Puutarhaterapiasta hyvinvointia ja menetelmiä asiakastyöhön

Ajankohta
02.09.2022 - 02.12.2022
Paikka
Etäopetus
Hinta
540,00
Ilmoittaudu viimeistään
24.08.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Haluasitko ammentaa hyvinvointia ja jaksamista luonnosta ja puutarhasta tai saada uusia meneltelmiä omaan työhösi puutarhaterapeuttisista menetelmistä?

Puutarhaterapia -koulutuksessa perehdytään teorian ja käytännön avulla työmenetelmään ja saadaan valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttisia työtapoja eri asiakasryhmien kanssa. Lisäksi perehdytään luonto- ja puutarhaympäristön vaikutukseen ihmisen hyvinvoinnissa ja saadaan välineitä oman jaksamisen tukemiseen.

Luontoyhteys ja työskentely kasvien kanssa saa aikaan myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Puutarhaterapialla on maailmalla pitkät perinteet ja sitä voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhoitoalalla lähes kaikkiin asiakasryhmiin. Puutarhaterapiaa voit hyödyntää työskennellessäsi esimerkiksi kuntoutuspotilaiden, muistisairaiden tai ikääntyvien kanssa. Voit hyödyntää menetelmiä myös kasvatus- ja opetusalalla lasten ja nuorten kanssa työskennellessä tai työyhteisöissä voimaannuttavana ja stressistä palauttavana tekijänä.

Puutarhaterapian juuret juontavat 1600-luvun Yhdysvaltoihin. Eurooppaan se rantautui 1800-luvulla ja Suomeen 1900-luvun alussa. Puutarhaterapian perusajatuksena on: kun ihminen hoitaa luontoa, myös luonto hoitaa ihmistä. Luonnon myönteisistä vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin on viime vuosina saatu runsaasti lisää tieteellistä näyttöä.

Sisältö

Koulutus sisältää neljä etäopetuspäivää sekä yhden lähikopetuspäivän Kuopiossa. Koulutuspäivät sisältävät sekä teoriaa että käytännön tekemistä. Koulutuspäivien välissä osallistujat työstävät oppimista tukevia ja syventäviä välitehtäviä itsenäisesti. Opinnoissa paneudutaan käytännön harjoitustehtävien avulla erilaisille ryhmille suunnattuun puutarhaterapeuttiseen toimintaan.

Koulutuksen aikana osallistujat kokoavat oman työtoimintamenetelmistä koostuvan ”työkalupakin”, jonka avulla osallistuja voi koulutuksen jälkeen ottaa puutarhaterapeuttiset menetelmät heti käyttöönsä omassa työssään. Lisäksi koulutuksen aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat puutarhaterapeuttisen tuokion valitsemalleen kohderyhmälle. Koulutuksen aikana opiskelijat suunnittelevat ja valmistavat myös aisteihin liittyvän työn.

pe 2.9.2022, klo 9-16, etäopetus

 • Mitä puutarhaterapia on? 
 • Puutarhaterapeuttisten menetelmien hyödyntäminen omassa työssä
 • Vuoden kierto puutarhaterapian näkökulmasta
 • Tekniikat, käytännön työskentely

pe 23.9.2022, klo 9-16, etäopetus

 • Klo 9-13: Maarit Engberg: Mentalisoiva (mielentävä) työskentelytapa puutarhaterapiassa – miten kuulla ja ymmärtää toisen ihmisen kokemusmaailmaa? 
 • Mentalisointi – miten pitää toisen mieli mielessä?
 • Mielentäminen ja hermoston toiminta
 • Vireystilat ja säätely
 • Vuorovaikutus ja sen osa-alueet
 • Aistit ja kehollisuus mielentävässä työotteessa
 • Harjoitteet ja tehtävät
 • Klo 13-16: Johanna Lilja 
 • Oman puutarhaterapeuttisen tuokion suunnittelu
 • Psyykkinen ja fyysinen kuntoutus asiakastyössä
 • Puutarhaterapia oman jaksamisen tukena

pe 14.10.2022, klo 9-16, etäopetus

 • Kädentaitoja ja tekniikoita
 • Aistit ja niiden merkitys
 • Aistilaatikoiden valmistus
 • Kasvualustat
 • kasvien hyvinvointi
 • kasvioppia ja ravinteet
 • Puutarhaterapia menetelmät
 • Tekniikat 

pe 4.11.2022, klo 9-16, etäopetus

 • Tekniikoita ja kasvioppia
 • Luonto- ja puutarhaympäristön vaikutus ihmisen hyvinvointiin
 • Oman puutarhaterapiatuokion esittely ja toteutus

pe 2.12.2022, klo 9-16, lähiopetus Kuopiossa 

 • Lähiopetuspäivä on toiminnallinen päivä, jossa opitaan tekemällä, kokeilemalla ja kokemalla. 
 • Puutarhaterapian vaikutus ihmiseen
 • Miellekartta oman työskentelyn tukena
 • Koulutuksen päättyminen, todistukset

Aika ja paikka

pe 2.9.2022, etäopetus
pe 23.9.2022, etäopetus
pe 14.10.2022, etäopetus
pe 4.11.2022, etäopetus
pe 2.12.2022, lähiopetus Kuopiossa (tarvittaessa voidaan järjestää mahdollisuus osallistua myös etänä)

Koulutuspäivien kesto klo 9-16.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, puutarha-alan henkilöstölle, nuorisotyötä ja vapaaehtoistyötä tekeville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat monipuolisen työvälineen omaan ammattiisi ja osaamisalaasi.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 • Osaa suunnitella pitkäkestoisen puutarhaterapeuttisen työtoiminnan, ottaen huomioon eri vuodenaikoina tapahtuvat toiminnot ja työt.
 • Hallitsee eri kädentaitojen tekniikat ja menetelmät.

Kouluttajat

instructor_img

Johanna Lilja, puutarhaterapeutti, floristimestari, puutarhuri
Johanna on Monipalvelu Lilja Oy:n yrittäjä ja pitkän linjan puutarha-alan ammattilainen. Hän on työskennellyt puutarha-alalla kolmenkymmenen vuoden ajan. Uran Johanna on aloittanut kukka- ja puutarhakaupan palveluksessa ja toiminut pitkään puutarha-alan ammattiaineiden opettajana OSAO:n puutarhatalouden yksikössä. Puutarhaterapeutti opinnot Johanna on suorittanut vuonna 2006, Kalervo Nikkilän opissa.

Maarit Engberg, psykoterapeutti, perhe- ja paripsykoterapia

Maarit on tehnyt työuransa perheiden ja pariskuntien sekä lasten ja nuorten parissa. Tällä hetkellä hän tekee työtä yrittäjänä perhe- ja paripsykoterapeuttina. Lisäksi hän tekee konsultointia, työnohjausta sekä kouluttamista.  Maaritin työskentelyä ohjaa systeemisyys, mentalisaatio ja dialogisuus. Maarit hyödyntää työssään myös traumatietoa ja kehokeskeisen terapian menetelmiä. 

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus
  Koulutuksessa on käytössä digitaalinen EduGo-oppimisympäristö.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  540 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset