Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (RVO)® 20 op

Ajankohta
13.03.2023 - 18.10.2023
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
20 op
Hinta
3.150,00
Ilmoittaudu viimeistään
20.02.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Toivotko joskus, että osaisit ilmaista selkeämmin mitä haluat?
Haluaisitko sanoa sanottavasi ilman kaikenlaisia väärinkäsityksiä?
Ihmetteletkö välillä, mitä oikeastaan on ihmisten sanomisten ja tekemisten “takana”?

Itsen ja muiden kanssa toimeen tuleminen, omien ja muiden tunteiden kohtaaminen, kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen, sekä ristiriitojen rakentava käsittely ja sovittelu ovat osa tärkeitä sosioemotionaalisia taitoja, joita arvostetaan ja tarvitaan monella alueella. Sujuva vuorovaikutus ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia ja onneksi vuorovaikutustaitoja voikin oppia, harjoitella ja kehittää. Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja -koulutus perustuu Nonviolent Communication -prosessiin (NVC). NVC-menetelmällä pyritään selkeyttämään kuuntelemista ja puhumista.

Sisältö

RVO-koulutuksessa tutkitaan eri tavoin, miten olemme oppineet ja tottuneet toimimaan vuorovaikutustilanteissa. Koulutus kehittää taitoja kohdata, kuunnella ja ymmärtää itseä ja muita ihmisiä myös haasteellisissa tilanteissa sekä työpaikalla että yksityiselämässä. Lisäksi koulutus antaa konkreettiset työkalut konfliktien käsittelyyn ja sovitteluun.

Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajat rakentavat kukin omalta osaltaan ja omalla tavallaan tarvelähtöistä, empaattista yhteiskuntaa, jossa tasa-arvo, vallan käyttö ja vastuun jakaminen toteutuvat kaikkien tarpeet huomioiden. Peruskäsitteiden ja teorian lisäksi RVO-koulutukseen kuuluu paljon roolipelejä, pari- ja ryhmäharjoituksia, keskustelua ja oman elämän kokemusten jakamista. Koulutuksen aikana pidetään oppimispäiväkirjaa. Kurssin päätteeksi tehdään lopputyö itse valitusta aiheesta.

Aloitamme lähipäivät lyhyellä hiljentymisellä eli mieleenpalauttamisella sekä yhteyskierroksella. Sen jälkeen käymme läpi opiskelijoiden antamat palautteet edellisestä osasta ja puramme välitehtävät. Päivän päätteeksi pidämme loppukierroksen. Opiskelijat jaetaan empatiapareiksi tai -ryhmiksi sekä empatiaperheiksi, jotka harjoittelevat empaattista kuuntelemista tapaamisten välillä. Lisäksi toisen tapaamisen jälkeen aloitetaan oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Oppimispäiväkirjan otteita voi halutessaan jakaa yhteisesti.

Lähipäivinä teemme empaattisen kuuntelun ja vuorovaikutuksen harjoituksia, roolipelejä ja erilaisia toiminnallisia harjoituksia. Mukana on aina myös vuorovaikutteisia teoriaosuuksia. Kunkin päivän uudet aiheet näet lähipäivien kuvauksista. Aiemmin opittuja aiheita syvennetään ja kerrataan tarvittaessa. Koulutuksen päätteeksi jokainen opiskelija tekee oman oppimistyön. Siinä kukin soveltaa NVC-taitoja omassa elämässään valitsemallaan tavalla. Lisätietoa koulutuksesta löydät täältä>>

Aika ja paikka

Lähipäivät 1, 2, 3 (ma-ke) 13.–15.3.2023
Lähipäivät 4, 5, 6 (ma-ke) 24.–26.4.2023
Lähipäivät 7, 8, 9 (ma-ke) 22.–24.5.2023
Lähipäivät 10, 11, 12 (ma-ke) 14.–16.8.2023
Lähipäivät 13, 14, 15 (ma-ke) 11.–13.9.2023
Lähipäivät 16, 17 ja 18 (ma-ke) 16.–18.10.2023)

Joka päivä klo 9-17
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Kuopiossa, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja opetusalan henkilöstö, sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan henkilöstö, HR-ammattilaiset, yrittäjät ja kaikki itsensä kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta kiinnostuneet.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa yhä useammin:

 

1. Ymmärtää paremmin itseä ja muita: -rakentaa yhteyttä ja säilyttää sen itseen ja toisiin myös haasteellisissa tilanteissa -tarkkailla ajatuksiaan ja tunteitaan ja valita tietoisesti, miten (haasteellisissakin/) eri tilanteissa toimii
2. Soveltaa NVC-prosessin askelia elämässään: -ymmärtää sanavalintojen merkityksen erottaa havainnot ja tulkinnat vaivatta toisistaan -tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa syyttämättä niistä muita ihmisiä tai olosuhteita -käyttää tunne- ja tarvesanastoa sujuvasti -ymmärtää, että epämukavalta tuntuvat tunteet johtuvat tyydyttymättömistä, universaaleista tarpeista ja miellyttävältä tuntuvat tyydyttyneistä tarpeista -esittää tarkkoja pyyntöjä vaatimusten sijaan
3. Kuunnella toista ja ilmaista itseään rakentavasti: -kuunnella toista empaattisesti (= johdattelematta, peilaamalla toisen kokemusta vahvistamatta tai lisäämättä siihen omia mielipiteitään tai arvioitaan) -kieltäytyä yhteyttä vaalien ja ottaa toisen kieltäytymisen rakentavasti vastaan -tukea muita ihmisiä ristiriitatilanteissa jopa sovittelemalla
4. Arvioida omia kuuntelemisen ja kohtaamisen taitojaan: -reflektoida omaa toimintaansa ja kehittyä sen pohjalta

Kouluttajat

instructor_img

Hanna Savanna CNVC Certified NVC Trainer, NVC-sovittelija, TRE-ohjaaja ja / tai Elisa Makkonen CNVC Certified Candidate, RVO 2016 ja vaihtuvat RVO-assistentit. Tutustu kouluttajiin tarkemmin täällä>>

Hannan mukana koulutuksissa kulkee usein empatiakoira Tino, nuori tanskandoggi. Tino on ottanut tehtäväkseen yhteyden rakentamisen kaikkiin ihmisiin. Tino kaipaa läheisyyttä ja lämpöä ja myös tarjoaa sitä lempeästi ja suurella sydämellä. Tinon läsnäolo tuo ryhmiin rauhaa, levollisuutta, rentoutta ja yhteyttä luontoon.

”Kiitos Hanna sinun intohimostasi työtäsi kohtaan. Kiitos, että elät ja hengität sitä mitä opetat. Olet minulle elävä inspiraatio. ”

”Elisalla on rauhallinen ja lämmin tapa keskustella ja kuunnella.”

Muu informaatio

Lisätietoa RVO®-nimikkeen käytöstä löydät täältä>>

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus.
  Lähiopetus Kuopiossa
  Maksimiosallistujamäärä 18 henkilöä.

 • Lisätietoja: 

  Koulutuksen sisältöön liittyvät kysymykset:

  Hanna Savanna,
  hanna.savanna(a)savannaconnexions.fi
  045 679 7270

  Toteutukseen ja laskutukseen liittyvät kysymykset:

  Niina Räsänen, suunnittelija
  niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2863

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  3150 €
  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 4 erää. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset