Ratkaisukeskeinen valmentaja/työyhteisöcoach 20 op

Ajankohta
25.09.2023 - 31.12.2023
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
20 op
Hinta
2.190,00
Ilmoittaudu viimeistään
11.09.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Sisältö

ma-ti 25.-26.9.2023 klo 9–16, Kuopio
ma 6.11.2023 klo 9–16, etäopetus
to 14.12.2023, etäopetus
Vuoden 2024 seminaaripäivät ilmoitetaan myöhemmin

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa ja ratkaisukeskeistä johtamiskäsitystä, poikkitieteellisiä
vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita.

• Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä – ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämässä
• Resilienssikyvykkyyden kasvattaminen muuttuvassa työelämässä ja itsensäjohtamisessa
• Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin
• Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työnilon ja mielekkyyden edistäminen
• Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi työelämän tarpeisiin
• Ratkaisukeskeinen sovittelu
• Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja palautetaidot
• Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö
• Osallistujien omien ydinvahvuuksien tiedostaminen ja piilopotentiaalin käyttöönotto
• Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna (muutoskortit)
• Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot (oivalluttavat coachingkortit)
• Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut
• Rikastava vuorovaikutusilmapiiri (työhyvinvointikortit ja palautekortit)
• Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely (tunnekortit)
• Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin (työyhteisötaitokortit)
• Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kortit)
• Ammattimaisen coachin ydintaidot (ICF-malli)

Osallistujat saavat yhden vapaavalintaisen pelillisen korttipakan, jonka avulla työyhteisössä on helppo käydä erilaisia haastavia teemakeskusteluja ja kehittyä tavoitteellisesti.

Aika ja paikka

25.9.2023 – 2024, Kuopio ja etäopetus

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on työnohjaajille, esihenkilöille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksessa opit ammattimaisen coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta osallistamaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi. Saat eväitä yksilöiden ja ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan rityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi. Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemustasi.

Kouluttajat

Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja
Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)
sirkku.ruutu@siria.fi

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Hän on coachannut satoja esimiehiä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita ohjausalan tietokirjoja, joista yksi on ”Coachin työkalupakki”. Sirkku on todellinen coachingalan vaikuttaja ja superammattilainen.

Sari Ilo, kouluttaja
Psykologi (PsL), pedagoginen pätevyys (KM), MCC-tason coach (ICF), työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologi, psykoterapeutti

Sari on tehnyt yli 20 vuotta koulutus- ja valmennustyötä erityisesti johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen parissa. Hän on kokenut ryhmien ja yksilöiden ohjaaja ja on valmentanut huomattavia määriä esimiehiä, toiminut johdon coachina ja paneutunut organisaatioiden muutosvalmiuksien tukemiseen ja resilienssin kehittämiseen. Sari on käytännönläheinen ja selkeäsanainen ammattilainen, jolla on myös teoreettinen ja tutkimukseen perustuva tietämys hallussaan.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutuksen kesto on vuosi ja siihen sisältyy yhteensä 9 seminaaripäivää, joiden väleissä on vertaisryhmätyöskentelyä, kirjallisuuden reflektointia ja oikeiden asiakkaiden coachaamista.

  Maksimiosallistujamäärä 30.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  2190 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 3 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset