Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) – psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot

2.750,00

Paikkoja jäljellä: 11

Ryhmäilmoittautumiset
 • Missä: Kuopiossa
 • Opintopisteet: 30 op
 • Viimeinen ilmoittautumispäivä: 18.08.2021
 • Alkaa - Loppuu: 06.09.2021 - 16.12.2022

Sisältö

 • Psy­ko­te­ra­pia työ­me­ne­tel­mä­nä
 • Psykoterapian prosessi
 • Psy­ko­te­ra­peut­ti­na toi­mi­mi­nen
 • Psykoterapiaan liit­ty­vä lain­sää­dän­tö
 • Psy­ko­te­ra­peut­ti­set vuo­ro­vai­ku­tus­tai­dot asiakastyössä
 • Psy­ko­te­ra­peut­ti­set me­ne­tel­mät
 • Ih­mi­sen kas­vu ja ke­hi­tys sekä mielenterveyteen vaikuttavat tekijät
 • Mielenterveys ja sen järkkyminen
 • Mielialahäiriöt
 • Psy­ki­at­ri­sen di­ag­nos­tii­kan pe­rus­teet: lap­set, nuo­ret ja ai­kui­set
 • Mie­len­ter­veyt­tä kos­ke­va lain­sää­dän­tö sekä mie­len­ter­veys­työn ja psy­ki­at­ri­sen hoi­don pal­ve­lu­jär­jes­tel­mä
 • Eri psy­ko­te­ra­pi­an vii­te­ke­hyk­set:
 • – Kog­ni­tii­vi­nen psy­ko­te­ra­pia
  – Rat­kai­su­kes­kei­nen psy­ko­te­ra­pia
  – Psy­ko­a­na­lyyt­ti­nen te­ra­pia
  – Per­he- ja pari­te­ra­pi­at
  – Skeematerapia
  – Traumaterapia
  – Mindfulness
  – Narratiivinen terapia
 • Krii­sit ja trau­mat
 • Lap­set ja nuo­ret ja yleisimmät mielenterveyshäiriöt 
 • Syömishäiriöt
 • Psykoedukatiivinen perhetyö
 • Masennus ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Pelko-oireet, paniikkihäiriöt ja pakko-oireet
 • Päihdeongelmat
 • Kirjallinen ke­hit­tä­mis­työ
 • Oma persoona työvälineenä

Aika ja paikka

– ma-ti 6.-7.9.2021
– ke 13.10.2021
– ti 23.11.2021
– ma 10.1.2022 HUOM! Päivämäärä on muuttunut.
– ma-ti 7.-8.2.2022
– ma 14.3.2022
– ti-ke 5.-6.4.2022
– ti 10.5. 2022
– to-pe 2.-3.6.2022
– ke 31.8. 2022
– ma-ti 3.-4.10. 022
– ma-ti 7.-8.11.2022
– to-pe 15.-16.12.2022
päivittäin klo 9-16, Kuopio ja verkko

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaidensa kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammatihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta.

Koulutukseen otetaan enintään 18 osallistujaa.

Osaamistavoitteet

Opinnot täydentävät sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Opintojen aikana perehdyt ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen. Opit tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietojaan käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskentelyssä sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita. Opinnot suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä hyvät tiedolliset valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Tavoitteet:

 • antaa näkemys ihmisen kasvuun ja kehitykseen sekä psykiatriseen diagnostiikkaan
 • antaa näkemys psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin
 • antaa näkemys psykoterapiaan
 • lisätä psykoterapeuttisia valmiuksia
 • antaa perustaa psykoterapeuttiselle työtavalle

  Koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op (800 t). Koulutus ei anna psykoterapeuttista pätevyyttä, mutta mahdollistaa hakeutumisen varsinaisiin psykoterapiaopintoihin.

Kouluttajat

Sarianna Virpikari
Kouluttajapsykoterapeutti, vaativan erityistason (ratkaisukeskeinen) ja erityistason (kognitiivinen) psykoterapeutti, Sensomotorisen traumapsykoterapian opiskelija, psykiatrian sairaanhoitaja YAMK, terveystieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, työnohjaaja, seksuaalineuvoja

 • Toteutus: 

  Snellman-keäsyliopiston koulutus

  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Toteutuksessa huomioidaan korona-pandemian asettamat vaatimukset. Osa koulutuspäivistä toteutetaan tarvittaessa verkkovälitteisesti.

  Koulutus sisältää teoriapäivät, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen, vertaisryhmätyöskentelyn teoriapäivien välissä sekä oman kehittämistyön.

  Koulutuksessa on käytössä moodle-pohjainen EduGo-oppimisympäristö.

 • Lisätietoja: 

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 7462840

 • Hinta: 

  2750 € Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Maksusuunnitelma 5 erää. Katso lisätietoja ilmoittautumisesta ja maksutavoista.