Rorschach-erikoistumiskoulutus (CS & R-PAS) 16 op

2.900,00

Paikkoja jäljellä: 20

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Kuopiossa
 • Opintopisteet: 16 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 03.09.2021
 • Alkaa - Loppuu: 24.09.2021 - 11.06.2022

Kuvaus

Koulutuksessa opetetaan sekä Rorschach Comprehensive System (Exner, 2003) että Rorschach Performance Assessment System (R-PAS (Meyer, Viglione, Mihura, Erard, & Erdberg, 2011) järjestelmien mukainen Rorschachin menetelmän standardoitu esittäminen, koodaus ja tulkinta.

Lisäksi opetetaan myös Rorschachin avulla saadun informaation integrointia tutkittavan taustatietoihin sekä muilla arviointimenetelmillä saatuun tietoon mahdollisimman tark ja monipuolisen kokonaiskuvan saamiseksi tutkittavan psykologisesta toiminnasta.

Koulutuksessa käydään läpi saadun tiedon hyödyntämistä psykodiagnostisissa arvioinneissa, hoidon suunnittelussa ja terapeuttisena interventiona. Koulutuksessa opetetaan menetelmän käyttöä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Opittuja asioita sovelletaan käytäntöön pienryhmätyöskentelyn ja tapausesimerkkien avulla.

Sisältö

1. Se­mi­naa­ri 24.-25.9.2021
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne ja si­säl­tö
– Joh­da­tus ai­hee­seen: Rorsc­hac­hin me­ne­tel­män luon­ne, his­to­ria ja nyky­ti­la
– CS-pöytäkirjan ottaminen. Joh­da­tus koo­dauk­sen ja tulkinnan pe­rus­tei­siin

2. Se­mi­naa­ri 29.-30.10.2021
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS; koodaus, osa I

3. Se­mi­naa­ri 26.-27.11.2021
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS; koodaus, osa II

4. Se­mi­naa­ri 10.-11.12.2021
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS; tul­kin­ta, osa I

5. Se­mi­naa­ri 28.-29.1.2022
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS; tul­kin­ta, osa II
– Rorsc­hach-muut­tu­jien re­li­a­bi­li­teet­ti ja va­li­di­teet­ti
– Rorschach-viitearvot

6. Se­mi­naa­ri 18.-19.2.2022
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– Terapeuttinen tutkimus
– Psykoottisuuden arviointi
– Persoonallisuushäiriöt
– Trauma ja dissosiaatio

7. Se­mi­naa­ri 18.-19.3.2022
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– Psykoanalyyttinen teoria ja persoonallisuuden tutkimus
– Rorschach ja psykodynamiikka
– Projektio ja Card Pull
– Sisältötulkinta ja psykodynaaminen näkökulma tulkintaan
– Tutkimustilanteen vuorovaikutus ja sen arviointi
– Defenssien arviointi
– Konfiguraatio- ja sekvenssianalyysi

8. Se­mi­naa­ri 8.-9.4.2022
kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius
– CS koodaus- ja tulkintakokeen läpikäyminen
– Hoi­don suun­nit­te­lu
– Masennuksen ja ahdistuneisuuden arviointi
– Palaute-/yhteenvetokeskustelu (demoharjoitus)

9. Se­mi­naa­ri 29.-30.4.2022
kou­lut­ta­ja: Emiliano Muzio
– Lasten ja nuorten arviointi
– R-PAS:n perusteet.R-PAS pöytäkirjan esittäminen ja koodaaminen,

osa I

10. Se­mi­naa­ri 13.-14.5.2022
kou­lut­ta­ja: Joona Suominen
– R-PAS pöytäkirjan koodaaminen, osa II

– Lau­sun­noin­ti

11. Se­mi­naa­ri 10.-11.6.2022
kou­lut­ta­ja: Emi­li­a­no Mu­zio
– R-PAS tulkinnan periaatteet
– R-PAS koodauskokeen läpikäyminen
– Neuropsykologia ja Rorschach

Kohderyhmä

psykologit ja opintojen loppuvaiheessa olevat psykologian opiskelijat. Enintään 20 osallistujaa.

Kouluttajat

 • PsM, psykologi, psykoterapeutti Jaakko Stenius (vastuukouluttaja)
 • PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti Emiliano Muzio
 • PsM, psykologi Joona Suominen

  Kouluttajilla on laaja kokemus kliinisestä, psykoterapeuttisesta sekä oikeuspsykologisesta työstä ja näihin erityisalueisiin liittyvistä kysymyksen asetteluista.

Kirjallisuus

Hankitaan ennen koulutuksen alkamista:

 • Exner, J.E., Jr. The Rorschach: A Comprehensive System, Vol 1. Basic Foundations. Fourth Edition. New York: John Wiley & Sons, 2003.
 • Exner, J.E., Jr. A Rorschach Workbook for the Comprehensive System. Fifth Edition. Rorschach Workshops, Asheville, North Carolina, 2001. Printed February 2005.
 • Meyer, G. J., Viglione, D. J., Mihura, J. L., Erard, R. E., & Erdberg, P. (2011). Rorschach Performance Assessment System: Administration, coding, interpretation, and technical manual. Toledo, OH: Rorschach Performance Assessment System

Suositeltavaa lukemista:

 • Mihura, J. L., Meyer, G. J. (Eds.). (2017). Using the Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). New York, NY: Guilford.  

 • Weiner, I. B. (2003). Principles of Rorschach Interpretation, 2nd edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutuksen toteutuksessa huomoidaan korona-pandemian asettamat vaatimukset. Tästä johtuen osa koulutuspäivistä toteutetaan tarvittaessa verkkovälitteisesti.

  Se­mi­naa­rit per­jan­tai­sin klo 9.30 – 16.00 ja lau­an­tai­sin 9.00 – 15.30

  Koulutus sisältää lähiopetuspäivät, kirjallisuuteen perehtymistä ja kirjallisia tehtäviä. Koulutuksessa on käytössä moodle-pohjainen EduGo-oppimisympäristö. Koulutus on The Finnish Rorschach Association ry:n (FRA) hyväksymä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus hakea FRA:n jäsenyyttä ja osallistua yhdistyksen järjestämiin jatkokoulutuksiin.

 • Lisätietoja: 

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  2.900 €. Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoja ilmoittautumisesta ja maksutavoista.