Rakennetaan nuori vahvaksi 1 op

Ajankohta
01.07.2021 - 31.12.2025
Paikka
Etäopetus
Opintopisteet
1 op
Hinta
120,00
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Nonstop oppimista verkossa: Positiivista pedagogiikkaa nuorten hyväksi

Tässä verkkokoulutuksessa jatketaan positiivisen pedagogiikan ajattelu- ja toimintatapaa nuoruuteen. Nuorten hyvinvointiteoriaan pohjaavassa käytännönläheisessä koulutuksessa läpikäydään teoriaan kuuluvien osa-alueiden – osaamisen, luottamuksen, ihmissuhteiden, luonteen ja välittämisen – työkaluja toteutettavaksi osana pedagogiikkaa, opetus- ja ohjaustyötä. Koulutus tarjoaa konkreetteja pedagogisia toimintamalleja nuoren rakentamiseen vahvaksi aikuiseksi.

Koulutuksessa laajennetaan nuoruuden näkökulmaa ongelmista vahvuuksiin ja suunnataan huomio niihin tekijöihin, jotka edistävät nuoren hyvinvointia, tukevat nuoren voimavaroja ja auttavat nuorta omaksumaan erilaisia taitoja. Työkalujen avulla nuori voi rakentaa itselleen hyvinvoivaa tulevaisuutta. Kurssikokonaisuus pohjaa tietokirjaan Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi (PS-kustannus 2019).

Koulutuksen aikana perehdytään psykologian professori Richard M. Lernerin kehittelemään nuorten myönteisen kehityksen teoriaan (Positive Youth Development), jonka avulla jatketaan positiivisen psykologian soveltamista nuoruuteen. Teorian tarjoaman kehyksen avulla nuorten hyvinvoinnin osa-alueita voidaan toteuttaa nuorten opetuksessa, ohjauksessa ja valmennuksessa.

Sisältö

Nonstop verkkokoulutuksen sisältö

Saat linkin koulutuksen materiaaliin sekä seitsemän tallennetta, joiden yhteiskesto on noin 11 tuntia. Webinaarisarja on rakennettu käytännönläheiseksi osa-alueittain eteneväksi kokonaisuudeksi, jonka avulla positiivista pedagogiikkaa voi toteuttaa nuoruudessa. Webinaarisarja on katsottavissa täysin omaan tahtiin, missä ja milloin vain.

Myönteinen näkökulma nuoruuteen
Koulutuskokonaisuuden aluksi tutustutaan positiivisen psykologian ja positiivisen pedagogiikan tarjoamiin myönteisiin näkökulmiin nuoren hyvinvoinnin tukemiseksi. Lisäksi tutustutaan Nuorten myönteisen kehityksen teoriaan, joka tarjoaa jykevän tutkimusperustaisen kehyksen nuorten eheän kasvun edistämiseen. Teoriasta nousevat koulutuksen viisi sisältöaluetta (osaaminen, luottamus, ihmissuhteet, luonne ja välittäminen), joihin paneudutaan yksitellen seuraavilla koulutuskerroilla.

1. osa-alue: Osaaminen
Osaamisen osa-alueessa käydään läpi myönteisiä ja kannustavia menetelmiä, joilla nuorta voidaan tukea oppimisessa, elämässä vaadittavien taitojen hankkimisessa ja omien tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin stressinhallintakeinoihin ja mindfulnessharjoituksiin.

2. osa-alue: Luottamus
Tässä osa-alueessa paneudutaan menetelmiin ja harjoitteisiin, joilla voidaan tukea nuorten myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa. Lisäksi käydään läpi keinoja myönteisen ajattelun vahvistamiseksi ja negatiivisten ajatteluketjujen katkomiseksi.

3. osa-alue: Ihmissuhteet
Tämä koulutuskerta painottaa läheisten ja toimivien ihmissuhteiden merkitystä nuorten hyvinvoinnin perustana. Tarkastelun kohteena ovat koulun ihmissuhteet, välittävä pedagogiikka sekä erilaiset keinot nuorten keskinäisten suhteiden tukemiseen.

4. osa-alue: Luonne
Luonteen osa-alueessa tutustutaan vahvuusperustaiseen ajatteluun ja pedagogiikkaan. VIA-vahvuusluokitusta hyödyntäen pohditaan erilaisia keinoja nuorten luonteenvahvuuksien tukemiseksi ja hyödyntämiseksi arjessa.

5. osa-alue: Välittäminen
Välittämisen osa-alueessa etsitään keinoja, joiden avulla nuoria voidaan kannustaa myötätuntoon, empatiaan ja toisista huolehtimiseen sekä ohjata heitä sitoutumaan prososiaaliseen käyttäytymiseen ja valintoihin, jotka hyödyttävät muita ihmisiä.

6. osa-alue: Kohti hyvinvoivaa aikuisuutta
Tällä koulutuskerralla käsitellään minäkuvan merkitystä nuoruudessa, pohditaan nuoren siirtymistä jatko-opintoihin ja työelämään sekä kirkastetaan vielä merkityksellisiä näkökulmia pyrittäessä kohti hyvinvoivaa aikuisuutta.

Koulutus on tallennettu syksyllä 2019 Snellman-kesäyliopistossa järjestetyn webinaarisarjan yhteydessä. Voit kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Käyt­tö­aika on yksi vuo­si ostopäivästä.

”Ensimmäinen nuorten kanssa työskenteleville suunnattu positiivisen pedagogiikan koulutus!”

Aika ja paikka

Tallennepaketti, non-stop

Kohderyhmä

Nuorten kanssa toimivat kuten yläkoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajat ja ohjaajat sekä työvalmentajat ja koulutussopimusjaksojen ohjaajat. Koulutus sopii myös nuorten huoltajille.

Kouluttajat

Erja Sandberg on KT, erityispedagogi, joka on saanut laajan, valtakunnallisen yleisön kirjoittaessaan ammatillista blogiaan, kouluttaessaan ja puhuessaan monenlaisissa kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä tilaisuuksissa.

Luokanopettaja, KT Eliisa Leskisenoja. Hän on kirjoittanut kirjan Positiivisen pedagogiikan työkalupakki. Kirja perustuu Eliisa Leskisenojan omassa luokassaan toteuttamaan toimintatutkimukseen. Tutkimus osoitti, että positiivisen pedagogiikan toteuttaminen inspiroi ja voimaannuttaa myös opettajaa.

 • Toteutus: 

  Halutessasi kurssista suoritusmerkinnän (1 op) kirjoita 2 sivun mittainen oppimispäiväkirja, jossa kuvaat mitkä olivat koulutuksen keskeiset sisältöannit itsellesi ja miten voit opittua soveltaa omassa työssäsi. Voit samalla antaa myös palautetta koulutuksesta.

 • Lisätietoja: 

  Mari Markkinen, koulutuskoordinaattori
  mari.markkinen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2848

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  120 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset