Tiedekasvatuksen perusteet (2 op)

Maksuton

Paikkoja jäljellä: 94

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Verkossa
 • Opintopisteet: 2 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 04.03.2021
 • Alkaa - Loppuu: 08.03.2021 - 23.04.2021

Kuvaus

Suosittu Tiedekasvatuksen perusteet-verkkokurssi on uudistettu ja julkaistaan nyt uudestaan!

Haluatko innostaa lapsia tieteen maailmaan ja antaa heille valmiudet elinikäiseen oppimiseen? Haluatko oppia luomaan turvallisen oppimisympäristön, jossa lapsi voi tutkia ja kokeilla tiedekasvatusta vapaasti? Tule mukaan uuteen maksuttomaan verkkokoulutukseen!

Tiedekasvatuksen perusteet -verkkokoulutuksessa perehdytään käytännön ja teorian kautta innostaviin työkaluihin ja pedagogisiin ratkaisuihin, joilla tuetaan lasten ja nuorten tieteiden harrastamista ja oppimista. Koulutus järjestetään verkko-opetuksena ja sen suunnittelussa on käytetty Snellman-kesäyliopiston vankkaa kokemusta Lasten yliopiston tiedekasvatustoiminnan järjestämisessä.

Koulutuksen sisältöjä on kehitetty ja rikastettu yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osaston kanssa.

Koulutuksen vastuullinen järjestäjä on Snellman-kesäyliopisto ja se toteutetaan osana Euroopan lasten yliopistojen verkoston (EUCUNET) Phereclos-hanketta, jossa etsitään hyviä käytäntöjä koulujen ja yhteiskunnan välisten rajojen rikkomiseen. Phereclos-hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustusnumerolla 824630.

Sisältö

Verkkokurssi koostuu neljästä maanantaisin alkavasta pelillisestä moduulista, joita voit tehdä silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Moduuli I: Tiedekasvatuksen pedagogiset taustat
Alkaen 8.3.2021

Ensimmäisessä moduulissa tutustutaan tiedekasvatuksen pedagogisiin lähtökohtiin. Tarkastelun keskiössä on tiedettä, taidetta ja teknologiaa yhdistävä tiedekasvatus eli STEAM-pedagogiikka. Moduulin edetessä perehdytään STEAM-koulutusmallin syntyyn ja historiaan sekä pohditaan sen soveltamista erilaisissa oppimisympäristöissä.

Moduuli II: Teoreettiset lähdökohdat
Alkaen 15.3.2021

Tämän moduulin tavoitteena on esitellä tiedekasvatusta koskevat tieteelliset periaatteet. Moduulin aikana tutustutaan STEAM-psykologiaan, epistemologiaan ja didaktisiin periaatteisiin käytännön esimerkkien kautta. Keskiössä ovat oppijan oma motivaatio, innostus ja luovuus sekä näiden hyödyntäminen osana tiedekasvatustyötä.

Moduuli III: Käytännön menetelmät
Alkaen 22.3.2021

Tässä moduulissa tutustut tiedekasvatuksen hyviin käytänteisiin. Moduulin aikana opit, millä eri tavoilla tiedekasvatusta harjoitellaan meillä ja muualla muun muassa tarinallisuuden, pelillisyyden, tutkivan oppimisen ja ilmiölähtöisen pedagogiikan näkökulmista. Tietosisältöä on rikastettu vinkeillä uusimpiin opetusta ja oppimista tukeviin opetusmateriaaleihin, verkkosivustoihin ja alustoihin.

Moduuli IV: Minä tiedekasvattajana
Alkaen 6.4.2021

Viimeisen moduulin tavoitteena on tukea matkaasi oman persoonallisen tiedekasvattajan roolin etsimisessä. Lähtökohtana ovat omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen sekä näiden hyödyntäminen omassa tiedekasvatustyössä. Moduulin lopussa tehdään verkkokurssin lopputehtävä eli kirjallinen suunnitelma omalle tiedekasvatusprojektille.

Aika ja paikka

Verkossa 8.3.-24.4.2021.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esim. varhaiskasvatuksen opettajille, peruskoulun opettajille, iltapäiväkerhojen ohjaajille sekä kasvatus- ja opetusalan opiskelijoille, jotka haluavat rikastaa opetustaan opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Oma opetettava aine ei rajaa osallistumista.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat
• kertoa STEAM-pedagogiikan historiasta ja didaktisista lähtökohdista
• kuvata hyviä käytänteitä, joilla STEAM-pedagogiikkaa voidaan soveltaa eri oppimisympäristöissä
• tunnistaa omat vahvuudet tiedekasvattajana
• rakentaa innostavan tiedekasvattajan roolia omia kiinnostuksen kohteita hyödyntäen
•suunnitella tiedekasvatusaktiviteetteja

Kouluttajat

instructor_img

Tutor-opettaja Niko Kyllönen on kemian ja fysiikan aineenopettaja, luokanopettaja ja biokemisti. Nikolla on pitkäaikaista kokemusta tiedekasvatuksesta sekä tiedeleirien ja -kerhojen opettajana, yrittäjänä sekä opetussisältöjen tuottajana. Tällä hetkellä Niko toimii SnellmanEDUn Phereclos-hankkeen paikallisena koordinaattorina ja on mukana kehittämässä SnellmanEDUn Lasten yliopiston Digimaailmaa.

 • Arviointi: 

  Suoritettuasi koulutuksen kaikki tehtävät hyväksytysti perjantaihin 23.04.2021 mennessä, saat Open Badge -osaamismerkin liitettäväksi vaikkapa työhakemukseen.

 • Toteutus: 

  Koulutus toteutetaan SnellmanEDUn Moodle-oppimisympäristössä, jonne saat käyttäjätunnuksen sähköpostitse perjantaina 5.3.2021 lähetettävän infoviestin yhteydessä.

 • Hinta: 

  Maksuton