Ratkaisukeskeiset keho- ja seksuaalipainotteiset lyhytterapiaopinnot 30 op

Ajankohta
25.02.2022 - 23.08.2023
Paikka
Joustava
Opintopisteet
30 op
Hinta
2.790,00
Ilmoittaudu viimeistään
18.02.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Ota askel kohti uutta ja opiskele ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi! Kohtaatko työssäsi asiakkaita, joilla on pulmia oman kehosuhteen ja seksuaalisuutensa kanssa? Koetko, että tarvitset laajempaa ja syvempää osaamista ymmärtää ihmisen kehosuhdetta ja seksuaalisuutta? Tarvitsetko parempia vuorovaikutusmalleja ja menetelmiä asiakastyöhösi?

Koulutuksessa korostuu asiakkaan kehosuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvä tietotaito. Asiakkaan kehosuhteen ymmärtäminen on laaja-alaista ymmärtämistä mahdollisista traumoista ja niiden vaikutuksista. Aiemmat traumaattiset kokemukset näyttäytyvät nykyisyydessä monimuotoisina oireina, jotka voivat näkyä hankalana suhtautumisena omaan kehoon ja seksuaalisuuteen.

Ratkaisukeskeiset keho- ja seksuaalipainotteiset lyhytterapiaopinnot -koulutukset avulla pystyt vahvistamaan yhteistyösuhdetta asiakkaan kanssa ja opit vaikuttavia malleja omaan työskentelyysi. Lyhytterapiakoulutus painottuu ratkaisukeskeisten menetelmien ja teorian perusteisiin. Lisäksi koulutuksessa painottuu dialoginen, reflektiivinen ja voimavaraistava työmalli.

Koulutus antaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei ole Valviran vahvistama terveydenhuollon ammattinimike. HUOM! Voit osallistua koulutukseen etänä tai tulla Kuopioon lähiopetukseen.

Huom. Kevään esitteeseen pääsi näppäilyvirhe. Esitteessä tämä koulutus on nimellä Kehollisuus ja seksuaalipainotteiset lyhytterapiaopinnot (30 op). Pahoittelut sekaannuksesta.

Sisältö

Koulutus on taitopainotteista ja yhteistoiminnallista oppimista, mikä antaa valmiudet lyhytterapeuttiseen työskentelyyn ja ratkaisukeskeisten menetelmien soveltamiseen omassa työssä. Opintojen aikana tehdään asiakastyötä 100 tuntia, mitä sinulla tulee olla valmius tehdä omassa työssäsi.

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutuksen sisältämät (30 op) kokonaisuudet:
-Teoriaopetus 10 op
-Kirjallinen kehittämistyö 3 op
-Asiakastyö 100 t ja siihen liittyvä reflektio 10 op
-Pienryhmätyönohjaus (1 x 10 t) 1 op
-Vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 t) 2 op
-Syventävä kirjallisuus 3 op
-Kirjallisuusreferaatit 1 op

Tarkempi sisältö:
-Orientaatio opintoihin
-Ratkaisukeskeinen teoria ja filosofia
-Ratkaisukeskeiset työmenetelmät erilaisten asiakasryhmien kanssa

-masennus
-ahdistuneisuus
-pelot, paniikki ja pakko-oireet
-syömishäiriöt
-päihdeongelmat
-lapset ja nuoret
-parit ja perheet
-työuupumus
-traumat
-seksuaaliväkivalta

-Ratkaisukeskeisyys ja kehollisuus
-Traumat ja kehollisuus
-Kehonkuva, kehotuntemus ja itsetuntemus
-Seksuaalisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet
-Eri-ikäisten seksuaalisuus, seksuaalisuuden moninaisuus
-Asiakkaan seksuaaliterveyden edistäminen
-Dialogiset työmenetelmät vuorovaikutuksessa
-Narratiivisyys asiakastyössä
-Kehittämistöiden esitykset ja ohjaus

Aika ja paikka

2022: 25.2., 15.3., 7.4., 11.5., 30.8., 27.9., 28.9., 25.10., 29.11. ja 12.12.

2023: 16.1., 28.2., 30.3., 25.-26.4., 23.-24.5., 6.6. ja 22.-23.8.
Joka päivä klo 9-16.

UUTTA! Voit osallistua koulutukseen etänä tai tulla Kuopioon lähiopetukseen. Ilmoitathan Lisätietoa-kentässä, millä tavalla aiot/haluat koulutukseen osallistua, jotta voimme huomioida tämän tilajärjestelyissä. Valinnastasi huolimatta voit esim. sairastumistapauksessa muuttaa osallistumistapaasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Hakijalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan väistyvä opistotason tutkinto tai opetus ja kasvatusalan tutkinto. Koulutus toimii edellä mainittujen ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:
-Tietää ratkaisukeskeisen terapian taustafilosofian ja teoria
-Tietää ratkaisukeskeiset työmenetelmät ja osaa hyödyntää niitä omassa työssään lyhytterapeuttina
-Osaa soveltaa ratkaisukeskeisiä lyhytterapian työmenetelmiä
-Osaa hyödyntää sensomotorisia kehollisia työmenetelmiä
-Syventää asiakkaan seksuaalisuuden ymmärtämistä ja osaa yhdistää sen ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan
-Vahvistaa omaa ammatillista kasvua ja kehittymistä
-Osaa syventää ammatillista reflektiivisyyttä
-Syventää valmiuksiaan asiakaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustaidoissa

Kouluttajat

instructor_img

Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja.
Päivi Hoffrén, TtM, Lehtori, Seksuaalineuvoja, Erityistason seksuaaliterapeutti NACS, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Tunnekeskeisen pariterapian perusteet

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Joustava etä- tai lähiosallistumismahdollisuus Kuopiossa. Koulutukseen sisältyy opetusta 20 päivää, pienryhmäohjausta, itsenäisiä harjoituksia, suoraa työnohjausta, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä, asiakastyötä ja kirjallisia tehtäviä. Lisäksi opiskelija tekee kehittämistyön koulutuksen lopussa.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  2 790 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä