Suomen kielen peruskurssi 4 – Finnish Basic Course 4

130,00

Ilmoittaudu - Enroll
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 23.06.2021
 • Alkaa - Loppuu: 05.07.2021 - 23.07.2021

Sisältö / Contents

Laajuus 1,5 op / Scope 1,5 ECTS

Osallistujien suomen kielen ilmaisuvalmiuksia kehitetään puheenymmärtämis-, puhumis-, lukemis- ja kirjoittamisharjoitusten avulla. Keskeiset rakenteet: kerrataan passiivin preesens ja nominityyppejä, opitaan passiivin imperfekti (pos./neg.), monikon partitiivi, monikon sijapäätteet ja objekti. Verkkokurssi on suunnattu arkielämän suomen perusteet hyvin hallitseville (ks. myös kurssien 1, 2 ja 3 sisällöt).

Much of the learning happens through listening, speaking, reading and writing exercises, and you will revise grammatical structures such as passive (present) and word types and master new grammatical structures including passive (imperfect, pos./neg.), partitive plural, plural case endings and object. The online course is aimed for those who are fluent in using the basic Finnish language in their everyday life (see also the contents of courses 1, 2 and 3).

Aika ja paikka / Time and place

5.-23.7.2021 klo 9.00-11.30, verkko
(5.7., 7.7., 9.7., 12.7., 14.7., 16.7., 19.7., 21.7. ja 23.7.2021)

July 5th – July 23rd klo 9.00-11.30 online
July 5th, 7th, 12th, 14th, 16th, 19th, 21st and 23rd)

Kohderyhmä / Target group

Suomen kielen peruskurssin 3 käyneet tai suomen kieltä vähintään 100 tuntia tai vuoden ajan opiskelleet.

This is an intermediate course for students who have participated in the Finnish Basic course 3 or for those students, who have studied Finnish for at least 100 hours or for one year. (CEFR: Level B1)

Tavoite / Goal

B1.2
Suomen kielen verkkokurssilla opitaan monimutkaisempia lauserakenteita ja kehitetään osallistujien taitoja vaativampien tekstien lukemisessa ja ajankohtaisista aiheista keskustelemisessa.

In this online language course, you will learn more complex sentence structures and increase your skills to the point you can read more demanding texts and carry on conversations on many current issues.

Kielitasot – Language levels 

Kouluttajat

FM Elina Heimala

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto / Snellman Summer University

  Lisätietoja / More information:

  Mari Markkinen, Education Coordinator
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  +358-(0)44 746 2848

  Customer service:

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

 • Hinta: 
  Price infomation:

  130 €

  The last day to cancel without paying is June 23rd 2021.

  Kuluton peruminen on mahdollista 23.6.2021 saakka.