Pedagogiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 1 op

87,00

Kuvaus

Nonstop oppimista verkossa!

Jokaisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä on monenlaisia tukea tarvitsevia lapsia. Ammattilaisena sinun tulee osata ymmärtää ja tukea jokaista lasta oikealla tavalla. Tällä kurssilla saat perustietoa ja opit ymmärtämään monenlaisia lapsia: esimerkiksi impulsiiviset, touhukkaat, levottomat ja keskittymisen pulmia omaavat lapset, kielellisiä pulmia omaavat lapset ja aistiherkät lapset.

Tällä kurssilla saat paljon vinkkejä lasten tukemiseen varhaiskasvatusympäristössä mukaan lukien esiopetuksen. Saat myös tietoa vahvuuskasvatuksen ja positiivisen pedagogiikan merkityksestä varhaiskasvatusikäisille tukea tarvitseville lapsille. Lopuksi suuntaamme ajatukset siirtovaiheeseen kohti koulua. Tukea tarvitsevien lasten pedagogiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa ja nivelvaihe koulutielle.

Nonstop verkkokurssin sisältö (5 x 1h)

Saat lin­kin kou­lu­tuk­sen ma­te­ri­aa­liin sekä viisi tal­len­net­ta, joi­den yh­teis­kes­to on noin 5 tun­tia.

– Erilaisia lapsia varhaiskasvatuksessa. Käymme läpi perustietoa yleisimmistä oireyhtymistä kuten ADHD, autisminkirjo (sisältäen Aspergerin oireyhtymän), Touretten, sekä edellisiin usein liittyvät aistinsäätelyhäiriöt. Tarkastelemme myös kielellisiä pulmia (ml. maahanmuuttajalapset)
– Monenlaiset tukitoimet varhaiskasvatuksessa.
– Vahvuuskasvatuksen merkitys tukea tarvitseville lapsille
– Esiopetuksen kasvun ja oppimisen tuki
– Tukea tarvitsevan lapsen siirtovaihe esikoulusta koulutielle

Kou­lu­tus on tal­len­net­tu helmi-maaliskuussa vuon­na 2018 Snell­man-kesä­yli­o­pis­tos­sa jär­jes­te­tyn we­bi­naa­ri­sar­jan yh­tey­des­sä. Voit kat­sel­la ja kuun­nel­la nii­tä si­nul­le so­pi­va­na ai­ka­na ja pai­kas­sa. Käyt­tö­aika on yksi vuo­si ostopäivästä.

Kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille lasten kanssa työskenteleville varhaiskasvatuksessa, kuten lastenhoitajille, lastentarhanopettajille, lähihoitajille, perhepäivähoitajille ja myös tukea tarvitsevien lasten vanhemmille ja muille läheisille. Kurssi sopii myös tukiresursseista päättäville päiväkodin johtajille ja varhaiskasvatuksen virkamiehille.

Kouluttajat

Erja Sandberg on KT, erityispedagogi, joka on saanut laajan, valtakunnallisen yleisön kirjoittaessaan ammatillista blogiaan, kouluttaessaan ja puhuessaan monenlaisissa kasvatukseen ja koulutukseen liittyvissä tilaisuuksissa. Erja väitteli vuonna 2016 Helsingin yliopistosta paljon julkisuudessa olleella tutkimuksellaan ADHD-oireisten henkilöiden monialaisista tukitoimista opetus-, sosiaali- ja terveystoimen alueella (linkki väitöskirjaan: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/161374 ). Erja on julkaissut teoksen ADHD ja oppimisen tuki (PS-kus­tan­nus), jos­sa kä­si­tel­lään pe­da­go­gi­sia tuki­toi­mia ja vah­vuuk­sien mer­ki­tys­tä lap­ses­ta ai­kui­seen saak­ka.

 • Lisätietoja: 

  Merja Huttunen, koulutuskoordinaattori
  merja.huttunen@snellmanedu.fi
  044 746 2851

  asiakaspalvelu@snellmanedu.fi
  044 746 2840

 • Hinta: 

  87 € (sis. alv 24 %)