Saksa: B3 oppimäärä, perustason alkeet 1 (SAB31, LOPS 2021, Ohjattu verkko-opintojakso)

Ajankohta
08.08.2023 - 31.05.2024
Hinta
186,00
Ilmoittaudu viimeistään
31.05.2024

Kuvaus

Opin­to­jak­sol­la har­joi­tel­laan vuo­ro­vai­ku­tus­ta ar­keen liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa ja niis­sä tar­vit­ta­via vies­tin­tä­stra­te­gi­oi­ta. Opis­kel­laan tär­keim­piä koh­te­li­ai­suu­teen liit­ty­viä il­mauk­sia, ter­veh­ti­mis­tä, esit­täy­ty­mis­tä sekä pe­rus­a­si­oi­den ker­to­mis­ta it­ses­tä. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.  40% arviointi. Opintojakson lopussa pidetään kertauskoe. Opintojakson arvosana annetaan kertauskokeen arvosanan perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lukiossa tai muussa oppilaitoksessa opiskeleville

Ilmoittautuminen ei vaadi tunnuksia tai rekisteröitymistä. Jokainen opintojaksolle osallistuja tulisi ilmoittaa erikseen.

Kohtaan osallistuja / ostaja täytetään ilmoittautuvan opiskelijan tiedot. Valitaan Muu maksaja ja täytetään maksajan tiedot sekä koulun yhteyshenkilön tiedot.

Opintopisteet

2

Opettaja

FM Sirpa Lintunen. Sähköposti: sirpa.lintunen@savonlinna.fi

Oppilaitos

Savonlinnan aikuis- ja etälukio

Oppimateriaali

Sanomapron SAB3 -digimateriaali Plan D 1-2  (LOPS 2021)

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2023-2024 aikana.

Oppimisympäristönä käytetään Sanomapron digimateriaalia.

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Ohjatusti suoritettava verkko-opintojakso.

 • Lisätietoja: 

  Reetta-Mari Kellokoski, suunnittelija Isoverstas
  reetta-mari.kellokoski(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana.

 • Hinta: 

  150 e + alv 24%

  Isoverstaan jäsenoppilaitokset saavat 10% alennuksen erillisellä alennuskoodilla.