instructor_img

Heidi Wahl (KM), virtuaalisen koulutuksen ja fasilioinnin asiantuntija

Heidi toimii yrittäjänä ja freelancerina omassa yrityksessään (ViltOn Learning). Elinikäinen oppiminen on erittäin lähellä Heidin sydäntä ja siksi hän on myös äärimmäisen kiinnostunut ihmisten tavoista oppia mutta myös sanoittaa oppimaansa ja omaa osaamistaan.

Muu informaatio

Digitaitokurssit: Digitaitokurssit tarjoavat osallistujalle mahdollisuuden opiskella omaan tahtiin itselle sopivassa paikassa. Kursseilla perehdytään yleisimpien digitaalisten laitteiden ja palveluiden käyttöön havainnollisten esimerkkien kautta. Erityisesti työelämässä oleville kurssit tarjoavat välineitä osaamiseen. Väylä digiosaamiseen on tehty helpoksi ja kannustavaksi ja kynnys osallistua on matala.

Digitaitotesti ja -kurssit sisältävät seuraavat osaamisalueet: laitteiden hallinta; tiedonhaku ja tiedonhallinta; tiedon tuottaminen ja muokkaaminen; medialukutaito; ajanhallinta; viestintä ja vuorovaikutus; yhteisöllinen työskentely; informaatioergonomia; helppokäyttötoiminnot; tietoturva ja tietosuoja; tekijänoikeudet

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus. Maksimiosallistujamäärä 15 hlöä.

 • Lisätietoja: 

  Niko Kyllönen, suunnittelija
  niko.kyllonen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2843

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  150 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset