Snellman – julkaisupaketti

Hinta
44,00

Snellman -julkaisupaketista löydät seuraavat kirjat:

A-SARJA Väinö Kaukonen: Kansallista nousua kohti, piirteitä Lönnrotin ja Snellmanin yhteistyöstä
A-SARJA Juha Manninen: Miten tulkita J.V. Snellmania? Kirjoituksia J.V. Snellmanin ajattelun kehittymisestä ja taustoista
B-SARJA Jorma Selovuori (toim): Snellmanit Suomessa/Släkten Snellman i Finland
C-SARJA Raimo Savolainen: J.V. Snellman ja nälkävuodet 1867 – 1868 (2. painos)
C-SARJA Juha Hämäläinen: Snellman, perhe ja yhteiskunta
C-SARJA Juha Hämäläinen: J.V. Snellmanin perhekäsityksen juurilla
C-SARJA Raimo Savolainen, Sari Linnavalli ja Jorma Selovuori (toim.): Käännetty Snellman – Suomentajien syväsukelluksia J.V. Snellmanin elämään ja toimintaan
C-SARJA Juha Hämäläinen: Kodin kynnys – J.V. Snellmanin perhefilosofia

Löydät lisätietoa alta!

A-SARJA Väinö Kaukonen: Kansallista nousua kohti, piirteitä Lönnrotin ja Snellmanin yhteistyöstä

Julkaisu nro: 3/1985

Sivumäärä: 57

Mitat: 210x149x4

ISBN: 951-657-149-2

Asu: Pehmeäkantinen

Kuvausteksti: Kansanrunous ja sen pohjalta syntynyt Kale-vala tulivat 1800-luvun alkupuolella ”kansakunnaksi kansakuntien joukkoon” korotetun Suomen kansan kansallisten pyrkimysten murtumattomaksi perustaksi ja lähtökohdaksi. Suomalaisuusmiesten johtavina hahmoina Elias Lönnrot ja J. V. Snellman loivat läheisessä yhteistyössä erityisesti 1840-luvulla edellytykset sille kansallisen kulttuurin nousulle, joka sittemmin oli johtava itsenäisen Suomen syntyyn.

A-SARJA Juha Manninen: Miten tulkita J.V. Snellmania? Kirjoituksia J.V. Snellmanin ajattelun kehittymisestä ja taustoista

Julkaisu nro: 5/1987

Sivumäärä: 180

Mitat: 211x147x10

ISBN: 951-657-225-1

Asu: Pehmeäkantinen

Kuvausteksti: Professori Juha Manninen on hahmottamassa uudelleen Suomen autonomian ajan, etenkin sen alkupuoliskon kuvaa aikaisemmin huomiotta jääneiden aate-, tieteen- ja kulttuurihistoriallisten lähteiden avulla. Uutta ohjelmaa ilmensi Mannisen yhdessä Ilkka Patoluodon kanssa toimittama teos. Hyöty, sivistys, kansakunta (1986). Professori Manninen kiistää kokonaan ”kansallisromantiikan käsitteen soveltuvuuden 1800-luvun alkupuolen Suomeen. Valistuksen perinteet olivat hänen mukaansa vahvat, Turun romantiikka ei tuottanut pysyviä tuloksia ja uuden aatteellisen virityksen tuli tarjoamaan hegeliläisyys.

J.V. Snellmanilla oli tässä kulttuurikehityksessä avainasema. Hänen työnsä ja sen yhteydet on välttämätöntä arvioida yksityiskohtaisesti uudelleen. Nyt julkaistava Miten tulkita J.V. Snellmania? ei ole valmis kokonaiskuva, vaan sellaisen etsimistä, mutta se asettaa kansallista vaikuttajaamme koskevan tutkimuksen uudelle, entistä vankemmalle pohjalle.

Manninen on Oulun yliopiston yleisen aate- ja oppihistorian professori. Teoksessaan Dialektiikan ydin (1987) hän tarkasteli GW.F. Hegeliin liittyvää välienselvittelyä eurooppalaisissa mitoissa. Nyt polttopisteenä oleva J.V. Snellman on ollut hänen tutkimustensa kohteena viidentoista vuoden ajan. Manninen kuuluu valmisteilla olevien Snellmanin koottujen teosten toimituskuntaan.

A-SARJA Jorma Selovuori (toim): Snellmanit Suomessa/Släkten Snellman i Finland

Julkaisu nro: 47/2000

Sivumäärä: 244

Mitat: 207x146x20

ISBN: 951-842-230-3

Asu: Pehmeäkantinen

Kuvausteksti: Snellmanien suku on 300 vuoden aikana jättänyt jälkensä Suomen historiaan monella tasolla ja monella eri elämänalueella niin valtakunnallisesti kuin tietyillä alueilla paikallisesti, niin tieteessä, taiteessa, hengenelämässä, liikemaailmassa ja maanviljelyksessä kuin politiikassa. Tässä teoksessa tuodaan esiin joitain niistä jäljistä, muistoista ja ajatuksista, joita suku on jäl keensä jättänyt. Kirjassa käsitellään suvun jäsenten vaikutusta ja muistoa laajemmissa yhteyksissään, ei yksinomaan suvun piirissä.

B-SARJA Raimo Savolainen: J.V. Snellman ja nälkävuodet 1867 - 1868 (2. painos)

Julkaisu nro: 2/2000

Sivumäärä: 66

Mitat: 209x147x4

ISBN: 951-842-041-6

Asu: Pehmeäkantinen

Kuvausteksti: VTM Raimo Savolainen, syntynyt 1961, tekee tutkimusta poliittisesta puoluemuodostuksesta senaatissa J.V. Snellmanin aikana 1863-1868.

Kirjoituksessa tarkastellaan filosofi, sanomalehtimies J.V. Snellmania ensi kertaa pääasiassa käytännön toimissa, se naattorina nälkävuosien pyörteissa. Paavastuu katastrofista selviämiseen lankesi Snellmanille, koska hän oli asiasta vastaavan valtiovaraintoimituskunnan osaston päällikkö. Useiden peräkkäisten katojen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi Snellmanilla oli runsaasti tuoreita ideoita Vaikka Snellmanin suunnitelmista oltiin varsin pitkälle yksimielisia senaatin talousosaston kollegiaalisissa keskusteluissa, niiden tehokas toimeenpaneminen kuntatasolla muodostui vakavimmaksi esteeksi hätäaputoimenpiteiden onnistumiselle.

C-SARJA Juha Hämäläinen: Snellman, perhe ja yhteiskunta

Julkaisu nro: 4/1990

Sivumäärä: 43

Mitat: 210x145x30

ISBN: 951-842-114-5

Asu: Pehmeäkantinen

Kuvausteksti: Kasvatustieteiden lisensiaatti Juha Hämäläinen tarkastelee tässä julkaisussa J.V. Snellmanin filosofisen perhekäsityksen ilmenemistä hänen perhe-elämässään, isän ja aviomiehen rooleissa, ja hänen yhteiskunnallisessa toiminnassaan, sanomalehtimiehen ja yhteiskunnallisesti merkittävän poliittisen vaikuttajan rooleissa.

C-SARJA Juha Hämäläinen: J.V. Snellmanin perhekäsityksen juurilla

Julkaisu nro: 5/1997

Sivumäärä: 98

Mitat: 208x145x5

ISBN: 951-842-192-7

Asu: Pehmeäkantinen

Kuvausteksti: Yhteiskuntatieteiden tohtori Juha Hämäläinen tarkastelee tässä julkaisus sa J. V. Snellmanin filosofista perhekäsitystä yhteiskuntafilosofian ja poliit tisen ajattelun aristoteelisen perinteen valossa.

C-SARJA Raimo Savolainen, Sari Linnavalli ja Jorma Selovuori (toim.): Käännetty Snellman - Suomentajien syväsukelluksia J.V. Snellmanin elämään ja toimintaan

Julkaisu nro: 6/2002

Sivumäärä: 176

Mitat: 208x145x10

ISBN: 951-842-246-x

Asu: Pehmeäkantinen

Kuvausteksti: Opetusministeriön rahoittama Suomen suurin käännöshanke järjesti Kuopiossa 7.-8.5.2002 Käännetty Snellman-seminaarin, jonka avasi Suomen pääministeri Paavo Lipponen. Seminaarissa hankkeen suomentajat tekivät syväsukelluksia filosofi, sanomalehtimies ja valtiomies Johan Vilhelm Snellmanin (1806-1881) elämään ja toimintaan sekä kuvasivat tuoreella tavalla monipuolisen Snellmanin kautta 1800-luvun hengenelämää Suomen suuriruhtinaskunnassa

C-SARJA Juha Hämäläinen: Kodin kynnys - J.V. Snellmanin perhefilosofia

Julkaisu nro: 7/2005

Sivumäärä: 310

Mitat: 210x147x20

ISBN: 9518422915

Asu: Pehmeäkantinen

Kuvausteksti: Perheen merkitystä korostava yhteiskunnallinen ajattelu on erottamaton osa kansallisfilosofi J. V. Snellmanin henkistä perintöä. Hänen ajatteluaan ja pyrkimyksiään on mahdotonta ymmärtää ilman perhefilosofista ulottuvuutta.

Professori Juha Hämäläinen tarkastelee tässä julkaisussa J. V. Snellmanin perhefilosofiaa osana kansallisfilosofin aatemaailman ja elämäntyön kokonaisuutta. Teoksessa hahmotetaan Snellmanin perheajattelua hänen akateemisten kirjoitustensa, yhteiskunnallisen vaikuttajantyönsä ja perhe-elämänsä näkökulmasta. Samalla sitä peilataan yhteiskuntafilosofian ja poliittisen ajattelun aristoteeliseen perinteeseen.

Teos pohjautuu tekijän kolmeen aikaisempaan Snellmanin perheajattelua käsittelevään tutkielmaan. Kyseessä on tavallaan näiden uudistettu ja laajennettu yhteispainos. Myös aikaisemmat tutkielmat ovat ilmestyneet Snellman-instituutin kustantamina (C-sarja 3/1990, 4/1992 ja 5/1997). Snellman-instituutin C-sarjassa julkaistaan J. V. Snellmania käsitteleviä julkaisuja.

 • Lisätietoja: 

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Paino: 1,8 kg

  Postitus kolmen työpäivän kuluessa maksun jälkeen.

 • Hinta: 

  44 €

  Hinta sisältää postikulut Suomen sisällä ja arvonlisäveron 10%. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso usein kysytyt kysymykset>>