Rorschach-erikoistumiskoulutus (CS & R-PAS) 16 op

2.900,00

Paikkoja jäljellä: 16

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Kuopiossa
 • Opintopisteet: 16 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 18.10.2021
 • Alkaa - Loppuu: 29.10.2021 - 11.06.2022

Kuvaus

Koulutuksessa opetetaan sekä Rorschach Comprehensive System (Exner, 2003) että Rorschach Performance Assessment System (R-PAS (Meyer, Viglione, Mihura, Erard, & Erdberg, 2011) järjestelmien mukainen Rorschachin menetelmän standardoitu esittäminen, koodaus ja tulkinta.

Lisäksi opetetaan myös Rorschachin avulla saadun informaation integrointia tutkittavan taustatietoihin sekä muilla arviointimenetelmillä saatuun tietoon mahdollisimman tark ja monipuolisen kokonaiskuvan saamiseksi tutkittavan psykologisesta toiminnasta.

Koulutuksessa käydään läpi saadun tiedon hyödyntämistä psykodiagnostisissa arvioinneissa, hoidon suunnittelussa ja terapeuttisena interventiona. Koulutuksessa opetetaan menetelmän käyttöä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Opittuja asioita sovelletaan käytäntöön pienryhmätyöskentelyn ja tapausesimerkkien avulla.

Kuvaus

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan, varaa paikkasi nyt! Koulutuksen aloitusajankohtaa siirretty.

Sisältö

1. Se­mi­naa­ri 29.–30.10.2021

kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius

– Kou­lu­tuk­sen ra­ken­ne ja si­säl­tö

– Rorsc­hac­hin me­ne­tel­män luon­ne, his­to­ria ja nyky­ti­la

– CS -pöytäkirjan ottaminen. Joh­da­tus koo­dauk­sen ja tulkinnan pe­rus­tei­siin

 

2. Se­mi­naa­ri 26.–27.11.2021

kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius

– CS; koodaus, osa I

3. Se­mi­naa­ri 10. –11.12.2021

kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius

– CS; koodaus, osa II

 

4. Seminaari 14. –15.1.2022

kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius

– CS; tul­kin­ta, osa I

 

5. Se­mi­naa­ri 28.–29.1.2022

kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius

– CS; tul­kin­ta, osa II

– Rorsc­hach-muut­tu­jien re­li­a­bi­li­teet­ti ja va­li­di­teet­ti

– Rorschach-viitearvot

 

6. Se­mi­naa­ri 18.–19.2.2022

kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius

– Terapeuttinen tutkimus

– Psykoottisuuden arviointi

– Persoonallisuushäiriöt

– Trauma ja dissosiaatio

 

7. Se­mi­naa­ri 18.–19.3.2022

kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius

– Psykoanalyyttinen teoria ja persoonallisuuden tutkimus

– Rorschach ja psykodynamiikka

– Projektio ja Card Pull

– Sisältötulkinta ja psykodynaaminen näkökulma tulkintaan

– Tutkimustilanteen vuorovaikutus ja sen arviointi

– Defenssien arviointi

– Konfiguraatio- ja sekvenssianalyysi

 

8. Se­mi­naa­ri 8.–9.4.2022

kou­lut­ta­ja: Jaak­ko Ste­nius

– CS koodaus- ja tulkintakokeen läpikäyminen
– Hoi­don suun­nit­te­lu
– Masennuksen ja ahdistuneisuuden arviointi
– Palaute-/yhteenvetokeskustelu (demoharjoitus)

 

9. Se­mi­naa­ri 29.–30.4.2022

kou­lut­ta­ja: Emiliano Muzio

– Lasten ja nuorten arviointi

– R-PAS:n perusteet. R-PAS pöytäkirjan esittäminen ja koodaaminen, osa I

 

10. Se­mi­naa­ri 13.–14.5.2022

kou­lut­ta­ja: Joona Suominen

– R-PAS pöytäkirjan koodaaminen, osa II

– Lau­sun­noin­ti

 

11. Se­mi­naa­ri 10.–11.6.2022

kou­lut­ta­ja: Emi­li­a­no Mu­zio

– R-PAS tulkinnan periaatteet

– R-PAS koodauskokeen läpikäyminen

– Neuropsykologia ja Rorschach

 

Huom. Koulutuksen aloituspäivää siirretty!

Kohderyhmä

Psykologit ja opintojen loppuvaiheessa olevat psykologian opiskelijat. Enintään 20 osallistujaa.

Kouluttajat

 • PsM, psykologi, psykoterapeutti Jaakko Stenius (vastuukouluttaja)
 • PsT, psykoterapian erikoispsykologi, psykoterapeutti Emiliano Muzio
 • PsM, psykologi Joona Suominen

  Kouluttajilla on laaja kokemus kliinisestä, psykoterapeuttisesta sekä oikeuspsykologisesta työstä ja näihin erityisalueisiin liittyvistä kysymyksen asetteluista.

Kirjallisuus

Hankitaan ennen koulutuksen alkamista:

 • Exner, J.E., Jr. The Rorschach: A Comprehensive System, Vol 1. Basic Foundations. Fourth Edition. New York: John Wiley & Sons, 2003.
 • Exner, J.E., Jr. A Rorschach Workbook for the Comprehensive System. Fifth Edition. Rorschach Workshops, Asheville, North Carolina, 2001. Printed February 2005.
 • Meyer, G. J., Viglione, D. J., Mihura, J. L., Erard, R. E., & Erdberg, P. (2011). Rorschach Performance Assessment System: Administration, coding, interpretation, and technical manual. Toledo, OH: Rorschach Performance Assessment System

Suositeltavaa lukemista:

 • Mihura, J. L., Meyer, G. J. (Eds.). (2017). Using the Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). New York, NY: Guilford.  

 • Weiner, I. B. (2003). Principles of Rorschach Interpretation, 2nd edition. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

   

  Se­mi­naa­rit per­jan­tai­sin klo 9.30 – 16.00 ja lau­an­tai­sin 9.00 – 15.30

  UUTTA! Voit osallistua koulutukseen etänä tai tulla Kuopioon lähiopetukseen. Ilmoitathan ”Lisätietoa”-kentässä, millä tavalla aiot/haluat koulutukseen osallistua, jotta voimme huomioida tämän tilajärjestelyissä. Valinnastasi huolimatta voit esim. sairastumistapauksessa muuttaa osallistumistapaasi.

  Koulutus sisältää lähi-/etäopetuspäivät, kirjallisuuteen perehtymistä ja kirjallisia tehtäviä. Koulutuksessa on käytössä moodle-pohjainen EduGo-oppimisympäristö. Koulutus on The Finnish Rorschach Association ry:n (FRA) hyväksymä. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneilla on mahdollisuus hakea FRA:n jäsenyyttä ja osallistua yhdistyksen järjestämiin jatkokoulutuksiin.

   

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi, 044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi 044 7462840

 • Hinta: 

  2.900 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoja ilmoittautumisesta ja maksutavoista.