Tiedepääoma – Mitä se on? Miten sitä voidaan mitata ja vahvistaa?

Maksuton

Paikkoja jäljellä: 97

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.03.2021
 • Alkaa - Loppuu: 15.03.2021 - 15.03.2021

Kuvaus

Tiedepääoma (eng. Science Capital) paljastaa kansakunnan tieteellisen ymmärryksen ja osaamisen tason. Ulkomailla käsite on todettu erinomaiseksi pedagogiseksi työkaluksi ja odotettavasti sen käyttö lisääntyy lähisvuosina myös suomalaisessa kasvatus- ja koulutuskeskustelussa.

Tule mukaan mukaan tutustumaan ja jakamaan kokemuksia aiheesta maksuttomaan verkkotapahtumaan!

Tapahtuman vastuullinen järjestäjä on Snellman-kesäyliopisto ja se toteutetaan osana Euroopan lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) Phereclos-hanketta, jossa etsitään hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen. Phereclos-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.

Sisältö

Mitä tiedepääomalla tarkoitetetaan? Miten sitä voidaan hyödyntää opetuksen ja kasvatuksen tukena? Miten sitä voidaan mitata? Näiden kysymysten lisäksi webinaarissa tutustutaan tiedepääomaa kehittäviin hyviin käytänteisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Aika ja paikka

Verkossa 15.03.2021 klo 16:30-18.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajat, iltapäiväkerhojen ohjaajat, kasvatus- ja opetus-alan opiskelijat sekä peruskoulujen rehtorit. Myös aiheesta kiinnostuneet koulun ulkopuoliset toimijat ovat tervetulleita.

Osaamistavoitteet

Verkkotapahtuman jälkeen
• tiedät, mitä tiedepääomalla tarkoitetaan kasvatuksen ja opetuksen kontekstissa.
• kuvailla, miten tiedepääomaa voidaan vahvistaa ja mitata.
• keskustella tiedepääoman kehittämisestä alan eri asiantuntijoiden kanssa.

Kouluttajat

instructor_img

Niko Kyllönen on kemian ja fysiikan aineenopettaja, luokanopettaja ja biokemisti. Nikolla on pitkäaikaista kokemusta tiedekasvatuksesta sekä tiedeleirien ja -kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Tällä hetkellä Niko toimii SnellmanEDUn Phereclos-hankkeen paikallisena koordinaattorina ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston Digimaailmaa.

 • Toteutus: 

  Tapahtuma tallennetaan. Tallenteen katselulinkki lähetetään ilmoittautuneille tapahtuman päätyttyä.

 • Lisätietoja: 

  Niko Kyllönen
  Hankekoordinaattori
  niko.kyllonen@snellmanedu.fi
  0447462843

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  0447462840

 • Hinta: 

  Maksuton