Systeeminen ja traumatietoinen työskentely asiakastyössä

Ajankohta
22.09.2022 - 13.01.2023
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
8 op
Hinta
790,00
Ilmoittaudu viimeistään
12.09.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kohtaatko työssäsi asiakkaita, joilla on monenlaisia pulmia tai traumakokemuksia elämässä sekä sen takia oman elämänhallinnan vaikeutta? Tarvitsetko lisää tietoa ja taitoa asiakaskohtaamisiin ja oman ammatillisuuden kehittymistä erilaisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn?

Systeeminen ja traumatietoinen työskentely asiakastyössä -koulutuksessa opiskellaan systeemisten ja perhekeskeisten menetelmien perusasioita ja -käsitteistöä. Tavoitteena on systeemisen lähestymistavan sisäistäminen osaksi omaa työskentelyä, mikä lisää mahdollisuutta tarkastella ja kohdata asiakkaiden asioita laajemmin ja moninäkökulmaisemmin.

Systeeminen ajattelu antaa työntekijälle välineitä tutkia ja auttaa ihmisiä heidän vaikeissa elämäntilanteissaan. Työmenetelminä dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallisuus antaa työntekijälle tilaa kuulla asiakasta paremmin ja yhdessä rakentaa asiakaslähtöistä hoitoa tai yhteistyötä. Tämä kaikki tieto ja sen omaksuminen osaksi omaa ammatti-identiteettiä tukee työntekijän jaksavuutta työssä ja antaa työvälineitä erilaisiin asiakaskohtaamisiin. Systeeminen työtapa auttaa työntekijää työskentelemään myös traumatietoisesti.

Koulutuksesta saat taitoa ja ymmärrystä traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Trauma vaikuttaa systeemiin, kehoon, ihmisten välisiin suhteisiin ja ympäristöön monella tasolla.

Sisältö

Koulutus on suunniteltu tukemaan työntekijän eli sinun jaksamistasi haastavissa asiakastilanteissa. Kaikki teemat liikkuvat molempiin suuntiin sekä asiakastyöhön, että työntekijän jaksamiseen. Koulutuksen aikana tutkit myös omien elämänkokemuksien vaikuttavuutta omassa työskentelyssäsi. Tavoitteena koulutuksessa on saada uudenlaista ymmärrystä itsestä työntekijänä.

1. SYSTEEMINEN JA VOIMAVARAKESKEINEN TYÖ, to 22.9.2022

 • Systeemisyys
 • Perhekeskeisten työmenetelmien peruskäsitteistöä
 • kouluttajina Marjo Panttila ja Marianna Kettunen

2. PERHETYÖN PERUSTEITA, pe 23.9.2022

 • Dialogisuus ja reflektiivisyys
 • Yhteistoiminnallisuus
 • Vuorovaikutussuhteet perheissä
 • kouluttajana Marianna Kettunen

3. TRAUMA KOSKETTAA, to 17.11.2022

 • Emotionaalinen trauma ja kiintymyssuhdeperintö
 • Traumatisoitunut vanhemmuus, ylisukupolvisuus
 • Kouluttajana Marjo Panttila

4. VAKAUTTAVA JA MENTALISOIVA TYÖOTE, pe 18.11.2022

 • Mentalisaatio, mielen ja kehon yhteys
 • Vakauttava työote traumaperheissä
 • Kouluttajina Marjo Panttila

5. LÄHISUHDEVÄKIVALLAN KOHTAAMINEN ASIAKASTYÖSSÄ, pe 16.12.2022

 • Lähisuhdeväkivallan moninaisuus ja sen ilmeneminen
 • Systeeminen työskentelytapa asiakkaan tai pariskunnan kanssa
 • Verkostoyhteistyö ja työskentelyn jatkuvuus
 • Kouluttajana Marianna Kettunen

6. TYÖNTEKIJÄN VOIMAVARAT JA VARJOT, pe 13.1.2023

 • Miten minusta tuli minä
 • Miten voisin nähdä varjoni ja löytää uusia ulottuvuuksia
 • Kouluttajina Marjo Panttila ja Marianna Kettunen

Aika ja paikka

22.9.2022-13.1.2023, lähikoulutus Kuopiossa
Koulutus sisältää kuusi lähipäivää klo 9-16.

Kohderyhmä

Sosiaalityön, psykiatrian ja muun auttamistyön ammattilaiset, jotka tekevät työtä vaativissa asiakastilanteissa yksilöiden, pariskuntien ja perheiden kanssa.
Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat omaksua traumatietoisuutta ja perhekeskeisten työmenetelmien ajattelutapaa ja käyttöä omassa ammatillisuudessaan ja työssään. Sekä syventää jo opittuja työmenetelmiä osaksi omaa ammatti-identiteettiä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 • ymmärtää mitä on työntekijän systeeminen ajattelu asiakastyössä
 • ymmärtää mitä ovat traumatietoinen työskentely ja työtavat asiakastyössä
 • ymmärtää mitä on yhteistoiminnallisuus työskentelyssä asiakkaiden kanssa
 • osaa käyttää soveltaen reflektiivistä työtapaa erilaisissa asiakastilanteissa
 • tiedostaa omat vahvuudet ja kehittämisalueet ammatillisuudessa ja ammatti-identiteetissä.
 • omaksuu perhekeskeisiä työmenetelmiä osaksi omaa työskentelyä

Kouluttajat

instructor_img

Marjo Panttila, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja, STORY

Marjo on työskennellyt lähes 40 vuotta ammattilaisena mielenterveysalalla aina opiskellen jotakin uutta. Hänen työotteensa on integratiivinen, dialoginen, toiminnallinen, kehollinen ja terapeuttinen. Pitkän työuran ja monipuolisten täydennyskoulutusten ansiosta hän pystyy integratiiviseen ja luovaan lähestymistapaan ihmisten kohtaamisessa.

Marjo on ollut kouluttajana ja suunnittelijana sekä perhe- pariterapian koulutuksissa, että useissa lyhyemmissä vuoden mittaisissa koulutuksissa.

 

Marianna Kettunen, perhe- ja pariterapian kouluttajapsykoterapeutti, sairaanhoitaja AMK, mielenterveystyö, työnohjaaja, sairaanhoitaja YAMK 

Mariannalla on yli 20 vuoden kokemus mielenterveys- ja psykoterapiatyöstä, mukana työnohjaajana ja kouluttajana toiminen. Työskentelyssäni ihmisten kanssa hänelle on tärkeää dialoginen, systeeminen, reflektiivinen ja yhteistoiminnallinen työote.

Mariannalla on kokemusta sekä aikuisten ja lasten sekä heidän perheittensä kanssa työskentelystä. Marianna on ollut kouluttajana yhden vuoden mittaisissa perhekeskeisten työmenetelmien prosessikoulutuksissa ja esiintynyt erilaisissa koulutustilaisuuksissa perheterapeuttisin aihealuein.

Kirjallisuus

”Nehän kuunteli meitä!” – Dialogeja monissa suhteissa 2020. Arnkil, Tom Erik, Seikkula, Jaakko 2020 (3.painos). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Painettu julkaisu saatavilla verkkokaupasta, THL kirjakauppa.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Opiskeluun liittyy ammattikirjallisuuden lukemista ja oppimispäiväkirjan pitäminen. Koulutus sisältää pienryhmissä työskentelyä, minkä kautta on tarkoitus syventää koulutuspäivien sisältöä ja asioiden omaksumista osaksi omaa ammatti-identiteettiä. Mukana osallistujien omien elämänkokemusten tutkimista, itsereflektion tarkastelua koulutusteemoihin liittyen ja sen työstämistä pienryhmissä ja koulutuspäivien välillä.

  Maksimiosallistujamäärä 18

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  790 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 2 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset