Psykologinen painonhallinta ja elämäntapamuutokset

Ajankohta
21.04.2023 - 21.04.2023
Paikka
Kuopiossa
Hinta
149,00
Ilmoittaudu viimeistään
12.04.2023
Ryhmäilmoittautumiset

Työskenteletkö asiakkaiden kanssa, jotka kamppailevat painonhallinnan, syömishäiriöiden tai muiden elämäntapamuutosten kanssa? Pohditko kuinka auttaa ja ohjata asiakkaita terveyskäyttäytymisessä uusimman tutkimustiedon ja menetelmien valossa?

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa uusinta tutkimustietoa ja menetelmiä käytännön kliiniseen työhön liittyen psykologiseen painonhallintaan, syömishäiriöihin ja terveyskäyttäytymisen muutoksiin ja harjoitella niitä käytännössä.

Koulutuksessa perehdytään siihen, mitkä psykologiset taidot ovat oleellisia painonhallinnan, syömishäiriöiden ja elämäntapamuutosten kannalta sekä harjoitellaan kyseisiä taitoja ja taitojen ohjaamista. Lisäksi tutustutaan siihen, miten psykologisia taitoja voidaan arvioida ja mitata ohjaus- ja hoitotyössä.

Koulutuspäivä on vuorovaikutuksellinen ja sisältää teoriaosuuksien lisäksi käytännön harjoittelua pari- ja pienryhmätyöskentelynä.

Sisältö

– Johdanto aiheeseen: Mitä tutkimustieto kertoo oleellisista taidoista käyttäytymismuutosten edistämisessä?

– Teoriaosuus: Ohjattavan tilanteen kartoittaminen psykologisten analyysimallien avulla.

– Käytännön harjoittelua ja keskustelua: Osallistujat harjoittelevat mallien soveltamista käytännössä parityöskentelynä.

– Teoriaosuus: Mitkä ovat oleelliset taidot, joita tulisi harjoitella?

– Käytännön harjoittelua ja keskustelua: Osallistujat harjoittelevat taitoja käytännön menetelmin ja harjoituksin pari- tai pienryhmätyöskentelynä.

– Teoriaosuus: Miten taitoja mitataan? Oleellisten taitojen osaamista ja niissä tapahtuvia muutoksia voidaan mitata. Esitellään mittarit, joilla erilaisia taitoja voidaan arvioida ja mitata käytännön hoitotyössä.

– Käytännön harjoittelua ja keskustelua: Osallistujat harjoittelevat taitojen mittaamista ja arviointia käytännön harjoitusten avulla pari- tai pienryhmätyöskentelynä.

– Koulutuspäivän yhteenveto

Aika ja paikka

pe 21.4.2023 klo 9–16, Kuopiossa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työskentelevät painonhallinnan, syömishäiriöiden tai elämäntapamuutosten parissa. Kohderyhmää ovat esimerkiksi ravitsemusterapeutit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat, psykologit, ja muut terveydenhuollon ammattilaiset sekä personal trainerit ja muut hyvinvointivalmentajat.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija
– tuntee oleelliset taidot käyttäytymismuutosten edistämisessä
– tuntee menetelmiä ja harjoituksia, joiden avulla hän voi ohjata asiakkaan taitojen harjoittelua
– osaa soveltaa menetelmiä ja harjoituksia, joiden avulla asiakkaan taitojen harjoittelua voidaan ohjata
– tuntee arviointimenetelmät ja mittarit, joiden avulla hän voi seurata asiakkaan taitojen kehittymistä
– osaa soveltaa arviointimenetelmiä ja mittareita

Kouluttajat

Raimo Lappalainen, Kliinisen psykologian ja psykoterapian professori, Jyväskylän yliopisto, Terveyspsykologian dosentti, Psykologi, psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja

Päivi Lappalainen, Tutkija, FT (psykologia)

Raimo ja Päivi Lappalainen ovat pitäneet lukuisia koulutuksia psykologisen painonhallinnan menetelmistä. He ovat myös kirjoittaneet teokset Painon ja mielen psykologiaa ja Hyvää elämää & Tietoista painonhallintaa ja osallistuneet HUS Painonhallintatalon painonhallintapolun kehittämistyöhön.

 • Toteutus: 

  Snellman-kesäyliopiston koulutus

  Koulutus sisältää teorian lisäksi aktiivista vuorovaikutusta ja käytännön harjoituksia.

  Maksimiosallistujamäärä 50.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

  Voit tilata tämän koulutuksen räätälöitynä työyhteisöösi.

 • Hinta: 

  149 €

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus. Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


Ryhmäilmoittautumiset