Suomen kielen peruskurssi 1 – Finnish Basic Course 1

130,00

Ilmoittaudu - Enroll
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.06.2021
 • Alkaa - Loppuu: 28.06.2021 - 16.07.2021

Sisältö / Contents

Laajuus 1,5 op / Scope 1,5 ECTS

Tämän verkkokurssin teemoina ovat vuodenajat ja sää, vapaa-aika, perhe ja asuminen ja asioimistilanteet. Kerrataan minulla on -rakennetta, lukusanat, kellonajat ja päivämäärät, partitiivia, paikansijoja ja verbityyppejä. Lisäksi opitaan erilaisia nominityyppejä. Kielikurssi on suunnattu suomen kieltä jo hieman osaaville (ks. Suomen kielen alkeiskurssi).

The themes of the course include family, hobbies, weather, studying, working, and shopping. You will expand your language skills by learning to express your thoughts by using various grammatical structures: I have -structure, numerals, times and dates, locative cases, partitive, verb types and word types. The course is aimed for those who already know little Finnish (see Finnish for Beginners).

Aika ja paikka / Time and place

28.6.-16.7.2021 klo 9.00-11.30, verkko
(28.6., 30.6., 2.7., 5.7., 7.7., 9.7., 12.7., 14.7. ja 16.7.2021)

June 28th – July 16th 9.00-11.30 online
(June28th, 30th, July 2nd, 5th, 7th, 12th, 14th and 16th)

Kohderyhmä / Target group

Suomen kieltä jo hieman osaaville. Suomen kielen alkeet jollakin kurssilla tai itsenäisesti opiskelleet.

For those who have participated in the course Finnish for Beginners or have mastered similar vocabulary, grammar, and speaking skills somewhere else.

Tavoite / Goal

A1.2-A1.3

Kurssilla laajennetaan perussanavarastoa ja kommunikatiivisia valmiuksia. Opitaan keskustelemaan arkipäivän aiheista ja asioista suomeksi.

In this course, you will broaden your basic vocabulary and communication skills in Finnish. You will learn how to talk about everyday topics and express your thoughts in Finnish.

Kielitasot – Language levels 

Kouluttajat

Kouluttaja vahvistetaan myöhemmin.

The trainer will be confirmed later.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto / Snellman Summer University

  Lisätietoja / More information:

  Mari Markkinen, Education Coordinator
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  +358-(0)44 746 2848

  Customer service:

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

 • Hinta: 

  Price infomation:

  130 €

  You will be charged at the beginning of the course, not when enrolling. The last day to cancel without paying is June 16th 2021. Kuluton peruminen on mahdollista 16.6.2021 saakka.