Tuotekehitys 3 op

287,00

Paikkoja jäljellä: 100

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 3 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 30.11.2021
 • Alkaa - Loppuu: 01.09.2021 - 23.12.2021

Kuvaus

Pienet korkean elintason maat, kuten Suomi, voivat selviytyä globaalissa kilpailussa vain erikoistumalla ja panostamalla osaamiseen ja teknologiaan – on tulevaisuus sitten millainen tahansa. Erityisesti PK-yrityksillä on mahdollisuus vahvaan tuloksentekoon, jos ne vain osaavat kohdentaa tuotekehitysresurssinsa oikeaan suuntaan ja oikealla tavalla esimerkiksi lisäämällä fyysisten tuotteiden oheen palveluratkaisuja.

Myös tuotekehityksen hajauttaminen toimitusverkkoon luo pienemmille yrityksille paineita tuotekehitysosaamisensa parantamiseen. Tuotekehitys ei koske vain teollisuutta, vaan sitä voidaan soveltaa hyvin monella eri toimialla, kuten esimerkiksi palvelutuotannossa yksityisillä ja julkisilla aloilla.

Sisältö

Koulutuksen aikana perehdytään seuraaviin teemoihin:
1. Tuotestrategia ja tuoteohjelman suunnittelu
2. Tuotekehitysprosessi ja -projekti
3. Asiakastarpeen tunnistaminen
4. Tuoteominaisuudet ja spesifikaatiot
5. Konseptointi
6. Tuotteen arkkitehtuuri
7. Detaljisuunnittelu
8. Tuotantokustannusten huomiointi
9. Tuotteen lanseeraus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet parantamaan tuotekehitysosaamistaan ja ovat mahdollisesti nyt tai tulevaisuudessa tekemisissä sen kanssa. Erityisesti koulutuksesta voivat hyötyä PK-yritykset, järjestöt, osuuskunnat ja julkisyhteisöt. Osallistujat voivat olla miltä tahansa ammattialalta ja koulutustasolta.

Kouluttajat

instructor_img

TkT Esa Hietikko on toiminut vuosikymmeniä Savonia-ammattikorkeakoulun konetekniikan yliopettajana. Opetuksen ohella hän on toiminut useissa johtotehtävissä sekä yrityksissä, että oppilaitoksissa, osallistunut yritysyhteistyössä toteutettuihin kehityshankkeisiin mm. tuotekehityksen osalta ja toiminut asiantuntijana usean Pohjois-Savon maakunnan toimenpideohjelman laadinnassa. Hänellä on myös Itä-Suomen Yliopiston Kauppatieteiden laitoksen dosentuuri alanaan ”Pk-yritysten tuotesuunnittelu ja tuotantotekniikka”.

Vahvaan tieteelliseen pohjaan nojaavan koulutus- ja tutkimustoiminnan lisäksi Esa Hietikko on tuottanut mittavan määrän julkaisuja, joista mainittakoon mm. 16 oppikirjaa. Lisätietoja www.esahietikko.com/yhteystiedot

Muu informaatio

Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä, mikä käytännössä tarkoittaa osallistujalta keskimäärin noin 80 tunnin työmäärää. Opetusmenetelminä käytetään videoluentoja, webinaareja, etätehtäviä sekä teematenttejä. Teemat suoritetaan järjestyksessä ja seuraavaa teemaa pääsee suorittamaan, kun edelliseen kuuluva teematentti on suoritettu hyväksytysti.

Koulutukseen sisältyy neljä kuukausittaista webinaaria, joissa käydään keskustellen läpi ajankohtaisia aiheita. Webinaarit myös nauhoitetaan myöhempää käyttöä varten. Koulutuksen aikana osallistuja toteuttaa vaiheittain henkilökohtaisen kevyen tuotekehitysprojektin valitsemallaan yksinkertaisella aidolla tai fiktiivisellä tuotteella/palvelulla.

Koulutuksen hyväksytyn suorittamisen jälkeen osallistujalle myönnetään 3 op ja digitaalinen osaamismerkki. Koulutuksen oppimateriaalina toimii verkossa jaettavan materiaalin lisäksi kirja: ”Hietikko Esa, Tuotekehitystoiminta”.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa (oppimisalustana SnellmanEDUn EduGo) ja sen voi suorittaa oman aikataulun mukaan syksyn 2021 aikana.

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, suunnittelija
  riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2845

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  287 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista