Tekoäly oppimisen ja hyvinvoinnin edistäjänä koulussa

Ajankohta
04.04.2024 - 11.04.2024
Paikka
Etäopetus
Hinta
149,00
Ilmoittaudu viimeistään
18.03.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Viimeisen vuoden aikana oppimista tukevien tekoäly-sovellusten kehitys on ollut huikeaa, mikä haastaa perinteisen oppimisen ja opettajan perinteisen roolin luokkahuoneessa. Yhteensä kuuden tunnin koulutuksessa käydään läpi perusteet tekoälystä, sen sovelluksista opetuksessa sekä miten tekoälyä voidaan käyttää oppimisen opettajan työn tukena helpottamaan muun muassa arviointia, tuntien suunnittelua ja raportointia. Koulutuksessa opitaan lisäksi tekoälyn ja eri sovellusten mahdollisuuksista lisätä oppimisen merkityksellisyyttä ja oppilaan hyvinvointia. Koulutus tarkastelee tekoälyn sekä koulusta kertyvän datan mahdollisuuksia ilmiöiden oppimisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa. Lisäksi koulutuksessa opitaan, miten tekoälyä voidaan hyödyntää vastuullisesti ja kestävästi, sekä arvioidaan sen mahdollisia vaikutuksista tulevaisuuden opetukseen ja kouluun. Kuuden tunnin koulutuspaketti tarjoaa opettajalle kattavan ja ajankohtaisen paketin tekoälyn tämän hetkisistä mahdollisuuksista edistää oppimista ja hyvinvointia koulussa.

Sisältö

Kuuden tunnin koulutuskokonaisuuden pääsisällöt:

I. Johdanto tekoälyyn (1 tunti)

 • Mikä on tekoäly ja miten se toimii?
 • Miten tekoälyä hyödynnetään nykypäivän yhteiskunnassa eri aloilla?
 • Tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuudet/uhat koulussa?

II. Tekoälyn soveltaminen opetuksessa. Käytännön harjoituksia ja tämän hetken kyvyikkäimpiiin tekoälysovelluksiin tutustumista. (2+2 tuntia)

 • Miten tekoälyä voi hyödyntää opetuksessa?
 • Konkreettisia esimerkkejä eri tekoälysovellusten käytöstä koulussa: Opetuksen personointi, oppimateriaalien skaalautuvuus ja yksilöllisemmät oppimispolut. Oppituntien ja kurssien suunnittelu. Tiivistelmät tekstistä ja videoista. Tiedon haku, Keskusteluapuri. Käsitteiden selitys, tehtävien tekeminen. Arviointi ja palautteen antaminen. Wilma-viestittely. Esitysten tekeminen. Kuvien tekeminen tekstistä, Animaatioiden/videoiden tekeminen tekstistä. Powerpoint-esitysten tekeminen. Esityksen ideointi.

III. Etiikka ja tekoäly (1 tunti)

 • Mitä eettisiä kysymyksiä liittyy tekoälyn käyttöön opetuksessa?
 • Lisääkö tekoäly hyvinvointia ja oppimista?
 • Miten voidaan varmistaa, että tekoälyn käyttö koulutuksessa on eettisesti kestävää?
 • Miten opettajat ja opiskelijat voivat oppia käyttämään tekoälyä vastuullisesti?

Aika ja paikka

to 4.4. & to 11.4.2024
klo 14.00-17.00
Etäopetus

Kohderyhmä

Opettajat ja kouluttajat erityisesti peruskoulussa ja toisella asteella sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet henkilöt.

Maksimiosallistujamäärä 30

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:
• Ymmärtää koneoppimisen perusteita ja tekoälyn soveltamismahdollisuuksista eri aloilla, erityisesti koulussa.
• Osaa hyödyntää eri sovelluksia esimerkiksi oppituntien suunnittelussa, oppilaiden töiden arvioinnin apuna, wilma-viestien kirjoittamisessa, tiedonhaussa sekä yksilöllisempien tehtävien ja oppimateriaalien laadinnassa.
• Ymmärtää oppimisanalytiikan perusteet ja miten kouluista kertyvää dataa voidaan hyödyntää eettisesti ja vastuullisesti oppilaan hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa ja edistämisessä.

Kouluttajat

instructor_img

Kouluttaja, opettaja-tutkija, tietokirjailija FT Hannu Moilanen on tutkinut tekoälyn hyödyntämistä koulumaailmassa vuodesta 2016 alkaen muun muassa työskentelemällä tutkijana ja asiantuntijana Jyväskylän Yliopiston tekoälyhankkeissa sekä kokeilemalla eri tekoälysovelluksia oppilaidensa ja opetusharjoittelijoidensa kanssa käytännön opetustyössä normaalikoululla. Vuonna 2020 ilmestyneessä koulutusteknologian väitöskirjassaan hän muun muassa tarkasteli tekoälyn mahdollisuuksia jalostaa uutta tietoa koulusta kertyneestä datasta.

Semmareissa laulava Hannu on kokenut kouluttaja ja inspiroiva esiintyjä, joka on käynyt kouluttamassa yli 200 oppilaitoksessa ympäri Suomea. Hän toimii parhaillaan useassa tekoälyyn ja tulevaisuuden oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa sekä opettaa fysiikkaa ja kemiaa Jyväskylän yliopiston normaalikoululla. Tämä takaa sen, että teorian ja uusimman tutkimustiedon lisäksi hänellä vahvaa käytännön kokemusta eri teknologioiden sekä uusimpien tekoälysovellusten hyödyntämisestä koulun arjessa.

”Koulutuksen tärkein tehtävä on tehdä oppilaista enemmän humaaneja” sanoo Hannu. ”Helppous, mukavuus ja nopeus ei tarkoita samaa kuin hyvinvointi ja oppiminen” hän jatkaa. ”Tekoälysovellusten käyttöä kouluissa pitääkin pohtia ja tutkia kriittisesti siitä näkökulmasta, mitä vaikutuksia sillä on ihmisyyteen, hyvinvointiin ja oppimiseen” Moilanen toteaa.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus
  Etäopetus

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  149 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset