Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sis. psykoterapeuttiset valmiudet 50 op

Ajankohta
04.04.2022 - 16.04.2024
Paikka
Joustava
Opintopisteet
50 op
Hinta
4.650,00
Ilmoittaudu viimeistään
28.03.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Onko tavoitteenasi työskennellä ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina? Työskenteletkö eri ikäryhmien parissa ja haluat kehittää osaamistasi tai kenties suunnata yrittäjäksi? Palatko halusta syventyä ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan ja eri psykoterapioiden viitekehyksiin?

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään tulevaisuuden toivottuun tilanteeseen, ei ongelmien tai haasteiden syntyyn. Haasteiden sijaan keskitytään nykyhetkeen, tulevaan ja muutoksen käynnistämiseen ja itse ratkaisuihin. Tässä koulutuskokonaisuudessa opitaan mm. tunnistamaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan oppimaa sekä käyttämään psykoterapeuttisia työmenetelmiä ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita. Koulutuksen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet toimia terapeuttisessa työssä tuloksellisesti.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti sisältää psykoterapeuttiset valmiudet 50 op -koulutus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina, ja koulutukseen sisältyy psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Opinnot suoritettuasi sinulla on kattavat tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Koulutukseen osallistuminen edellyttää sujuvaa Suomen kielen hallintaa: yleisten kielitutkimusten taitotasoa C1/B2.

Sisältö

Koulutuksen painopiste on ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset sekä dialogiset työmenetelmät myönteisen muutoksen mahdollistamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaus- ja terapeuttisissa työskentelytilanteissa eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.
Koulutuksen laajuus on 50 op. Opetus tapahtuu monimuoto-opetuksena, johon sisältyy opetusta 24 päivää, pienryhmätyönohjausta (10 x 1,5 h), itsenäisiä harjoituksia ja vertaisryhmätapaamisia ( 8 x 2 h) opetusjaksojen välissä.
Koulutukseen sisältyy kirjallinen kehittämistyö ja omaan työhön soveltuva ratkaisukeskeinen kehittämishanke. Koulutukseen sisältyy myös 100 h asiakastyötä (vähintään 10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä reflektio.

Koulutuksen teemat
-Psykoterapia työmenetelmänä
-Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
-Psykoterapiaprosessi ja psykoterapeuttiset viitekehykset
-Näyttöön perustuva psykoterapia ja psykoterapian tuloksellisuus
-Psykoterapeuttiset vuorovaikutustaidot asiakastyössä
-Psykoterapeuttina toimiminen ja psykoterapiaan liittyvä lainsäädäntö
-Ihmisen kasvu ja kehitys sekä mielenterveyteen vaikuttavat tekijät
-Mielenterveyttä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä
-Psykiatrisen hoidon diagnostiikka
Mielenterveys ja mielialahäiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla
-Kriisit ja traumat
-Persoonallisuushäiriöt
-Psykoosit
-Syömishäiriöt
-Masennus ja ahdistuneisuushäiriöt
-Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet
-Päihdeongelmat ja addiktiot
Eri psykoterapian viitekehykset
-Kognitiivinen psykoterapia
-Skeematerapia
-Hyväksymis- ja omistautumisterapia
-Ratkaisukeskeinen psykoterapia
-Narratiivinen terapia
-Psykoanalyyttinen terapia
-Perheterapia ja perhetyö
-Pariterapia ja seksuaalisuus
-Traumaterapia
-Tietoisuustaitomenetelmät
-Psykofyysinen psykoterapia

Aika ja paikka

2022: ma 4.4., ma 9.5., ke 1.6, ma 29.8., ke 5.10., ke 9.11. ja ti-ke 13.-14.12.
2023: to-pe 19.-20.1., to 16.2., to 16.3., to-pe 27.-28.4., to 25.5., to-pe 24.-25.8.,
to-pe 21.-22.9., to-pe 12.-13.10., to-pe 9.-10.11. ja to-pe 14.-15.12.
2024: to 18.1., ke-to 21.-22.2. ja ke-to 20.-21.3.
Joka päivä klo 9-16.

UUTTA! Voit osallistua koulutukseen etänä tai tulla Kuopioon lähiopetukseen. Ilmoitathan ”Lisätietoa”-kentässä, millä tavalla aiot/haluat koulutukseen osallistua. Valinnastasi huolimatta voit esim. sairastumistapauksessa muuttaa osallistumistapaasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta.

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus täyttää psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämien valmiusopintojen kriteerit yliopistojen psykoterapiakoulutuskonsortion vaatimusten mukaan. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:
-tietää mitä on psykoterapeuttinen työskentely sekä psykoterapeuttinen prosessi ja osaa soveltaa sitä myös käytäntöön
-ymmärtää ihmisen kasvun ja kehityksen merkityksen mielenterveyden häiriöihin
-ymmärtää diagnostiikan merkityksen mielenterveystyössä sekä lainsäädännön perusteet
-tietää eri psykoterapian viitekehyksistä sekä ymmärtää niiden teoriat ja työmenetelmät
-osaa analysoida ja toteuttaa asiakkaiden tarpeiden mukaista lyhytterapeuttista työskentelyä
-osaa soveltaa psykoterapeuttisia valmiuksia eri viitekehyksissä erilaisten asiakkaiden kanssa soveltaa ratkaisukeskeisiä toimintatapoja ja työmenetelmiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Kouluttajat

instructor_img

Sarianna Virpikari, kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja. Psykoterapeutti Aku Saastamoinen vastaa koulutukseen sisältyvästä työnohjauksesta.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus
  Joustava etä- tai lähiosallistumismahdollisuus.

 • Lisätietoja: 

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

  Opiskelijoiden valinta tapahtuu hakemuksen ja tarvittavan soveltuvuushaastattelun perusteella. Painotus valinnoissa kohdentuu työ- ja koulutuskokemukseen, mahdollisuuteen tehdä itsenäisesti asiakashankinnat, valmius itseohjautuvuuteen ja vastuulliseen opiskeluun, sisäinen motivaatio lyhytterapeuttina työskentelyyn sekä hakujärjestys.

  Ilmoittautuminen on kaksiosainen. Täytä ensin ilmoittautumislomake ja tee sitten vapaamuotoinen hakemus.

  Otsikoi sähköposti/kirje ”Vapaamuotoinen hakemus Psykoterapeuttiset valmiudet 2022–2024”. Lähetä hakemus 28.03.2022 mennessä osoitteeseen: asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi tai SnellmanEDU tai Haapaniemenkatu 40 C, 70110 Kuopio.

  Kerro hakemuksessasi:
  -omat yhteystietosi
  -koulutustaustasi
  -työkokemuksesi
  -mahdollinen nykyinen työyhteisösi; miksi hakeudut koulutukseen ja mitkä ovat tavoitteesi
  -miten toivoisit voivasi hyödyntää koulutusta tulevaisuudessasi?
  -mitkä ominaisuutesi tekevät sinusta mielestäsi soveltuvan lyhytterapeutiksi?

 • Hinta: 

  4650 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 5 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä