Suomen kielen alkeiskurssi – Finnish for Beginners

130,00

Ilmoittaudu - Enroll
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 16.06.2021
 • Alkaa - Loppuu: 28.06.2021 - 16.07.2021

Sisältö / Contents

Laajuus 1,5 op / Scope 1,5 ECTS

Kurssilla aiheina ovat mm. tervehdykset, numerot, viikonpäivät ja kuukaudet, perhe ja asuminen, vapaa-aika, ruoka ja adjektiivit. Tutustutaan peruskielioppiin: minulla on -rakenne, genetiivi, partitiivi, paikansijoja, verbityypit ja verbien persoonataivutus. Vasta-alkajille. Kurssilla käytetään jonkin verran englantia apukielenä.

In the course, you will learn numbers, weekdays and months in Finnish, as well as vocabulary related to family and living, free time, food and adjectives. You will also learn some basic Finnish grammar: I have -structure, genitive, partitive, locative cases and verb types (1-5, present tense). The course is aimed for total beginners. English can also be used in this course if needed.

Aika ja paikka / Time and place

28.6.-16.7.2021 klo 13.00-15.30, verkko
(28.6., 30.6., 2.7., 5.7., 7.7., 9.7., 12.7., 14.7. ja 16.7.2021)

June 28th – July 16th 13.00-15.30, online
(June28th, 30th, July 2nd, 5th, 7th, 12th, 14th and 16th)

Kohderyhmä / Target group

Vasta-alkajille. Kurssilla käytetään jonkin verran englantia apukielenä.

For beginners. We use some English in this course if needed.

Tavoite / Goal

A1.1-A1.2
Kurssilla opitaan kertomaan perustietoja itsestä ja opitaan arkielämään liittyvää perussanastoa ja peruskielioppia. / In this course, you will learn how to describe yourself in Finnish. You will also learn the basic Finnish vocabulary and grammar you need for everyday living.

Kielitasot – Language levels 

Kouluttajat

Kouluttaja vahvistetaan myöhemmin.

The trainer will be confirmed later.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopisto / Snellman Summer University

  Lisätietoja / More information:

  Mari Markkinen, Education Coordinator
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  +358(0)44 746 2848

  Customer service:

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

 • Hinta: 

  Price infomation:

  130 €

  You will be charged at the beginning of the course, not when enrolling. The last day to cancel without paying is June 16th 2021. Kuluton peruminen on mahdollista 16.6.2021 saakka.