Suomen kielen peruskurssi 2 – Finnish Basic Course 2

130,00

Ilmoittaudu - Enroll
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 23.06.2021
 • Alkaa - Loppuu: 05.07.2021 - 23.07.2021

Sisältö / Contents

Laajuus 1,5 op / Scope 1,5 ECTS

Kurssin teemoina ovat mm. opiskelu, työ ja vapaa-aika, perhe ja asuminen, harrastukset, matkustaminen, mielipiteen ilmaiseminen ja ajanilmaukset. Keskeisistä rakenteista kerrataan verbityyppejä, nominityyppejä, paikansijoja, partitiivi ja genetiivi. Opitaan imperfekti, konditionaali, adjektiivien vertailu ja astevaihtelu nomineissa ja verbeissä. Kurssi on suunnattu jo jonkin verran suomen kielen perussanastoa ja -kielioppia osaaville (ks. myös Suomen kielen peruskurssin 1 sisällöt).

In this online course, you will learn to express increasingly complicated ideas about family and living, studying, working, free time activities and time expressions. You will revise some previous grammar, for example, verb types, locative cases, word types, partitive and genitive. You will learn new grammatical tenses: imperfect and conditional, and also a comparison of adjectives and consonant gradation in Finnish words.
The course is aimed for those who already know the very basic grammar and vocabulary in Finnish (see also the contents of Finnish Basic Course 1).

Aika ja paikka / Time and place

5.-23.7.2021 klo 13.00-15.30, verkko
(5.7., 7.7., 9.7., 12.7., 14.7., 16.7., 19.7., 21.7. ja 23.7.2021)

July 5th – July 23rd 13.00-15.30 online
(July 5th, 7th, 12th, 14th, 16th, 19th, 21st and 23rd)

Kohderyhmä / Target group

Suomen kielen perussanastoa ja -kielioppia opiskelleille.

Those who have taken Basic Course 1 or have mastered similar vocabulary, grammar, and speaking skills somewhere else.

Tavoite / Goal

A2
Kurssilla kehitetään sanavarastoa ja kommunikatiivisia valmiuksia sekä opitaan kertomaan laajemmin itsestä ja omista mielipiteistä sekä oman elämän menneistä ja tulevista tapahtumista.

In this online course, you will expand your vocabulary and improve your communicative skills. You will learn to describe yourself and express your opinions and tell about past and future events of your life.

Kielitasot – Language levels 

Kouluttajat

FM Elina Heimala

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto / Snellman Summer University

  Lisätietoja / More information:

  Mari Markkinen, Education Coordinator
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  +358-(0)44 746 2848

  Customer service:

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

 • Hinta: 
  Price infomation:

  130 €

  The last day to cancel without paying is June 23rd 2021.

  Kuluton peruminen on mahdollista 23.6.2021 saakka.