Suomen kielen keskitason keskustelukurssi – Finnish mid-level conversation course

130,00

Ilmoittaudu - Enroll
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 23.06.2021
 • Alkaa - Loppuu: 05.07.2021 - 23.07.2021

Tule kehittämään keskusteluvalmiuttasi! Opit käyttämään suomen kieltä aktiivisesti erilaisilla elämän tilanteissa. Tutustut samalla suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Oletko huomannut kulttuurieroja? Keskustellaan yhdessä kokemuksistasi / hämmentävistä tilanteista. Tule mukaan! Kirjoittamista ja lukemista sekä kielioppiharjoituksia voidaan lisätä kurssin ohjelmaan oppilaiden tarpeen mukaan.

Come and develop your conversation skills! You will learn to use the Finnish language actively in various life situations. And at the same time, you get to know Finnish culture and society. Cultural differences? We will discuss together students’ own experiences / confusing situations. Writing and reading, as well as grammar practices, can be added any time, during the course, according to students’ need.

Sisältö / Contents

Laajuus 1,5 op / Scope 1,5 ECTS

Aiheet valitaan osallistujien taustan, kokemuksien ja kiinnostuksen mukaan. Aiempien kurssien keskusteluaiheita ovat olleet mm. kulttuurien erot, eläminen ja matkustaminen eri puolilla maailmaa, opiskeluun tai ammattiin liittyvät aiheet sekä myös yleismaailmalliset tapahtumat. Lopuksi jokainen osallistuja saa halutessaan pitää esitelmän valitsemastaan aiheesta.

The topics for conversations are typically chosen based on participants’ backgrounds, experiences and interests. Among the topics in the past courses have been cultural differences, living and travelling in various parts of the world, participants’ studies and career choices as well as global events. At the end of the course, every participant is encouraged to make a presentation on a topic of his/her interest.

Aika ja paikka / Time and place

5.-23.7.2021 klo 13.00-15.30, verkko
(5.7., 7.7., 9.7., 12.7., 14.7., 16.7., 19.7., 21.7. ja 23.7.2021)

July 5th – July 23rd klo 13.00-15.30 online
July 5th, 7th, 12th, 14th, 16th, 19th, 21st and 23rd)

Tavoite / Goal

B1-B2

Keskitason verkkokurssilla kehitämme keskustelun sujuvuutta ja kartutamme sanastoa monissa eri aiheissa.

In the middle-level conversation online course, we develop the fluency of conversation as well as increase participants’ vocabulary in various subjects.

Kielitasot – Language levels 

Kouluttajat

Kouluttaja vahvistetaan myöhemmin.

The trainer will be confirmed later.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto / Snellman Summer University

  Lisätietoja / More information:

  Mari Markkinen, Education Coordinator
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  +358-(0)44 746 2848

  Customer service:

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

 • Hinta: 

  Price infomation:

  130 €

  You will be charged at the beginning of the course, not when enrolling. The last day to cancel without paying is June 23rd 2021. Kuluton peruminen on mahdollista 23.6.2021 saakka.