Suomen kielen peruskurssi 3 – Finnish Basic Course 3

130,00

Ilmoittaudu - Enroll
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.06.2021
 • Alkaa - Loppuu: 28.06.2021 - 16.07.2021

Sisältö / Contents

Laajuus 1,5 op / Scope 1,5 ECTS

Kurssilla kehitetään suomen kielen ilmaisuvalmiuksia puheenymmärtämis-, puhumis-, lukemis- ja kirjoittamisharjoitusten avulla. Keskeiset rakenteet: kerrataan imperfektiä ja konditionaalia, opitaan negatiivinen imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti, passiivin preesens (pos./neg.) sekä aikamuotojen käyttö.
Kurssi on suunnattu suomen kieltä noin 100 tuntia tai yhden vuoden ajan opiskelleille, joilla on perustiedot suomen kieliopista ja arkielämän sanastosta (ks. myös kurssien 1 ja 2 sisällöt).

In this course you will improve your language skills by various listening, speaking, reading and writing exercises. You will build on your previous Finnish language skills and improve your Finnish communication skills. You will revise imperfect and conditional tenses. You will learn to master grammatical tenses including negative imperfect, perfect, pluperfect, passive (present tense pos./neg.) and use of tenses.
The course is aimed for those who have studied Finnish for about 100 hours or for one year and have the knowledge about the basic grammar and everyday life vocabulary in Finnish (see also the contents of courses 1 and 2).

Aika ja paikka / Time and place

28.6.-16.7.2021 klo 13.00-15.30, verkko
(28.6., 30.6., 2.7., 5.7., 7.7., 9.7., 12.7., 14.7. ja 16.7.2021)

June 28th – July 16th 13.00-15.30 online
(June28th, 30th, July 2nd, 5th, 7th, 12th, 14th and 16th)

Kohderyhmä / Target group

Kurssi edellyttää vähintään tason A2.2 taitoja. The course requires at least A2.2 skills.

Tavoite / Goal

B1.1
Kurssilla harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti kertomaan yksityiskohtaisemmin omista ajatuksista ja mielipiteistä sekä oman elämän ja maailman ajankohtaisista ja menneistä tapahtumista.

In the course you will practice through writing and speaking how to express your thoughts and opinions in more detail and how tell about current and past events of your life and the world around you.

Kielitasot – Language levels 

Kouluttajat

Kouluttaja vahvistetaan myöhemmin.

The trainer will be confirmed later.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto / Snellman Summer University

  Lisätietoja / More information:

  Mari Markkinen, Education Coordinator
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  +358-(0)44 746 2848

  Customer service:

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

 • Hinta: 
  Price infomation:

  130 €

  The last day to cancel without paying is June 16th 2021.

  Kuluton peruminen on mahdollista 16.6.2021 saakka.