Sensorinen integraatio ja luova liikunta

Ajankohta
12.04.2024 - 26.04.2024
Paikka
Kuopiossa
Hinta
315,00
Ilmoittaudu viimeistään
25.03.2024
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Meillä jokaisella on oma, ainutlaatuinen aistijärjestelmä, joka perustuu neurofysiologiaan, neuroanatomiaan sekä aivokemiaan. Se miten kehitymme, kasvamme, opimme, otamme vastaan tietoa, koemme ja tunnemme asioita sekä toimimme maailmassa, on paljolti riippuvaista siitä, miten käsittelemme eri aistikanavien kautta tulevaa tietoa. Sensorinen integraatio ja luova liikunta -koulutuksesta saat teoriatietoa viiden eri aistin toiminnasta sensorisen integraation viitekehykseen perustuen. Teoriatiedon lomassa saat paljon esimerkkejä siitä, miten erilaiset aistipulmat saattavat näkyä arjessa. Käytännön osuudessa mietimme yhdessä ja tehtävien kautta ratkaisuja erilaisiin arjen pulmiin, joita aistiongelmista kärsivät lapset ja heidän lähellään olevat aikuiset kohtaavat eri ympäristöissä.

Luova liikunta osuus perustuu sensorisen integraation teorialle ja tanssi- ja liiketerapian menetelmille. Luovan liikunnan osio sisältää erilaisia luovan liikunnan harjoituksia, aistiharjoitteita, leikkejä ym., joita pääset tekemään ja kokemaan yhdessä ryhmän kanssa. Käytännön osuudesta saat mukaasi kymmenen kerran työkalupakin, jonka avulla voit itse pitää luovan liikunnan tunteja vaikkapa koulussa tai päiväkodissa. Harjoituksia voi myös hyödyntää terapiatunneilla, kotona tai missä tahansa lasten ja nuorten kanssa. Luovan liikunnan harjoitusten avulla pääset kokemaan ja oppimaan, miten sensorisen integraation teoriaa voi soveltaa käytännössä.

Mikäli olet käynyt Lasten aistiyliherkkyyskoulutuksen, antaa tämä koulutus mahdollisuuden syventyä jo oppimaasi tietoon sekä luovan liikunnan osion kautta perehtyä siihen, miten opittu teoriatieto soveltuu käytäntöön. Koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi käynyt mitään aiheeseen liittyvää aiempaa koulutusta.

Sisältö

Pe 12.4. klo 9-17

– Vestibulaariaistiin liittyvä teoria & harjoitukset
– Sisäkorvan toiminta ja vestibulaarielin
– Tasapaino- ja liikeaistin merkitys aivojen kehitykselle
– Luovan liikunnan harjoitukset vestibulaariaistia ajatellen
– Proprioseptiivinen aisti ja tuntoaisti teoria& harjoitukset.
– Syvätunnon/paineen merkitys aistitoimintojen säätelyssä
– Kehotietoisuus, kehonkuva

Pe 26.4. klo 9-17

– Tuntoaistin merkitys aivojen ja tunne-elämän kehitykselle
– Proprioseptiikan ja tuntoaistin yhteys vestibulaariaistiin
– Luovan liikunnan harjoitukset proprioseptiikan ja tuntoaistin osalta
– Näköaisti ja kuuloaisti & harjoitukset
– Näköaistin kehitys ja toiminta sekä yhteys vestibulaariaistiin
– Kuuloaistin kehitys ja toiminta/ yhteys vestibulaariaistiin
– Luovan liikunnan harjoitukset näköaistin ja kuuloaistin osalta

Koulutus on vuorovaikutteinen ja keskusteleva. Teoriatieto kytketään koulutuksen aikana käytäntöön harjoittelun ja kokemusten jakamisen kautta.

Aika ja paikka

12.04.2024
26.04.2024
Lähiopetus Kuopiossa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Koulutus soveltuu hyvin esimerkiksi eri alojen terapeuteille, opettajille, varhaiskasvattajille, psykologeille, sosiaalityöntekijöille, sairaanhoitajille ja kouluavustajille. Suosituksena on, että kaikilla osallistujilla olisi jonkin verran käytännön kokemusta työstä lasten kanssa.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija ymmärtää vestibulaariaistin, proprioseptiivisen aistin, tuntoaistin, näköaistin sekä kuuloaistin toiminnan sekä niiden vaikutuksen lapsen kehitykseen, oppimiseen, toimintaan sekä hänen hyvinvointiinsa. Hän ymmärtää yhteyden aistitoiminnan sekä lapsen käytöksen välillä, ja osaa tarjota ratkaisuja helpottamaan erilaisia aistipulmista syntyviä haasteita koulussa, kotona sekä päiväkodissa. Koulutuksen käynyt pystyy ohjaamaan itsenäisesti luovan liikunnan ryhmiä lapsille ja nuorille, joilla on erityistarpeita etenkin aistitoimintojen suhteen.

Kouluttajat

instructor_img

Katja Nikkanen on lasten neurologiaan erikoistunut toimintaterapeutti, jolla on 30-vuoden kokemus terapiatyöstä. Hänellä on sensorisen integraation erikoistumiskoulutus sekä tanssi- ja liiketerapeutin koulutus Teatterikorkeakoulusta. Hän on myös mindfulness-ohjaaja sekä joogaopettaja. Katja on pitänyt vastaavia koulutuksia eri puolilla Suomea vuodesta 2010 lähtien.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus
  Maksimiosallistujamäärä 25

  Osallistujat saavat etukäteen sähköisen materiaalin, johon voi tutustua ennen koulutusviikonloppua. Todistuksen saaminen koulutuksesta edellyttää koulutuksen päätteeksi jaettujen tehtävien palauttamista määräaikaan mennessä.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  315 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset