Tunteet kohtaamistyön ytimessä – jumista yhteistyöhön (3 op)

290,00

Paikkoja jäljellä: 99

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 3 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 15.09.2021
 • Alkaa - Loppuu: 30.09.2021 - 11.11.2021

Kuvaus

Millaista on tunnetaitava kohtaaminen?

Jos kaipaat tukea ja konkreettisia keinoja kohtaamishetkiin työssäsi, tämä koulutus on sinulle!

Sisältö

Tunteet kohtaamistyön ytimessä -koulutus koostuu kolmesta Zoom-koulutusiltapäivästä ja niiden välissä tehtävistä oman kohtaamistavan havainnointitehtävistä.

Koulutuksessa käsitellään tunnetaitavan kohtaamisen kulmakiviä, vireystilan, stressin, omien tunnetaitojen, kokemusten ja tarpeiden vaikutuksia kohtaamishetkiin. Koulutuksessa opitaan myös tunnistamaan ja tavoittamaan asiakkaan tunne- ja tarvetiloja sekä sujuvoittamaan yhteistyötä emotionaalista turvaa vahvistavilla menetelmillä.

Torstai 30.9.2021 klo 13–16

OSIO 1: Tunteet ja tarpeet – löydä keinoja yhteyteen
– Tunteet toimintamme ohjaajina
– Tunteet ja tarpeet – miten kohdata ne rakentavasti?
– Oivalla myötätuntoisen uteliaisuuden voima

Torstai 21.10.2021 klo 13–16

OSIO 2: Stressi, uhka ja turva tunteiden näkökulmasta
– Neuroseptio ja turvan ja uhan kokeminen
– Pitkittyneen stressin vaikutukset tunne-elämään
– Tunnetaitavan kohtaamisen ydinkolmio – vahvista näitä itsessäsi

Torstai 11.11.2021 klo 13–16

OSIO 3: Vireystilat ja kanssasäätely

– Vireystilat ja yhteyden palauttaminen
– Sietoikkunaan palaaminen ja siirtymävaiheen merkitys
– Kehollinen kanssasäätely – opi kuulemaan asiakastasi uudella tavalla

Aika ja paikka

30.9-11.11.2021, yhteensä 3 koulutusiltapäivää (Reaaliaikainen verkkokoulutus Zoomissa).

Koulutuspäivät kello 13–16 (4 x 45 min).
torstai 30.9.2021
torstai 21.10.2021
torstai 11.11.2021

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kohtaamistyön ammattilaisille. Koulutus soveltuu mm. terveydenhuollossa, sosiaalityössä,
varhaiskasvatuksessa, kuntoutusterapiassa, lastensuojelussa, valmennus- ja ohjaustyössä työskenteleville.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:
– tunnistaa aiempaa paremmin tunteiden ja stressin vaikutukset kohtaamishetkessä
– hyödyntää aiempaa paremmin tunteiden ja stressin säätelykeinoja
– tunnistaa ja nimetä omia ja toisen tarpeita yhteistyön mahdollistamiseksi
– vahvistaa emotionaalista turvan tunnetta yhteistyön tavoitteen saavuttamiseksi
– integroida omaan työhönsä tunnetaitavan kohtaamisen ydinkeinoja

Kouluttajat

Anne-Mari Jääskinen on Tunne & Taidan perustaja, luova koulutusjohtaja ja Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM® -koulutuksen kehittäjä. Hän on taideterapiaohjaaja ja kirjoittanut kaksi tunnetaitokirjaa. Kouluttajana ja luennoitsijana Anne-Mari on innostava, lämminhenkinen ja huumorinkin kautta asioita lähestyvä.

Inkeri Meriluoto on Tunne & Taidan yksi pääkouluttajista ja psykofyysinen vuorovaikutusohjaaja, VTM. Kouluttajana Inkeri on lempeän jämäkkä, avoin ja myötätuntoinen. Inkeri osaa avata käsiteltävät asiat arkisten esimerkkien kautta ja selkeyttää vaikeatkin kokonaisuudet helposti ymmärrettäviksi.

 • Arviointi: 

  Koulutuksen laajuus on 3 opintopistettä. Prosessiluonteisessa opiskelussa yhdistyy kolme vuorovaikutteista Zoom-koulutusiltapäivää (yhteensä 12 tuntia), omaan työhön integroituvat havainnointitehtävät ja vapaaehtoinen perehtyminen oppimista tukevaan materiaaliin.

  Hyväksytyn osaamisen kriteerit ovat, että opiskelija on verkko-oppimisympäristössä osoittanut:
  – tunnistavansa itsessään ja asiakkaassa stressin merkkejä ja on ilmaissut muutaman eri tavan, miten hän on huomioinut niitä vuorovaikutuksessa
  – osaavansa tunnistaa oman ja asiakkaan reagoimisen taustalta muutamia tarpeita
  – käyttäneensä myötätuntoisen uteliaisuuden keinoja kohtaamistilanteessa
  – ottaneensa joitain tunnetaitavan kohtaamisen kulmakiviä aktiiviseen käyttöön asiakkaidensa kanssa

  Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
  Osaaminen osoitetaan havainnointitehtävien itsearvioinnilla verkko-oppimisympäristössä.

  Mikäli opiskelija haluaa, hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan viedä näkyviin kansalliseen opintosuoritusten ja opiskeluoikeuksien rekisteriin eli KOSKI-tietovarantoon. Opiskelija näkee omat opintosuoritukset Opintopolku.fi -palvelun kautta.

 • Toteutus: 

  Koulutus järjestetään Mikkelin kesäyliopiston, Etelä-Karjalan kesäyliopiston, Jyväskylän kesäyliopiston ja Snellman-kesäyliopiston yhteistyönä.

 • Lisätietoja: 

  Merja Huttunen, koulutuskoordinaattori
  merja.huttunen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2851

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  290 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä