Pedagogiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 2 op, jatkokurssi

111,60

Kuvaus

Nonstop oppimista verkossa!

Jokaisessa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmässä on monenlaisia tukea tarvitsevia lapsia. Ammattilaisena ja myös huoltajana sinun tulee osata ymmärtää ja tukea jokaista lasta oikealla tavalla. Tällä kurssilla käsitellään tukea tarvitsevien lasten oppimiseen liittyviä pulmia ja tukitoimien kirjaamista, hahmottamisen pulmia, motorisen oppimisen vaikeuksia sekä autismikirjon häiriötä. Saat myös tietoa vahvuusperustaisesta tuesta ja ratkaisukeskeisyyden merkityksestä lapsen tukemisessa. Tukea tarvitsevien lasten pedagogiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja nivelvaihe koulutielle.

Nonstop verkkokoulutuksen sisältö (5 x 1,5h)

Saat linkin koulutuksen materiaaliin sekä viisi tallennetta, joiden yhteiskesto on noin 7,5 tuntia. Webinaarit ovat interaktiivisia 1,5 tuntia kestoisia omia kokonaisuuksia, jotka linkittyvät osin myös toisiinsa.

Webinaari 1: Oppimiseen liittyvien vaikeuksien tunnistaminen ja tuen kirjaaminen
Webinaari 2: Hahmottamisen pulmat
Webinaari 3: Motorisen oppimisen vaikeudet
Webinaari 4: Autismikirjon häiriö
Webinaari 5: Ratkaisukeskeistä vahvuusperustaista tukea

Koulutus on tallennettu syksyllä vuonna 2019 Snellman-kesäyliopistossa järjestetyn webinaarisarjan yhteydessä. Voit kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Käyt­tö­aika on yksi vuo­si ostopäivästä.

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille lasten kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksessa, kuten lastenhoitajille, lastentarhanopettajille, lähihoitajille, perhepäivähoitajille ja myös tukea tarvitsevien lasten vanhemmille ja muille läheisille. Kurssi sopii myös tukiresursseista päättäville päiväkodin johtajille ja varhaiskasvatuksen virkamiehille.

Kouluttajat

Erja Sandberg on KT, erityispedagogi, joka on saanut laajan, valtakunnallisen yleisön kirjoittaessaan ammatillista blogiaan, kouluttaessaan ja puhuessaan monenlaisissa kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä tilaisuuksissa. Erja väitteli vuonna 2016 Helsingin yliopistosta paljon julkisuudessa olleella tutkimuksellaan ADHD-oireisten henkilöiden monialaisista tukitoimista opetus-, sosiaali- ja terveystoimen alueella (linkki väitöskirjaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161374 ). Erja on julkaissut teoksen ADHD ja oppimisen tuki (PS-kus­tan­nus 2018), jos­sa kä­si­tel­lään pe­da­go­gi­sia tuki­toi­mia ja vah­vuuk­sien mer­ki­tys­tä lap­ses­ta ai­kui­seen saak­ka sekä positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi (PS-kustannus 2019), jossa viedään positiivisen psykologian ja pedagogiikan toimintatapoja lasten lisäksi myös nuoruusvaiheeseen.

 • Lisätietoja: 

  Merja Huttunen, koulutuskoordinaattori
  merja.huttunen@snellmanedu.fi
  044 746 2851

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  111,60 € (sis alv. 24% )