Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti 20 op

Ajankohta
31.03.2023 - 11.04.2024
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
20 op
Hinta
1.950,00
Ilmoittaudu viimeistään
19.03.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Tämän päivän kasvavat nuoret eivät aina voi hyvin. Nuoret kokevat yksinäisyyttä, syrjäytyvät ja ovat enemmän ahdistuneita ja masentuneita kuin aikaisemmin. Erilaiset kriisit ahdistavat nuoria ja vähentävät heidän uskoa tulevaisuuteen. Miten osaamme vastata nuoren oirehdintaan ja hätään? Millä keinoilla voimme auttaa heitä?

Tämä koulutus antaa tietoa siitä, kuinka työskennellä paremmin nuorten kanssa. Koulutus on kokemuksellista oppimista ja perustuu käytännön tasolla oppimiseen. Koulutuksessa saat ajankohtaista tietoa nuorten pahoinvoinnista, nuorten keskeisimmistä mielenterveyden ongelmista sekä opit samalla ratkaisukeskeisiä ja avoimeen dialogiin perustuvia terapeuttisia menetelmiä, joiden avulla voit lisätä omia taitoja työskennellessäsi nuorten kanssa. Lisäksi saat tietoa siitä, miten tehdä yhteistyötä perheiden ja eri verkostojen kanssa. Koulutuksen painopiste on aikuispedagogisiin menetelmiin perustuvaa itseohjautuvaa oppimista.

“Koulutus antoi minulle uusia työkaluja ymmärrystä, miten kohdata ja auttaa nuoria.”

“Koulutus laajensi ja avasi ja antoi paljon tietoa.”

“Ratkaisukeskeisyys on erinomainen menetelmä ihmisten kohtaamisessa.”

“Opin uudenlaisia tapoja ajatella asioista.”

Sisältö

Koulutus antaa näkemyksen nuorten yleisimpiin mielenterveyden haasteisiin sekä niiden varhaiseen puuttumiseen sekä ratkaisukeskeisiin menetelmiin nuorten ja perheiden kanssa työskentelemisessä. Koulutuksen teoreettinen viitekehys on ratkaisukeskeinen ja voimavarakeskeinen avoimeen dialogiin perustuva.

 • Teoriaopetus 8,5 op
 • Kirjallinen kehittämistyö 3 op
 • Asiakastyö 50 tuntia ja siihen liittyvät analyysit 4 op
 • Pienryhmätyöskentely 2 op (26 t)
 • Syventävä kirjallisuus 2 op
 • Kirjallisuusreflektiot 2 op

Koulutuksen tarkemmat sisällöt:

 • Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Voimavarakeskeisyys:
 • Avoin dialogi ja reflektiiviset menetelmät
 • Narratiivisuus                           
 • Työskentely nuoren kanssa
 • Työskentely perheiden kanssa
 • Moniammatillinen työskentely
 • Nuorten päihdeongelmat ja muut riippuvuudet
 • Nuoren kokema ahdistuneisuus yleisenä ilmiönä
 • Nuoren masennus                  
 • Muut ahdistuneisuushäiriöt (pelot, pakko-oireet, paniikkihäiriöt)
 • Syömishäiriöt
 • Traumaattiset kokemukset, kriisit
 • Nuoren itsetuhoisuus
 • Nuorten erilaiset neuropsykiatriset ongelmat
 • Nuorten seksuaalisuus ja sukupuolisuuden moninaisuus

Aika ja paikka

31.3.2023 Sarianna ja Mika (Lähiopetus)
21.4.2023 Mika (Lähiopetus)
26.5. Sarianna ja Mika (Lähiopetus)
8.9.2023 Mika (Lähiopetus)
11.10 Sarianna (Etäopetus)
Marraskuu 1 pv (Opetusmuoto tarkentuu lähempänä)
joulukuu 1 pv (Opetusmuoto tarkentuu lähempänä)
12.1.2024 Mika (Lähiopetus)
6.2. Sarianna ja Mika (Lähiopetus)
11.4.2024 Sarianna ja Mika (Lähiopetus)
Joka päivä klo 9-16, Kuopio tai etäopetus

10 koulutuspäivää, joista osa toteutetaan lähiopetuksena Kuopiossa ja osa etäopetuksena. Koulutuspäivät koostuvat teoriaopetuksesta ja käytännön harjoituksista. Koulutuksen aikataulu tarkentuu lähempänä aloitusta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu nuorten kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kasvatus- sekä opetusalan ammattilaisille ja asiantuntijoille.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saada tietoa keskeisistä ja ajankohtaisista nuorten mielenterveyden haasteista sekä oppia uusia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, joita voi hyödyntää omassa työssä nuorten kanssa eri työympäristöissä, ja joiden avulla nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen mahdollistuu.

Lisäksi tavoitteena on saada tietoa siitä, kuinka perheiden kanssa työskennellään voimavarakeskeisesti ja avointa dialogimallia hyödyntäen. Tavoitteena on oppia, miten parhaiten tuetaan perhettä kokonaisvaltaisesti, ja miten toimitaan nuoren koko verkostossa ja kuinka näitä voi soveltaa omassa työssään.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • tunnistaa erilaisia nuorten mielenterveyteen liittyviä haasteita ja ilmiöitä
 • perustella valittuja auttamismenetelmiään omassa työssään
 • soveltaa ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä
 • soveltaa narratiivisia työmenetelmiä omassa työssään
 • soveltaa dialogisia menetelmiä omassa työssään
 • soveltaa systeemisiä työmenetelmiä perhetyöskentelyssä
 • hyödyntää moniammatillista tiimityöt

Kouluttajat

instructor_img

Sarianna Virpikari on kouluttajapsykoterapeutti. Hänen taustansa on psykiatrian erikoissairaanhoidossa sekä ammatillisen koulutuksen opetustehtävissä. Lisäksi hän toimii työnohjaajana sosiaali- ja terveysalan työyksiköissä. Sarianna on toiminut ammatillisten koulutusten täydennyskoulutuksessa useita vuosia opettaen muun muassa psykoterapeuttisia valmiuksia ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Mika Haataja on pitkän linjan perheterapeutti ja hänellä on kokemusta juuri nuorten ja heidän perheiden kanssa työskentelemisestä. Mika on nuorisopsykiatrin asiantuntija ja tekee työtään tämän lisäksi työnohjaajana sosiaali, -terveys,- ja kasvatusalan työyhteisöissä. Mikan koulutustausta on psykiatrinen erikoissairaanhoitaja.

Molempien kouluttajien teoreettinen viitekehys perustuu voimavarakeskeiseen ja ratkaisukeskeiseen malliin, joissa hyödynnetään reflektoivaa työotetta sekä avointa dialogisuutta niin yksilö kuin tiimityössä.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus.

  Opetus järjestetään monimuotoisena, ja siihen sisältyy 10 koulutuspäivää, missä teoreettinen osuus yhdistetään käytännön terapiamenetelmiin. Koulutuksen painopiste on aikuispedagogisiin menetelmiin perustuvaa itseohjautuva oppiminen, jonka lisäksi koulutuksessa tehdään itsenäisiä harjoituksia ja työskennellään vertaisryhmissä.

  Koulutuksen aikana tutustutaan alan kirjallisuuteen, ja opiskelija tekee kolme kirjareflektiota annetusta kirjallisuudesta. Opiskelija tekee kehittämistyön (10–15 sivua), jossa hän hyödyntää oppimaansa teoriapohjaa, ja soveltaa soveltaa sitä omaan työhönsä.

  Koulutuksen keskeinen painopiste on käytännönläheisen asiakastyön soveltaminen omaan työhön. Opiskelija tekee itsenäisesti opittuja terapeuttisia menetelmiä soveltaen asiakastyötä vähintään 50 tuntia (5 asiakasta).

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  1 950 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma: neljä erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset