Tiedepääoma – Mitä se on? Miten sitä voidaan mitata ja vahvistaa? (tallenne)

Maksuton

Paikkoja jäljellä: 97

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 11.06.2021
 • Alkaa - Loppuu: 25.03.2021 - 16.06.2021

Kuvaus

Tiedepääoma (eng. Science Capital) paljastaa kansakunnan tieteellisen ymmärryksen ja osaamisen tason. Ulkomailla käsite on todettu erinomaiseksi pedagogiseksi työkaluksi ja odotettavasti sen käyttö lisääntyy lähisvuosina myös suomalaisessa kasvatus- ja koulutuskeskustelussa. Tutustu suomalaisiin kokemuksiin aiheesta maksuttoman verkkotallenteen kautta! Tapahtuman vastuullisena järjestäjänö toimi Snellman-kesäyliopisto ja se toteutettiin osana Euroopan lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) Phereclos-hanketta yhteistyössä FINSCI-hankkeen kanssa

 

 • Phereclos-hankkeessa etsitään hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen. Phereclos-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.
 • FINSCI on tutkimushanke, jossa selvitetään, millä tolalla suomalainen tiedepääoma on ja kehitetään tapoja lisätä sitä. Hankkeeseen kuuluu perustutkimusta, menetelmäkehitystä ja vuorovaikutustoimintaa yhdessä kansalaisten kanssa. Uuden tiedon tuottamisen lisäksi päämääränä on kehittää yhteisöllistä tiedetoimintaa ja tieteeseen liittyvää vuorovaikutusta, mikä osaltaan lisää tieteen saavutettavuutta. Tämä tehdään yhteistyössä hankkeen kumppaneiden ja suomalaisten kanssa niin, että pyritään saamaan mukaan erityisesti ne ryhmät, jotka tällä hetkellä jäävät perinteisen tiedevuorovaikutuksen ulkopuolelle. FINSCIin kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistot sekä Heureka ja Skope ry. Lisätietoa hankkeesta ja siihen osallistumisesta: https://www.finsci.fi/

Sisältö

Mitä tiedepääomalla tarkoitetetaan? Miten sitä voidaan hyödyntää opetuksen ja kasvatuksen tukena? Miten sitä voidaan mitata? Näiden kysymysten lisäksi videotallenteessa tutustutaan tiedepääomaa kehittäviin hyviin käytänteisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi annetaan konkreettisia vinkkejä ja lähteitä sille, miten opettaja voi tukea oppilaiden tiedepääoman kehittymistä-

Aika ja paikka

Videtallenne (45 min), joka on nähtävillä 16.06.2021 saakka.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajat, iltapäiväkerhojen ohjaajat, kasvatus- ja opetus-alan opiskelijat sekä peruskoulujen rehtorit. Myös aiheesta kiinnostuneet koulun ulkopuoliset toimijat.

Osaamistavoitteet

Verkkotapahtuman tallenteen (45 min) katsottuasi
• tiedät, mitä tiedepääomalla tarkoitetaan kasvatuksen ja opetuksen kontekstissa.
• kuvailla, miten tiedepääomaa voidaan vahvistaa ja mitata.

Kouluttajat

instructor_img
 • Niko Kyllönen on kemian ja fysiikan aineenopettaja, luokanopettaja ja biokemisti. Nikolla on pitkäaikaista kokemusta tiedekasvatuksesta sekä tiedeleirien ja -kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Tällä hetkellä Niko toimii SnellmanEDUn Phereclos-hankkeen paikallisena koordinaattorina ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston Digimaailmaa: https://digimaailma.snellmanedu.fi/
 • Johanna Kaakinen on psykologian dosentti Turun yliopistosta ja Suomalainen tiedepääoma ja sen kasvattaminen (FINSCI) -hankkeen johtaja: https://www.utu.fi/fi/ihmiset/johanna-kaakinen
 • Toteutus: 

  Huom! Ilmoittautumiset poikkeuksellisesti VAIN yllä olevasta “Ilmoittaudu”-painikkeesta.

  • Videotallenteen katsomiseen tarvitset nykyaikaisen tietokoneen tai mobiililaitteen (tabletti tai älypuhelin), jossa on toimiva internet-yhteys. Laitteessa tulee olla myös verkkoselain.
  • Tallennelinkki on tilattavissa perjantaihin 11.06.2021 mennessä. Saat tallennelinkin automaattisella sähköpostiviestillä, joten tarkistathan myös roskapostilaatikkosi. Tallenne on katsottavissa 16.06.2021 saakka.
 • Lisätietoja: 

  Niko Kyllönen
  Hankekoordinaattori
  niko.kyllonen@snellmanedu.fi
  0447462843

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  0447462840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Huom! Ilmoittautumiset poikkeuksellisesti VAIN yllä olevasta “Ilmoittaudu”-painikkeesta.

  • Videotallenteen katsomiseen tarvitset nykyaikaisen tietokoneen tai mobiililaitteen (tabletti tai älypuhelin), jossa on toimiva internet-yhteys. Laitteessa tulee olla myös verkkoselain.
  • Tallennelinkki on tilattavissa perjantaihin 11.06.2021 mennessä. Saat tallennelinkin automaattisella sähköpostiviestillä, joten tarkistathan myös roskapostilaatikkosi. Tallenne on katsottavissa 16.06.2021 saakka.
 • Hinta: 

  Maksuton