Tulossa avointa yliopisto-opetusta

Ilmoittaudu kiinnostuneiden listalle!

Kuvaus

Lukuvuonna 2022-2023 on tulossa kaikille avointa yliopisto-opetusta ilman pääsykokeita ja pohjavaatimuksia. Ilmoittaudu ennakkotieto -listalle ja saat tiedon heti ensimmäisenä, kun opintokokonaisuus on julkaistu!

Lisätietoa sisältö -kentässä ja blogissa: snellmanedu.fi/kaikille-avointa-yliopisto-opetusta-lukuvuodelle-2022-2023

Sisältö

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op, Oulun yliopisto, 2022-2023

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot -opintokokonaisuudessa perehdytään esi- ja alkuopetusikäisen lapsen opettamisen ja oppimisen sekä kasvun ja kehityksen teoreettisiin lähtökohtiin. Keskiössä ovat lapsen ajattelun kehittäminen sekä lapsen itsetuntemuksen ja kasvun tukeminen. Opittuja asioita sovelletaan opetussuunnitelmiin hyödyntäen ilmiölähtöistä ja eheyttävää pedagogiikkaa.

Monikulttuurisuus-opinnot 25 op, Turun yliopisto, 2022–2023

Haluatko syventää tietämystäsi monikulttuurisuutta, siirtolaisuutta ja rasismia koskevista kysymyksistä sekä näihin kohdistuvasta tieteellisestä tutkimuksesta? Tarvitsetko lisää valmiuksia toimimiseen monikulttuurisessa ympäristössä tai työskentelyyn siirtolaisten ja pakolaisten parissa?

Monitieteisen opintokokonaisuuden tavoitteena on:

 • antaa valmiuksia kohdata monikulttuurisuutta ja toimia monikulttuurisessa ympäristössä
 • tutustuttaa monikulttuurisuuteen liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin näkökulmiin
 • perehdyttää siirtolaisuuden, ylirajaisten muuttoliikkeiden ja pakolaisuuden historiaan ja teorioihin sekä poliittisiin, sosiaalisiin, kulttuurisiin, uskonnollisiin ja globaalisiin taustoihin, selityksiin ja seurauksiin
 • tutustuttaa siirtolaisuuden, monikulttuurisuuden ja rasismin tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin.

Tulevaisuuden tutkimuksen perusopinnot 25 op, Turun yliopisto, 2022–2023

Muutosvauhdin kiihtyessä ja toimintaympäristöjen monimutkaistuessa yritysten ja organisaatioiden menestys riippuu yhä enemmän niiden kyvystä ennakoida ja rakentaa tulevaisuutta. Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi.

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op, Taideyliopisto 2022–2023

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustietoa luovan alan liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti liittyvistä osa-alueista, kuten markkinoinnista, yritysyhteistyöstä, sponsoroinnista ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden työelämävalmiuksien saamista ja antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Aika ja paikka

Tulossa lukuvuonna 2022-2023. Lisätiedot julkaistaan pian.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto yhteistyössä yliopistojen kanssa.

 • Lisätietoja: 

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840


Ilmoittaudu kiinnostuneiden listalle!

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä