Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® 20 op

Ajankohta
15.01.2024 - 18.09.2024
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
35 op
Hinta
3.150,00
Ilmoittaudu viimeistään
13.12.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten “takana”?

Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutustaitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista. Tältä videolta saat lisätietoa RVO ohjaaja -koulutuksesta>>.

Voit myös halutessasi aloittaa opinnot Rakentavan vuorovaikutuksen perusteista. Lisätietoa löydät täältä>>

Sisältö

RVO-koulutuksessa tutkitaan eri tavoin, miten olemme oppineet ja tottuneet toimimaan vuorovaikutustilanteissa. Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa sekä työpaikalla että yksityiselämässä. Lisäksi koulutus antaa konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun.

Lähipäivät 1–3 (Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet)

 • Tutustuminen ryhmään ja kouluttajiin
 • Rakentavan vuorovaikutuksen perusaskeleet lyhyesti, HTTP: havainto, tunne, tarve ja pyyntö
 • Havaintojen erottaminen tulkinnoista
 • Leimojen ymmärtäminen ja tiedostaminen
 • Sakaalikieli ja kirahvikieli: sisäistettyjen puhe- ja toimintamallien tiedostaminen
 • Kahdeksan erilaista tapaa kuunnella: tietoinen kuuntelu
 • Empatia käsitteenä ja käytännössä
 • Nonviolent Communication – tausta, ihmiskäsitys ja perusolettamukset
 • Havainto- ja tulkintaharjoituksia
 • Sakaalin kielioppi
 • Tunteiden tunnistaminen ja niistä vastuun ottaminen
 • Tunteiksi tekeytyvät ajatukset ja niiden tiedostaminen

Lähipäivät 4–6

 • Tarpeiden tiedostaminen ja vastuun ottaminen niistä
 • Mitä empatia ei ole
 • Vertailusta, kilpailusta, palkitsemisesta ja rankaisemisesta
 • Tunteiden ja tarpeiden yhteys
 • Pyyntöjen esittäminen yhdelle ihmiselle ja ryhmälle
 • Ryhmässä toimiminen: selkeys, avoimuus ja vastuullisuus
 • Ein sanominen
 • Ein kuuleminen
 • Keskeyttäminen yhteyttä vaalien

Lähipäivät 7–9

 • Kyynisyys
 • Viha
 • Pelko
 • Suru
 • Kiitollisuus
 • Häpeä

Lähipäivät 10–12

 • Syyllisyys
 • Anteeksi pyytäminen
 • Ajattelumallit: hallitsemismalli ja kumppanuusmalli
 • Syvät sakaaliuskomukset ja niiden käsitteleminen
 • Ristiriitoihin suhtautuminen
 • Kolmannen osapuolen merkitys ristiriitatilanteessa

Lähipäivät 13–15

 • Sovittelu
 • Oppimistöiden ideointia
 • Sosiokratia
 • Jatkosuunnitelmat

Lähipäivät 16–18

 • Elämämme strategiat
 • Keskeiset erottelut
 • Oppimistöiden katselmus
 • Loppujuhlat

Koulutuspäivien aikana syvennytään mainittuihin teemoihin myös erilaisten harjoitusten ja keskustelujen avulla. Lisäksi koulutuspäivinä käsitellään lähipäivien välillä tehtäviä empatiaharjoituksia ja muita välitehtäviä. Välitehtävät sisältävät myös oppimispäiväkirjan kirjoittamista ja muuta omien taitojen arviointia. Empatiaharjoituksia tehdään oman empatiaparin ja -perheen kanssa viikoittain. Koulutuspäivien aiheet saattavat vaihtaa paikkaansa ryhmän tarpeiden mukaan.

Lisätietoa koulutuksesta löydät täältä>>

Voit tutustua koulutuksesta annettuun palautteeseen täällä>>

 

Aika ja paikka

Osa 1, päivät 1–3: 15.–17.1.2024
Osa 2, päivät 4–6: 19.–21.2.2024
Osa 3, päivät 7–9: 2.–4.4.2024
Osa 4, päivät 10–12:13.–15.5.2024
Osa 5, päivät 13–15: 12.–14.8.2024
Osa 6, päivät 16–18: 16.–18.9.2024

Joka päivä klo 9-17
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Kuopiossa, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan henkilöstö, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan henkilöstö, HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa yhä useammin:

1. Ymmärtää paremmin itseä ja muita:
-rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa
-tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii

2. Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään:
-ymmärtää sanavalintojen merkityksen erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan
-tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita
-käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti
-ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista
-esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan

3. Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti:
-kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan)
-kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan
-tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla

4. Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan:
-reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Kouluttajat

instructor_img

Hanna Savanna CNVC Certified NVC Trainer, NVC-sovittelija, TRE-ohjaaja ja / tai Elisa Makkonen CNVC Certified Candidate, RVO 2016 ja vaihtuvat RVO-assistentit. Tutustu kouluttajiin tarkemmin täällä>>

Hannan mukana koulutuksissa kulkee usein empatiakoira Tino, nuori tanskandoggi. Tino on ottanut tehtäväkseen yhteyden rakentamisen kaikkiin ihmisiin. Tino kaipaa läheisyyttä ja lämpöä ja myös tarjoaa sitä lempeästi ja suurella sydämellä. Tinon läsnäolo tuo ryhmiin rauhaa, levollisuutta, rentoutta ja yhteyttä luontoon.

”Kiitos Hanna sinun intohimostasi työtäsi kohtaan. Kiitos, että elät ja hengität sitä mitä opetat. Olet minulle elävä inspiraatio. ”

”Elisalla on rauhallinen ja lämmin tapa keskustella ja kuunnella.”

Muu informaatio

Lisätietoa RVO®-nimikkeen käytöstä löydät täältä>>

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus.
  Lähiopetus Kuopiossa
  Maksimiosallistujamäärä 18 henkilöä.

 • Lisätietoja: 

  Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset: Hanna Savanna, hanna.savanna(a)savannaconnexions.fi 045 679 7270 Toteutukseen ja laskutukseen liittyvät kysymykset: Niina Räsänen, suunnittelija niina.rasanen(a)snellmanedu.fi 044 746 2863 asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi 044 7462840

 • Hinta: 

  3150 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset