Syventävä verkkokoulutus runoudesta

Ajankohta
13.09.2022 - 31.01.2023
Paikka
Etäopetus
Hinta
95,00
Ilmoittaudu viimeistään
05.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Verkkokoulutus koostuu luento-osuuksista, joissa keskustellaan ja itsenäisen työskentelyn osuuksista, joissa luetaan opetusmateriaalia ja kirjoitetaan runoja. Koulutuksessa käytetään osittain olemassa olevaa kurssimateriaalia ja tätä varten tehdään myös uutta materiaalia. Osallistumalla koulutukseen saat valmiuksia omaehtoiseen runon kirjoittamiseen ja runokokoelman kirjoittamiseen. Jokainen luentokerta on 1,5 tuntia.

Sisältö

Ensimmäinen luentokerta 13.9.2022
Luentokerralla pohditaan kuinka tuoretta ja merkityksellisestä ilmaisua voidaan tuottaa. Runoudessa ei juuri ole sääntöjä mutta merkityksellisyyttä voi pitää yhtenä tavoiteltava asiana. Se voi tarkoittaa monia asioita eikä se ole yksiselitteinen asia. Joskus naiivi yksinkertaiselta vaikuttava runo on paljon merkityksellisempi kuin oppineita viittauksia sisältävä runo.

Toinen luentokerta 27.9.2022
Luentokerralla pureudutaan kuvalliseen ilmaisuun: millaista on merkityksellinen kuvallisuus? Kuvalliset ilmaukset voivat olla staattisia mutta myös vahvasti dynaamisia, jolloin kuvallisuus keinoja tarjoaa uusia mahdollisuuksia.

Kolmas luentokerta 11.10.2022
Puhujuus on yksi runouden avainasia. Puhujuutta on monenlaista. Metaforisesti kuvattuna se voi olla nesteen olomuotojen kaltaisesti kiinteää, nestemäistä tai kaasumainen. Millainen on runon kaasumainen puhuja?

Neljäs luentokerta 25.10.2022
Etenkin vanhemmassa runoudessa rytmi on koettu aivan olennaisena runon elementtinä. Vapaarytmisessä modernissa runossa rytmin merkitys ja asema on muuttunut mutta edelleen sillä on tärkeä tehtävä runossa.

Viides luentokerta 8.11.2022
Runolla kertomisen keinot ovat moninaiset. Runo voi kertoa tarinoita mutta se voi myös todeta asioita analogisesti, simultaanisesta ja assosiaatioita käyttäen. Runouden logiikka on usein intuitiivista ja siitä ei ole helppoa puhua.

Kuudes luentokerta 22.11.2022
Runon logiikan tutkiminen jatkuu myös tällä luentokerralla

Seitsemäs luentokerta 13.12.2022
Runon visuaalisuus tarjoaa myös ilmaisukeinoja. Runoilijan tulee tietää jokaisen merkin paikka runossaan.

Kahdeksas luentokerta 3.1.2023
Runot kirjoitetaan yksitellen mutta usein ne tarjotaan lukijoille jonkinlaisina kokonaisuuksia. Tällä luentokerralla käydään läpi sarjoja ja sikermiä.

Yhdeksäs luentokerta 17.1.2023
Runokokoelmaa käsitellään kokonaisuutena, jota voi suunnitelma. Kokoelmien erilaiset rakenteet, hahmolait. Työsuunnitelma runokokoelmasta.

Kymmenes luentokerta 31.1.2023
Runokokoelmien käsitteleminen jatkuu.

Opetus perustuu Tommi Parkon teokseen Runoilijan työkalupakki (Avain 2021). Kirjan hankkiminen on suositeltavaa.

Aika ja paikka

13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12.2022
3.1., 17.1. ja 31.1.2023 klo 18.00-19.30
Etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet jo harrastanut runojen kirjoittamista hetken. Perustaidot on hyvä olla hallinnassa (esimerkiksi Tommi Parkon Kirjoita runo – opas aloittelevalle runoilijalle -teoksen asiasisältö).

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija
– osaa arvioida omia ja muiden runoja hieman ulkopuolisena ja analyyttisenä.
– saa tekstin tottelemaan itseänsä eikä päinvastoin.
– osaa syventää näkemystään kuvallisuudesta
– osaa syventää näkemystään puhujuuden erilaisia ilmenemismuodoista. Keskeislyyrisen puhujan rinnalle tulee muita puhujuuden muotoja.
– syventää käsitystään rytmistä runouden keinona. Rytmin ja sointuisuuden käyttö tarjoaa ilmaisukeinoja myös vapaarytmisessä runossa
– laajentaa runolla kertomisen keinovalikoimaansa. Ei-tarinallisten runojen kirjoittamista opiskellaan.
– hahmottaa itselleen sopivan tavan toteuttaa visuaalisuutta runoudessaan.
– tulee tietoiseksi sarjamuotoisten kokonaisuuksista.
– tulee tietoiseksi runokokoelman teon mahdollisuuksista.

Kouluttajat

Tommi Parkko

Runoilija, tietokirjailija ja runoaktivisti Tommi Parkko on kokenut runouden opettaja. Hän on julkaissut kolme runokokoelmaa ja kolme tietoteosta runoudesta. Parkon neljäs runokokoelma Hamilton-manaatin vaikea elämä (Aviador) ilmestyy talvella 2019. Samaan aikaan ilmestyy myös Parkon runoutta popularisoiva Runoudesta, rakkaudella (Avain).

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Toteutetaan Zoomilla.

 • Lisätietoja: 

  Mari Markkinen, koulutuskoordinaattori
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2848

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  95 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset