Saksa: B3 oppimäärä, perustason alkeet 1 (SAB31, LOPS 2021, itsenäinen verkko-opintojakso)

Ajankohta
08.08.2023 - 31.05.2024
Hinta
111,60
Ilmoittaudu viimeistään
31.05.2024

Kuvaus

Opin­to­jak­sol­la har­joi­tel­laan vuo­ro­vai­ku­tus­ta ar­keen liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa ja niis­sä tar­vit­ta­via vies­tin­tä­stra­te­gi­oi­ta. Opis­kel­laan tär­keim­piä koh­te­li­ai­suu­teen liit­ty­viä il­mauk­sia, ter­veh­ti­mis­tä, esit­täy­ty­mis­tä sekä pe­rus­a­si­oi­den ker­to­mis­ta it­ses­tä. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.  40% arviointi. Opintojakson lopussa pidetään kertauskoe. Opintojakson arvosana annetaan kertauskokeen arvosanan perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lukiossa tai muussa oppilaitoksessa opiskeleville

Ilmoittautuminen ei vaadi tunnuksia tai rekisteröitymistä. Jokainen opintojaksolle osallistuja tulisi ilmoittaa erikseen. Jos olet ilmoittamassa samalle opintojaksolle useampia opiskelijoita, otathan yhteyttä suunnittelija Riikka Asikaiseen.

Kohtaan osallistuja / ostaja täytetään ilmoittautuvan opiskelijan tiedot. Valitaan Muu maksaja ja täytetään maksajan tiedot sekä koulun yhteyshenkilön tiedot.

Opintopisteet

2

Opettaja

FM Sirpa Lintunen. Sähköposti: sirpa.lintunen@savonlinna.fi

Oppilaitos

Savonlinnan aikuis- ja etälukio

Oppimateriaali

Sanomapron SAB3 -digimateriaali Plan D 1-2  (LOPS 2021)

Aika ja paikka

Omatahtinen lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Oppimisympäristönä käytetään Sanomapron digimateriaalia.

Kohderyhmä

Toisen asteen opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä muut kiinnostuneet.

 • Toteutus: 

  Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

 • Lisätietoja: 

  Riikka Asikainen, suunnittelija Isoverstas
  riikka.asikainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2845

  Tunnukset oppimisympäristöön toimitetaan 5 työpäivän aikana.

 • Hinta: 

  90 € + avl 24%

  Isoverstaan jäsenoppilaitokset saavat 10% alennuksen erillisellä alennuskoodilla.