Proosa ( 5 op)

Ajankohta
28.01.2022 - 19.02.2022
Paikka
Kuopiossa
Opintopisteet
5 op
Hinta
135 €
Ilmoittaudu viimeistään
17.01.2022
Ryhmäilmoittautumiset

Kuvaus

Opintojakso on osa Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia Kirjoittamisen perusopintoja (30 op). Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti.
Kirjoittamisen opinnoissa yhdistyvät kirjoittamisen nautinto ja motivoivat haasteet. Opintojaksolla kirjoitetaan ja luetaan laajasti erilaisia tekstejä sekä annetaan ja vastaanotetaan palautetta. Opinnoissa tutustutaan omaan kirjoittamisprosessiinsa käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta.
Opintojakson lähiopetuksessa tehdään harjoituksia sekä annetaan ja saadaan palautetta teksteistä. Opintojaksolla painottuu myös itsenäinen kirjoittaminen.
Tarkemmat tiedot Kirjoittamisen perusopinnoista 30 op löydät tästä PDF-tiedostosta>>

Sisältö

Fiktiivisen kertovan tekstin keskeisten piirteiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Aika ja paikka

Lähiopetus Kuopiossa:
• perjantai 28.1.2022 klo 17–20
• lauantai 29.1.2022 klo 9–15
• lauantai 19.2.2021 klo 10–15

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu:

kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti
ammattikirjoittajan työstä kiinnostuneille
asiantuntijatehtävissä kirjoittamista tarvitseville
kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville
täydennyskoulutukseksi esimerkiksi opettajille tai viestintätehtävissä toimiville

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
• määritellä proosan osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
• kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
• tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Kouluttajat

Opintojaksojen opettajana toimii Panu Hämeenaho, FM, kirjoittamisen opettaja

Kirjallisuus

• Harju, T. & Rauma, I. 2014. Kohtaa minut! Todellisten henkilöiden luominen proosan kertojaratkaisuilla ja runon puhujilla. Teoksessa Karjula, E. (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 73–96.
• Joensuu, J. 2017. Fiktiiviset reseptit ja mahdottomat ateriat kirjallisen komiikan lajina: Matoherkkua, muovikeittoa, potentiaalista salaattia. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 2/2017, 5–24. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.66199 pdf
• Juntunen, T. 2015. Episodiromaani ja 2000-luvun suomalainen realismi. AVAIN -Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 1/2015, 99-105. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74978 pdf
• Mäkikalli, A & Steinby, L. 2013. Kertomakirjallisuus. Luku 4: Kertomakirjallisuuden lajeja. Teoksessa Mäkikalli, A & Steinby, L. (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 135–153. pdf
• Neimala, K. & Papinniemi, J. 2010. Aloittamisen taito. Helsinki: Avain. pdf
• Peltonen, M. 2009. Suomalainen jälkirealistinen romaani 1960-luvulta 2000-luvulle. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 3-4/2009, 14-29. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74775 pdf
• Queneau, R. 1991. Tyyliharjoituksia. (Exercises de style, 1947.) Suom. Pentti Salmenranta. Helsinki: Otava, 5–21. pdf
• Rauma, I. 2014. Romaanin rakenteesta. Teoksessa Karjula Emilia (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 49–72.
• Virtanen, T. 2013. Karikatyyrin äärillä. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 4/2013, 42-64. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74924
• Vuola, S. & Melender, T. 2018. Maailmojen loput. Kirjoituksia romaanitaiteesta. Helsinki: WSOY.
• Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

 • Toteutus: 

  Tämä on Snellman-kesäyliopiston avointa yliopisto-opetusta, jonka vastaava yliopisto on Jyväskylän yliopisto.

  Osallistuminen luentoihin sekä itsenäiset opettajan antamat tehtävät.

 • Lisätietoja: 

  Outi Savolainen, suunnittelija
  outi.savolainen(a)snellmanedu.fi
  044 746 2846

  asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 135€. Hinta sisältää Jyväskylän avoimen yliopiston maksun.

  Hinta ei sisällä, eikä siihen lisätä arvonlisäveroa. Valittavanasi on kaksi eri maksuvaihtoehtoa, Paytrailin monet maksutavat tai SnellmanEDUn laskutus.

  Katso lisätietoa ilmoittautumisesta ja maksutavoista


135,00Ilmoittaudu

Ryhmäilmoittautumiset