Tiedekasvatusohjaajakoulutus (5 op)

Maksuton

Paikkoja jäljellä: 91

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 5 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 01.03.2021
 • Alkaa - Loppuu: 08.03.2021 - 16.06.2021

Kuvaus

Haluatko olla mukana innostamassa lapsia ja nuoria tieteen maailmaan ja antaa heille valmiudet elinikäiseen oppimiseen? Kiinnostaako luoda turvallinen oppimisympäristö, jossa lapsi ja nuori voi tutkia ja kokeilla? Etsitkö uusia ideoita kasvatuksen ja opetuksen tueksi koulun ulkopuolisten tahojen kanssa? Tule mukaan maksuttomaan verkkokoulutukseen!

Tiedekasvatusohjaajakoulutuksessa pääset perehtymään lasten ja nuorten tiedepääoman vahvistamiseen mm. tarinallisuuden, tutkivan oppimisen ja ilmiölähtöisen pedagogiikan näkökulmista. Koulutus järjestetään verkko-opetuksena ja sen suunnittelussa on käytetty Snellman-kesäyliopiston vankkaa kokemusta Lasten yliopiston tiedekasvatustoiminnan järjestämisessä. Koulutuksen sisältöjä on rikastettu Suomen kasvatus- ja opetusalan parhaimpien asiantuntijoiden tarjoamilla webinaareilla.

Tuutor-ryhmissä ja Moodlessa aiheeseen syvennytään oppimista tukevilla tehtävillä ja keskustelemalla tiedon soveltamisesta arjen kasvatus- ja opetustyössä. Pienryhmätapaamiset järjestetään kerran kuussa verkkovälitteisesti, joten koulutukseen voi osallistua mistä päin tahansa.

Koulutuksen jälkeen sinulla on taitoa suunnitella ja järjestää lapsikeskeisiä tiedeaktiviteetteja esim. iltapäiväkerhoina tai leireinä. Koulutus tarjoaa myös ainutlaatuisen tilaisuuden löytää alan kontakteja Lasten yliopiston laajan yhteistyöverkoston kautta.

Koulutuksen vastuullinen järjestäjä on Snellman-kesäyliopisto osana Euroopan lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) Phereclos-hanketta, jossa etsitään hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen. Phereclos-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.

Sisältö

• 8.3.-23.4.2021 (13h), Verkko-osuus: Johdatus tiedekasvatuksen pedagogiikkaan
• 8.3.2021, klo 16:30-18, Tutor-tapaaminen: Opintoihin orientoituminen
• 15.3.-23.4.2021 (13h), Verkko-osuus: Tiedekasvatuksen epistemologia
• 15.3.2021, klo 16:30-18, Webinaari: Tiedepääoma – Mitä se on? Miten sitä voidaan mitata ja vahvistaa?
• 16.3. klo 14-15 Webinaari: ThingLink – interaktiivisuutta ja osallisuutta opetukseen
• 19.3. klo 14:00-15:00, Webinaari: Näkökulmia oppimisteknologiaan
• 22.3.-23.4.2021 (13h), Verkko-osuus: Tiedekasvatuksen käytännön menetelmät
• 22.3.2021 klo 17-19 ja 24.03.2021 klo 16-18, Ilmiölähtöinen tiedekasvatus
• 6.4.2021-23.4.2021, Verkko-osuus (13h): Minä tiedekasvattajana ja oman tiedekasvatusprojektin suunnittelu
• 6.4.2021 klo 17-18:00, Webinaari: Avoin koulutuskulttuuri – mitä se on? Kansallisia ja kansainvälisiä toteutusmalleja.
• 7.4.2021 klo 14:00-14:30, Webinaari: Tutkija tavattavissa -palvelu
• 13.4. klo 15.30-16.30, Webinaari: Yrityskylä – pelillistä yrittäjyyskasvatusta
• 15.4. klo 16:30-17:30 Webinaari: Pedagogisia lähestymistapoja yrittäjyyskasvatukseen.
• 27.4.2021 klo 17-19 Väliseminaari: Oman tiedekasvatusprojektin suunnitelman esittely
• 3.5.2021 klo 16:30-17:30 Tiedeartikkelit ja -videot kasvatuksen ja opetuksen tukena
• 3.5.-11.6.2021, Tiedekasvatusprojektin toteutus
• 15.6.2021 klo 17-19 Loppuseminaari tiedekasvatusprojekteista

Tutor-tapaamiset:
Kouluttaja, hankekoordinaattori Niko Kyllönen / SnellmanEDUn Lasten yliopisto

Webinaarit:
• Kumppanuusjohtaja, Aleksi Komu / ThingLink
• Oppimisen ja teknologian asiantuntija, Maj-Britt Kentz / Ilona IT
• FM, yliopisto-opettaja, Ville Tahvanainen / Itä-Suomen yliopisto
• Tiedesihteeri, Katja Kujanpää / Nuorten Tiedeakatemia
• Aluekoordinaattori, Ville Saviluoto / Yrityskylä Itä-Suomi
• Yrittäjyys- ja innovaatioasiantuntija, Matti Laitinen / Business Center Pohjois-Savo
• Tiedejournalisti Jari Mäkinen / Tiedetuubi

Aika ja paikka

Verkossa 08.03.-16.06.2021

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun opettajat, iltapäiväkerhojen ohjaajat, kasvatus- ja opetus-alan opiskelijat sekä peruskoulujen rehtorit.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa
• kertoa, mitä tiedepääomalla ja avoimella koulutuskulttuurilla tarkoitetaan.
• käyttää tiedepääoman mittausmenetelmiä omassa ohjaus- ja opetustyössä.
• paikantaa paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä mahdollisuuksia avoimen koulutuskulttuurin edistämiseen.
• keskustella avoimen koulutuskulttuurin merkityksestä yksilön ja yhteisön tasolla.
• suunnitella ja toteuttaa oma tiedekasvatusprojekti.

Kouluttajat

instructor_img

Niko Kyllönen on kemian ja fysiikan aineenopettaja, luokanopettaja ja biokemisti. Nikolla on pitkäaikaista kokemusta tiedekasvatuksesta sekä tiedeleirien ja -kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Tällä hetkellä Niko toimii SnellmanEDUn Phereclos-hankkeen paikallisena koordinaattorina ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston Digimaailmaa.

Muu informaatio

• Voit toteuttaa tiedekasvatusprojektisi koulussa tai koulun ulkopuolella esimerkiksi osana Lasten yliopiston kesäkuun tiedeleirejä.

 • Arviointi: 

  Suoritettuasi koulutuksen kaikki tehtävät hyväksytysti keskiviikkoon 16.06.2021 mennessä, saat osaamismerkin liitettäväksi vaikkapa työhakemukseen.

 • Toteutus: 

  • Tutor-tapaamiset ja tiedekasvatusprojekti (1 op)
  • Itsenäinen Tiedekasvatuksen perusteet -verkko-osuus (2 op)
  • Tiedepääoma-webinaarisarja + oppimispäiväkirja (1 op)
  • Avoin koulutuskulttuuri -webinaarisarja + oppimispäiväkirja (1 op)

  • Webinaarit tallennetaan. Tallenteiden katselulinkit lähetetään tapahtumien päätyttyä koulutukseen ilmoittautuneille.

  • Koulutukseen tarvitset nykyaikaisen tietokoneen tai mobiililaitteen (älypuhelin tai tablet), jossa on toimiva verkkoyhteys. Varaa mukaan myös webkamera ja mikrofoni.

  • Tutor-tapaamiset ovat pääasiallisesti pakollisia. Webinaareista voit olla enintään 2h poissa. Poissaolot korvataan lisätehtävillä.

 • Lisätietoja: 

  Niko Kyllönen
  Hankekoordinaattori
  niko.kyllonen@snellmanedu.fi
  0447462843

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  0447462840

 • Hinta: 

  Maksuton